Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Začína jesenné upratovanie: „V  Handlovej padajú listy, kontajner čistotu istí“Vytlačiť
 

banner jesenné upratovanieV Handlovej sa od dnes realizuje jesenné upratovanie. Ročne sa v meste vykonávajú dve celomestské upratovania. To prvé – jarné - robili Handlovčania v apríli t.r. Počas jarného upratovania pod názvom „V Handlovej kvitnú kvety, nie smeti“ spoločnosť HATER - HANDLOVÁ spol. s r.o. odviezla 48,12 ton odpadu na skládku a autá zvážajúce odpad najazdili 867 km. Celkové náklady na jarné upratovanie boli vo výške 2250 eur. To druhé jesenné pod názvom V  Handlovej padajú listy, kontajner čistotu istí“ sa bude konať od 12. do 26.10.2017. Tak ako v apríli  aj v závere roka mesto odmení tých, ktorí sa do upratovania zapoja. Ak si zorganizujú Handlovčania brigádu, môžu vyhrať odmenu za fotku  z brigády.

Zbiera sa „malý“ odpad, „veľký“ sa bude zbierať začiatkom novembra

Mesto Handlová so spoločnosťou HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. (správa mestských komunikácií a odpadového hospodárstva) pripravili pre obyvateľov bezplatný odvoz odpadu z upratovania okolia svojich domov, oddychových zón a okolia stojísk kontajnerov resp. mestského mobiliáru v blízkosti ich obydlí v rámci jesenného upratovania.  Samospráva sa v apríli opätovne popasovala aj s tým, že obyvatelia vkladali do kontajnerov veľkoobjemný odpad (VOO). Zber takéhoto odpadu sa však bude konať až v termíne od 6. do 8. novembra  2017, čo je posledný zo štyroch zvozov VOO v tomto roku a iba v tomto termíne môžu Handlovčania vyložiť veľkoobjemný odpad k jestvujúcim kontajnerom. Inak sa dopúšťajú priestupku.

Jesenné upratovanie samospráva Handlovej organizuje v dvoch etapách, v tzv. južnej a severnej časti mesta. Severná časť, v termíne 12.10. 2017 – 18.10.2017 a južná časť, v termíne 19.10.2017 – 26.10.2017. Spoločnosť HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. rozmiestni v každej časti 11 veľkokapacitných kontajnerov, kde môžu obyvatelia vkladať odpad z verejných priestranstiev. (harmonogram umiestnenia kontajnerov nájdete pod správou). V mestských častiach Morovno, Nová Lehota a Horný koniec sú kontajnery pristavené na obvyklých miestach počas celého mesiaca október a budú vyprázdnené a premiestnené podľa potrieb obyvateľov v mestských častiach.

Odvoz odpadu s upratovania svojich okolí si môžu obyvatelia objednať

V prípade organizovania malých brigád obyvateľmi, bude možné kontajnery po dohode so spoločnosťou Hater Handlová spol. s.r.o vyviezť. Stačí pred organizovaním brigády zavolať linku jesenného upratovania: 046 5477 004 v čase od 6.30 h do 14.30 h v pracovné dni, kde si môžu dohodnúť aj iné miesto uloženia odpadu z úpravy okolia bytových domov (pohrabané lístie, odpadky). Kontajner im bude pristavený pred konaním brigády tak, aby odpad skončil priamo v kontajneri.

Čo s opílenými konármi vo vlastných záhradách? Do kontajnerov v rámci jesenného upratovania nepatria.

Podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Handlová č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom na území mesta Handlová (ďalej VZN)  v časti nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi zo záhrad a parkov, vrátane odpadov z cintorínov je zakázané ukladať biologicky rozložiteľný odpad (ďalej len BRO) zo záhrad a parkov do zberných nádob na komunálny odpad a na iné miesta než na to určené alebo ho spaľovať. Občania v rodinnej zástavbe kompostujú biologicky rozložiteľný komunálny odpad vo vlastných zariadeniach na kompostovanie. BRO z verejnej zelene a cintorínov, ktoré sú majetkom mesta alebo v správe mesta, zabezpečuje správca zverenej časti mestskej zelene. Biologicky rozložiteľný odpad z pozemkov právnických osôb nie je komunálnym odpadom. Nakladanie s týmto odpadom zabezpečuje vlastník pozemku na vlastné náklady.

Za fotku z jesenného upratovania Handlovčania môžu získať tričká

Mesto Handlová vyhlasuje súťaž na svojej FB stránke od 12.10.2017 do 30.10 2017 do 12.00 h.

Postup je jednoduchý. Pod post V  Handlovej padajú listy, kontajner čistotu istí“ na oficiálnej stránke  mesta www.facebook.com/MestoHandlova stačí pridať do komentára fotografiu  z brigády. Fotografiu, ktorá získa najviac LIKE samospráva odmení tromi tričkami a drobnými darčekmi.

Rozmiestnenie kontajnerov v Handlovej v rámci jesenného upratovania:

Lokalita „SEVER“ 12.10. 2017  -  18.10. 2017

 1. MC (pod školou druhá rada č. 25),
 2. MC (č. 7-11-13),
 3. Ul. Okružná (č. 10-16 oproti 47),
 4. Ul. Okružná (oproti č. 28)
 5. Ul. Prievidzská (č. 15-17)
 6. Ul. Prievidzská (č. 31-33)
 7. Ul. Mostná (oproti výmenníkovej stanici)
 8. Ul. ČSA (č.14)
 9. Ul. ČSA (č. 32-34)
 10. Mier. námestie (oproti č. 8)
 11. Ul. Prievidzská - dolný koniec

 

Lokalita „JUH“ 19.10.2017 -  26.10.2017

 1. Ul. Partizánska (vo dvore pred č. 88 až 59)
 2. Ul. Partizánska (č. 15-19 oproti DOS)
 3. Ul. 29.augusta (č. 34-36)
 4. Ul. 29.augusta (č. 50-68)
 5. Ul. 29.augusta (č. 21-25)
 6. Ul. 29.augusta (č. 45-51)
 7. Ul. F. Nádaždyho (č. 7-9)
 8. Ul. Dimitrovová (č. 5-7, 9-11)
 9. Ul. 1. máj (oproti r. d. č. 4)
 10. Ul. Údernícka (pod č.20-21)
 11. Ul. Ligetská ( bytovky)

V prípade nejasností a potreby bližších informácií k harmonogramu umiestnenia kontajnerov je potrebné volať spoločnosť HATER-HANDLOVÁ spol. s r.o. 046/5477 004.


 
 

dnes je: 22.9.2018

meniny má: Móric

webygroup

English version
Úvodná stránka