Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Publikácia Baňoš-slang

Metodický materiál pre učňovskú a pracujúcu mládež v baníctve bol vydaný v roku  1987. Nižšie uvádzame úvod z tejto útlej, 46 stranovej brožúri vydanej v slovenčine. Brožúra je dostupná k výpožičke v Mestskej knižnici Handlová, Námestie baníkov 5.

BANOS_SLANG_TITULKA
Malá publikácia s baníckymi výrazmi vyšla v roku 1987. Nájdete ju na www.handlova.sk

„Spisovná slovenčina je celospoločenský útvar slovenčiny ako národného jazyka. Rozvíja sa podľa vlastných vnútorných zákonitostí. Používa sa na plnenie komunikačných potrieb slovenského národa. Slovenčina bola a je základným dorozumievacím prostriedkom Slovákov. Má takisto ako spisovná čeština úlohu štátneho jazyka. V súčasnej etape má spis. sloven. v podstate ustálenú a vypracovanú vnútornú stavbu.

Má ustálenú normu v gramatickej stavbe, menej ustálenú v slovnej zásobe a v norme spisovnej výslovnosti. Norma spisovnej slovenčiny sa dodržiava hlavne v písomnej podobe na celom území. Nejednotnosť sa prejavuje v hovorenej podobe. Norma sa tu uvoľňuje a prejavuje sa lokálne zafarbenie hovorených textov.

V národnom jazyku môžeme rozlíšiť „aspoň dve, spravidla dobre odlíšené podoby, a to nespisovnú podobu (nespisovné podoby) a spisovnú podobu. Toto rozlíšenie sa zakladá na rozsahu základných vlastností jazyka." Jednou z nespisovných podôb je slang, v ktorom sa odráža sociálne rozvrstvenie obyvateľstva. Slangu chýba úplná jazyková stavba. Slangové prostriedky sú však jazykovým odrazom života a myslenia istých skupín, určených vekom, zamestnaním, záľubou. Ak hovoríme, že slang ]e slovníkom Istej skupiny ľudí, spojených rovnakým pracovným prostredím tak musíme pristúpiť aj k istej diferenciácií priestorovej, vekovej i časovej. Používanie slangového výrazu v mnohých prípadoch nahradzuje odborný termín, ktorý je nezvyklý, pre mnohých sa zdá násilný a dokonca i nevyužitý. Takýmto spôsobom a takto mnohí objasňujú používanie slangu. 1 J. Ružicka, Protolémy jazykovej kultúry, zborník Kultúra spisovnej slovenčiny, SAV 1967, str. 10.

Našli sme v tiráži: Metodický materiál pre učnovskú a pracujúcu mládež v baníctve - BAŇOŠ SLANG; Vydal: CZV SZM ULB Baňa Handlová, k. p.  Handlová; Zodpovedný redaktor: Miroslav Beer; zostavil: prof. Ľubomír Pavlík; spolupracovali: Dušan Hirka, Aneta Kašubová; Ilustrácie: Miroslav Beer, Dušan Hirka; rok vydania: 1987; Náklad: 2000 ks; Cena: 10,- Kčs (na základe rozhodnutia ONV v Prievidzi - odbor plánovania pod č. 6800/84); povolili: ONV Prievidza - odbor kultúry, pod č. Kult: 6663/84; Vytlačili: Tlačiarne SNP, n.p. Martin, závod 810 Prievidza.

Boružúru sme zverejnili v elektronickej podobe na webovom sídle mesta v roku 2024 po prvýkrát. Ak budete z tejto knižky používať výrazy alebo jej časti, prosíme, uveďte odkiaľ ste informácie získali. Budeme vďační za uvedenie zdroja: prof. Ľubomír Pavlík, 1987: Metodický materiál pre učňovskú a pracujúcu mládež v baníctve - Baňoš slang, 1987,  Vydal: CZV SZM ULB Baňa Handlová, k. p.  Handlová, Tlač. Tlačiarne SNP, n.p. Martin, závod 810 Prievidza, 46 s., dostupné online na www.handlova.sk. 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Baňoš-slang Veľkosť: 2.85 MB Formát: pdf Dátum: 12.4.2024