Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Múzeum Jána Procnera

Máte záujem navštíviť súkromné múzeum Jána Procnera?

Ohláste sa vopred na tel. číslo +421 (0) 908 554 199

Stretnutie s umelecky výraznou osobnosťou je vždy zážitkom. Avšak stretnutie s osobnosťou, ktorá sa k svojmu umeniu dopracovala výlučne sama, ktorú viedol jej vnútorný hlas a ktorej témou diela je vlastný prežitý život, je udalosťou. Naozaj sa nestretávame často s umením podobnej sily, ako je v umení, ktoré vyvrelo spodrúk Majstra Procnera. Hovorím Majstra a myslím to doslovne, lebo majster môže prikročiť k tvorbe svojho nového diela, vždy ako by tvoril po prvýkrát a zároveň vložiť doňho všetko, čo vie, čo cíti a pozná, lásku i bolesť, radosť i smútok, poznanie i sen, a nemusí sa pod svoje diela podpisovať.Vieme, že takýto autor je len jeden.

Ján Procner v múzeu

  • Narodil sa 13.januára 1943 vo Vyhniach, svoj život prežil v Handlovej, pracoval v handlovských baniach. Vyrezával, vstúpil do výtvarného života. Jeho diela zaznamenali úspech na výstavách, sú zastúpené v galerijných zbierkach, získali ocenenia. Už tieto fakty svedčia o uznaní výnimočnému dielu Jána Procnera.
  • Ján Procner rozumie drevu. Dokáže veľmi jemne a presne narábať s materiálom, precízne stvárniť svoju predstavu. Celé cykly Procnerových diel čerpajú z hlbokého poznania baníckej práce. Jeho tvorivý postup však nie je púhym stotožnením sa so zažitým. Jeho diela síce rozprávajú o ťažkej a namáhavej práci v podzemí, približujú ľudí i baňu. Autor poznané prehodnocuje. Často vedome volí prostriedky grotesky a irónie, zostreným pohľadom satirika si všíma ľudské slabosti, ktoré v tvrdých podmienkach hnedouhoľnej bane sú o to viditeľnejšie (Rekordéri) Inokedy s láskou a humorom rozpráva o živote v bani (cyklus Banícke desiaty, Neznámy pach sa šíri zo steny).
  • No baňa je krutá. Zem síce vydáva svoje bohatstvá, ale žiada si obete. V sochársky poňatom diele Zával tragizmus výpovede má burcujúci význam. Vážny tón a obava o život i zdravie syna, manžela, otca zaznieva v cykle Banícke matky. Reliéf Matka Zem láskavá a krutá patrí k najsugestívnejším Procnerovým dielam. Matka Zem prichyľuje, túli baníka vo svojom náručí, iného zároveň gniavi svojimi neľútostnými nohami.
  • V najnovších dielach zaznievajú nové tóny. V Baníckom Betlehéme sa Jezuliatku prichádzajú pokloniť baníci prinášajúci to, čo je pre nich najvzácnejšie: banícke nástroje, ktoré sú symbolom baníckeho stavu a otvorené srdce, ktoré znamená lásku.

 

Moja Handlová

dielo Jána Procnera - Moja Handlová

Moja Handlová - autor v drevorezbe pripomína zloženie obyvateľstva v ranom období Handlovej. Roľník, ktorý obrába svoje skromné políčko, raz, v dávnej minulosti, na ňom objavil kus čierneho "kameňa" - uhlie. Ono mnohým dalo na dlhé roky prácu a tak aj obživu ich rodinám. A tam, kde sú ľudia je aj viera v Boha. Obec svoj kostol zasvätila sv. Kataríne Alexandrijskej. Autor ju znázornil s kostolom v náručí. Týmto dielom vzdáva vďaku jej a svojmu mestu, ktoré mu dalo prácu i priestor pre tvorivý a pokojný život

Ako nahý si prišiel na svet, nahý i odídeš

Dielo Jána Procnera - Ako nahý si prišiel na svet, nahý i odídeš

Ako nahý si prišiel na svet, nahý i odídeš - Prišiel si na svet a tým sa postavil na nohy smrti. Kráčaš jej nohami za obživou, nahanobíš mamon, užívaš si ho, oddávaš sa mu blaženosťou len človeku vlastnou a keď príde tvoj koniec, prosíš smrť, aby ťa ešte chvíľu v ňom nechala. Je neúprosná. Vytvoríš kôpku hliny tam, kde je pre všetkých odpočinok večný...

 

Banícky betlehem

Dielo J. Procnera - Banícky betlehem

Banícky betlehem - Čo by urobili baníci, keby svetlo hviezdy, oznamujúce narodenie Ježiša uzreli tam hlboko pod zemou? Baníci, pre svoje oči svetlo vnášajú do hlbín Zeme, aby videli jej bohatstvo a prinášali ho pre nás. To svetlo v podobe kahanca, teda svoje oči tam hlboko pod zemou, priniesli Ježišovi ako dar. K tomu daru priložili i náradie. Pomáha získavať obživu im a ich rodinám. Priniesli mu aj koníka. Dlho bol pomocníkom baníka. Na Procnerovom betleheme, ktorý je považovaný za svetový unikát, je aj štvrtý, banícky kráľ. Ten mu priniesol veľké, horúce a nežné banícke srdce. To svoje srdce vkladali denne modlitbami pred fáraním do rúk Ježišových a prosili ho o jeho ochranu.

 

Nakladanie mechanickou lopatou

Dielo J. Procnera - Nakladanie mechanickou lopatou

Nakladanie mechanickou lopatou - Banská mechanika zrodená v hlave baníka. Jednoduchá, ale prospešná. "Ukrajuje" z jeho denno - dennej lopoty.


Čo pozeráte - pijeme za svoje.

Dielo J. Procnera - Čo pozeráte, pijeme za svoje

Čo pozeráte - pijeme za svoje. Baník je človek statočný. Popri drine vie vnímať a prežiť i chvíle príjemné. Keď pracuje, drie do úmoru. A keď pije, tak na doraz. Nikomu však nič nezávidí. Ani my mu jednu z mála radostí, ale zároveň nerestí, nezávidíme... Baník je človek statočný. Popri drine vie vnímať a prežiť i chvíle príjemné. Keď pracuje, drie do úmoru. A keď pije, tak na doraz. Nikomu však nič nezávidí. Ani my mu jednu z mála radostí, ale zároveň nerestí, nezávidíme...


Baňa I.

Dielo J. Procnera - Baňa I.

Baňa I. - Neraz krutá bola daň za bohatstvo, vzaté Zemi z jej útrob. Na váhach Prírody je raz miska prevážená na jednu stranu, raz na tú stranu druhú - bolestivejšiu. Pohľad baníka, vytýkajúceho veľkosť dane, nezmierni jej krutosť za jeho opovážlivosť prisvojovať si to, čo milióny rokov patrilo iba jej.


Rezbár v bani.

Dielo J. Procnera - Rezbár v bani

Rezbár v bani. Majster Procner, ak mal také zaradenie v bani, že mohol, tak aj vystrúhal neakú figurku baníka. Baníci si ho ochraňovali pred zlými jazykmi a dodnes sú mu povďační za to, že v jeho drevorezbách je stvárnený celý život baníka.


Desiata II.

Dielo J.Procnera - Desiata II.

Desiata II. Býva zvykom, že jedia spolu. Aj sa jeden druhého ponúknu z toho svojho.


Kovanie koňa

Dielo J.Procnera - Kovanie koňa

Kovanie koňa. Aj koňa je treba niekedy ošetriť. To isté si chlapča myslí, že potrebuje i jeho koník.

 

Možno sa pýtate, kde vznikajú tieto diela? V majstrovej rezbárskej dielni.

rezbárska dielňa