Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Nádoby na bioodopad, kde si ich môžete prevziať!Vytlačiť
 

Dovoz nádob

Ľudia na aktivačných prácach zložili  v Hadlovej 2000 ks nádob, ktoré sa od 10.4.2019 rovážajú v Handlovej. 

Rozvoz hnedých nádob na bioodpad do handlovských domácností je ukončený.  Handlovčania si ich môžu prísť prevziať

Na začiatku sa zbierali konáre

V rámci projektu Kompostáreň Handlová sa v meste zbierali konáre od 15.3 do 15.4. 2019 a bolo vyzbieraných 50 ton drevnej hmoty. Spoločnosť HATER-HANDLOVÁ spol. s.r.o. vyzbierala z 26 lokalít v meste všetky konáre, ktoré obyvatelia uložili na určené miesta, zoštiepkovala ich a uložila na kompostovaciu plochu, kde sa stali základom kompostu.

Mesto rozvážalo hnedé nádoby na bioodpad

Od 10. apríla do 7. mája 2019 si Handlovčania mohli prevziať bezplatne hnedé nádoby na separovanie bioodpadu (BRO). Rozvážala ich spoločnosť HATER-HANDLOVÁ spol. s.r.o. podľa jednotlivých lokalít v meste vždy v popoludňajších hodinách od 16.00 h o 19.00 h. Rozpis rozvozu bol aktualizovaný na webovom sídle mesta www.handlova.sk a bol vyhlasovaný v mestskom rozhlase. Vo fáze rozvozu mesto odovzdalo spolu vrátane mestských častí Morovno a Nová Lehota 990 hnedých nádob na bioodpad (ďalej BRO), 33 obyvateľov ich odmietlo prevziať a 614 obyvatelia neboli zastihnutí. Prvý zvoz bioodpadu sa bude konať 13. mája 2019. Nádoby je potrebné vyložiť ráno do 6.00 h.

Kde je možné si nádoby vyzdvihnúť

V termíne od 10. mája do 17. mája 2019, vrátane víkendu 11.5. a 12.5.2019, majú možnosť si obyvatelia nádobu bezplatne prevziať v Jazmín, n.o (DORKA) na Ul. F Nádaždyho 4, Handlová v čase od 8.00 do 20.00 h. Po podpise preberacieho protokolu im bude nádoba odovzdaná a nájdu v nej zberový kalendár a informácie ako s nádobou narábať. Na každej hnedej nádobe na bioodpad je nálepka s popisom, čo do nej patrí a nepatrí.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA NÁDOBY: OBJEM (l) 240, ROZMERY: šírka (mm) 582, výška (mm) 1 075, hĺbka (mm) 728, výška v mieste hrebeňovej lišty (mm) 997, HMOTNOSTI: prázdna hmotnosť (kg) 14, max. plniace hmotnosť (kg) 96, prípustná celková hmotnosť (kg) 110, MATERIÁL - HDPE     

Obyvatelia ZŤP a seniori kontaktujte mesto

Obyvateľom so zdravotným postihnutím a seniorom, ktorí žijú samostatne a nemohli si nádoby prevziať mesto zabezpečí rozvoz po dohode. Je nevyhnutné kontaktovať mesto a nahlásiť meno a adresu. Osobne: MsÚ Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, odd. komunikácie a marketingu, Telefonicky: 046/ 519 25 36, +421 908 342 616, email: handlova@handlova.sk, predmet správy ZŤP(senior) BRO. O termíne, kedy bude dovezená nádoba, bude mesto Handlová informovať aj na webovom sídle mesta a v mestskom rozhlase.

Projekt Kompostáreň Handlová je spolufinancovaný Európskou úniou z európskeho kohézneho fondu cez Operačný program Kvalita životného prostredia. Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Viac a projekte Kompostáreň Handlová

si pozrite na http://www.handlova.sk/kompostaren-handlova.phtml?id3=134271.

Staršie informácie

Od 10. apríla 2019 si Handlovčania môžu prevziať nádoby na separovanie bioodpadu. Rozvážať ich bude spoločnosť HATER-HANDLOVÁ spol. s.r.o. v dvoch etapách podľa jednotlivých lokalít v meste. Handlovčania bývajúci v rodinných domoch si 240 l nádoby  prevezmú preberacím protokolom v určenom termíne v popoludňajších hodinách.

Rozvoz je plánovaný v dvoch etapách od 10.4 do 18.4.2019  a od 23. 4 2019 vždy v čase od 16.00 h do 19.00 h. V nádobách nájdu obyvatelia kalendár zvozu, informácie čo patrí a nepatrí do bioodpadu. Nádoby sú majetkom mesta. 

Prvý rozvoz začína v stredu 10. apríla 2019 do rodinných domov na uliciach Mládežnícka, Pionierov, Gagarina, Jilemnického, Hurbanova, Kremnická a Kunešovská, kde sa v čase od 16.00 h do 19.00 h bude pohybovať a rozvážať nádoby rozvozové auto. Postupne bude mesto informovať o lokalitách na svojom webovom sídle www.handlova.sk a v mestskom rozhlase. Mesto žiada, aby si obyvatelia zabezpečili prevzatie nádoby a podpísali protokol!

Plánovaný harmonogram rozvozu hnedých nádob na bioodpad – 1 etapa do veľkonočných sviatkov od 11.4.2019 do 18.4.2019. Harmonogram sa môže meniť!

Sledujte aktuálne informácie na tomto mieste, počúvajte vysielanie mestského rozhlasu! Zabezpečte, prosíme, prevzatie nádoby v určenom termíne Vami alebo poverte susedov a podpíšte preberací protokol.

Nádoby sa rozvážajú vždy v popoludňajších hodinách v čase od 16. 00 h do 19.00 h

Nestihli ste si prevziať nádobu? Prosím sledujte nás, všetko postupne zverejňujeme!

V prvej fáze mesto Handlová rozváža nádoby po meste od 10.4.2019, aby v čo najväčšej miere vyšlo v ústrety obyvateľom. Takýto rozvoz bude trvať, ak všetko dobre pôjde, do 3. mája 2019 podľa vyššie uvedého rozpisu!

Rozvoz a zabezpečenie všetkých projektových požiadaviek je pomerne časovo, finančne aj personálne náročný proces. V pondelok 6. mája 2019 budeme mať prvé, priebežné informácie z doposiaľ realizovaného rozvozu nádob a následne budeme informovať, kde bude možné si nádoby vyzdvihnúť, resp. ako budú doručené obyvateľom ZŤP a seniorom v mestskom rozhlase a súbežne, tak ako doposiaľ, na tomto mieste. Ďakujeme.

2. etapa rozvozu po veľkonočných sviatkoch

23.4.2019:  Železničiarska, SNP, Kpt. Nálepku,

24.4.2019: Majerníkova, Robotnícka, Novomestského, Hviezdoslavova, Odbojárov, Ivana Olbrachta, J.L Bellu, Hlboká, Brigadnícka, Hečková, 

25.4.2019: Majerníková, Novomestského, Odbojárov, J. L. Bellu, Hlboká

26.4.2019: Ligetská, Štrajková, Zápotockého, Šmeralova, Fučíková, Marka Čulena, Liptovská, J. Vallu, Jánošíková, Náhradné pole

29.4.2019: Dolný koniec, Prievidzská, Mostná

30.4.2019: časť ulice Prievidzske, Horný koniec - Stará cesta, Ciglianska, Pod šachtou

2.5.2019: Horný koniec - Ciglianska, Pod šachtou, Žiarska

3.5.2019: Horný koniec - Žiarska, N. Lehota

6.5.2019: Horný koniec - N. Lehota

7.5.2019: Mestské časi Morovno a Remata

 

1. etapa rozvozu

Štvrtok 11.4.2019: Sama Chalúpku, Ľudovíta Štúra, J. Kráľa, Kremnická, Duklianska, Školská.

Piatok 12.4.2019 : Cintorínska, 29. augusta, Ferka Nádaždyho, Poštová, Obrancov mieru, Parková.

Pondelok 15.4.2019: 1. mája a Pstruhárska

Utorok 16.4.2019: Dimitrovova, Ružová, Údernícka, Krátka.

Streda 17.4.2019: Partizánska, Ivana Krasku, Banská cesta, Mlynská, Pekárska, Potočná

Štvrtok 18.4.2019: M. R. Štefánika, Savina, Majerníkova, Márie Vladovej, Márie Krššákovej, Kvetná, Športová, Švermova.

Prečo triediť bioodpad? Výrazne sa znižuje množstvo odpadu uloženého na skládku, čím môžeme predpokladať, že sa nebude enormne navyšovať poplatok za nakladenie s odpadmi v meste. Bioodpady sú váhovo najväčšou zložkou komunálneho odpadu. Pri skládkovaní má bioodpad nedostatok kyslíka na rozklad, čím vznikajú plyny, ktoré zapáchajú a poškodzujú zdravie ľudí a ozónovú vrstvu Zeme. 

Prvý zvoz separovaného biologického odpadu z nádob je plánovaný na 13.mája 2019. Kalendár pre zvoz bioodpu na rok 2019 nájdete po kliknutí sem

Čo patrí do hnedej nádoby: pokosená tráva, seno, kvety, drevná štiepka, piliny, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia a zeleniny, burina.(Nie v igelitových vreckách)

Čo nepatrí do hnedej nádoby: odpad živočíšneho pôvodu a kosti (mäso, mliečne výrobky, ryby), tekuté zvyšky jedál, koláče, pečivo, šupky z citrusových plodov, chemikálie, lieky, farby, oleje, batérie, plasty,konzervy, kartóny, textil, sklo, jedlé tuky, oleje, noviny a letáky, plienky, stavebný odpad, uhynuté zvieratá, exkrementy

UPOZORNENIE!!! Odpad mimo nádob sa nebude odoberať, BIO odpad zo záhrad môžu občania mesta odovzdávať na vlastné náklady (po preukázaní OP) aj v areáli zberného dvora Na Scheiblingu (Skládka odpadov Handlová). Prinesený bioodpad sa odváži pri odobratí v zbernom dvore. 

Vyrábame kompost – organické hnojivo. Pri kompostovaní premeníme kontrolovanými a riadenými postupmi bioodpad na hodnotné organické hnojivo – kompost, ktorý vrátime späť do pôdy.

Zásady pre správne nakladanie s nádobou na bioodpad: Veko nádoby nechávajme zatvorené, zabráni sa tak prístupu hmyzu. Okraj nádoby udržujme v čistote. Najmä v lete je vhodné očistiť okraj nádoby octom, čím sa zabráni vzniku zápachu a nádoba je tiež nezaujímavá pre hmyz. Suchšie bioodpady prevrstvujme s vlhkejšími. Bioodpady v žiadnom prípade nestláčajme, ale snažme sa ich uchovávať nakyprené. Ak sa nám zdá, že odpad začína zapáchať, môžeme ho zasypať vápnom prípadne zeminou premiešať s lístím.

Zložené hnedé zberné nádoby na biologicky rozložiteľný odpad BRO 240 majú nasledovnú špecifikáciu:  Objem(l) 240, rozmery: šírka (mm) 582, výška (mm) 1 075, hĺbka (mm) 728, výška v mieste hrebeňovej lišty (mm) 997, hmotnosť: prázdna hmotnosť (kg) 14, max. plniace hmotnosť (kg) 96, prípustná celková hmotnosť (kg) 110, materiál - HDPE. Celkovo mesto v rámci projektu obstaralo 2000 ks nádob na BRO.

Projekt Kompostáreň Handlová je spolufinancovaný Európskou úniou z európskeho kohézneho fondu cez Operačný program Kvalita životného prostredia. Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Viac a projekte Kompostáreň Handlová si pozrite na www.handlova.sk.


 
 

dnes je: 27.6.2019

meniny má: Ladislav, Ladislava

webygroup

English version
Úvodná stránka