Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Mesto má podaných 8 projektových žiadostí

Dátum: 09.04.2024
Autor: Eva Poláková
Počet videní: 909
6 min. čítania
Mesto má podaných 8 projektových žiadostí

Projekty z externých zdrojov sa týkajú rôznych oblastí

O projektových zámeroch mesta na tento rok sme vás informovali. Handlová má rozbehnutých minimálne 10 projektov, ktoré budú financované z externých zdrojov. Podľa stanoveného plánu už máme podaných 8 žiadostí.

  • Prvá sa týka Kontaktného centra. Ide o pokračovanie projektu pre bývalých baníkov a všetky osoby postihnuté energetickou transformáciou cez Fond spravodlivej transformácie. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky schválilo, na základe predloženej žiadosti, mestu Handlová nenávratný finančný príspevok vo výške 672 290,74 eur, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 730 750,80 eur.
  • Druhá podaná žiadosť je obsahovo zameraná na modernizáciu športovej infraštruktúry na Základnej škole Mierové námestie v Handlovej cez Fond na podporu športu, v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry.  Ako uviedol Peter Cagáň, vedúci projektového oddelenia mestského úradu: „Alokácia je 17 miliónov eur, spolufinancovanie je v prípade tohto fondu vyššie, je to 30%. 70% vieme dostať dotáciu. Podmienky samotného Fondu na podporu športu stanovujú, že celkové oprávnené náklady musia byť vyššia ako sto tisíc eur“. V prípade schválenia dotácie by mesto na realizáciu tohto projektu dostalo 120 tisíc eur a  z vlastných zdrojov by dofinancovalo čiastku 50 tisíc eur. Po podaní žiadosti čakáme na procesy hodnotenia zo strany Fondu na podporu športu, lehota je do konca mája.
  • Tretia žiadosť je podporou verejnej bezemisnej dopravy v meste Handlová cez Fond spravodlivej transformácie. Z hľadiska udržateľnosti MHD chce mesto zabezpečiť autobusy spĺňajúce prísne kritéria elektromobility. Mesto podalo žiadosť z výzvy na podporu v oblasti verejnej osobnej dopravy, kde sú oprávnenými výdavkami nákup autobusov s alternatívnym pohonom, vybudovanie nabíjacích staníc a zavedenie napr. dopravných systémov do autobusov bez spolufinancovania z rozpočtu mesta. Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku je 1 736 270, 70 eur. Suma bola stanovená na základe vykonaného  prieskumu trhu. Žiadosť  je momentálne v administratívnom hodnotení.
  • Štvrtý projekt sa týka podpory opatrovateľskej služby v meste Handlová. Mesto malo k 1.1.2024 uzatvorených 72 platných zmlúv s klientmi (za mesiac je to 2912 hodín dohodnutých v zmluvách o poskytovaní opatrovateľskej služby) Po dobu 24 mesiacov je možné financovať jednu hodinu výkonu vo výške 7,93 eur cez národný projekt Podpora opatrovateľskej služby s podporou z Európskeho sociálneho fondu v rámci Programu Slovensko. Celkové oprávnené výdavky na tento zámer sú v hodnote  554 211,84  € bez spolufinancovania.
  • Hlavným účelom piateho projektu je zlepšenie kvality života na najväčšom sídlisku v našom meste prostredníctvom nového verejného osvetlenia. Projekt zahŕňa demontáž pôvodných prvkov, inštaláciu nových stožiarov, LED diódových svietidiel  a rozvádzačov s káblovým vedením v zemi, prekládku rozhlasových vedení a položenie chráničky pre optické rozvody. Nové verejné osvetlenie bude mať možnosť komplexného diaľkového riadenia a pripojenia do systému SMART city. Celá rekonštrukcia prispeje aj k zvýšeniu bezpečnosti, ochrany občanov a majetku mesta. Žiadaná výška úveru: 1 000 000,00 € s úrokom 0,01% a dobou splatnosti 20 rokov.
  • V schvaľovaní máme ešte projekt mestskej neziskovky Handlovské lesy na vybudovanie základnej ľahkej turistickej infraštruktúry v handlovských lesoch, ktorý bol podaný v roku 2022 na Poľnohospodársku platobnú agentúru. Tá stále projekty z tejto výzvy nevyhodnotila.
  • Ďalšia projektová žiadosť  bola podaná na Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie mesta Handlová na rok 2024.
  • Cez schému DM „Školy na zelenú“ mesto podalo žiadosť na financovanie fotovoltiky na streche Základnej školy na Morovnianskej ceste 
  • Centrum voľného času má rozpracovaný projekt „Športuj aj ty“ cez schému SPP.
  • Do septembrovej uzávierky ja plánované obnovenie projektu Domu kultúry na výmenu kinosedačiek cez Audiovizuálny fond.

Ďalšie projektové zámery sú priebežne rozpracovávané a postupne dostávajú svoju obsahovú podobu, nakoľko každý projekt si vyžaduje dostatočný čas na prípravu, individuálnu starostlivosť, špecifickú dávku vedomostí a participáciu širokého spektra zamestnancov úradu a externých odborníkov.          EP