Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Podujatia

Pozvánka na prednášku o bylinkách a mastičkáchVytlačiť
 

POZVANKA do KNIZNICE_PREDNASKA.png


 
 

Máte zrealizovaný dobrý nápad? Pošlite nám ho! Vytlačiť
 

Aj v tomto roku sa bude v rámci týždňa vzdelávania nielen udeľovať, ale aj odovzdávať ocenenie pre pekné projekty. Začo? Za voľno-časové aktivity detí a mládeže. Názov ocenenia hovorí za všetko. Volá sa Dobrý nápad a ako je už z názvu zrejmé, udeľuje sa za organizáciu zaujímavých projektov. Prihlásené projekty musia spĺňať nasledujúce podmienky. Musí ísť o podujatie, ktoré je organizované pre deti a mládež, ktoré je prínosom pre širšiu komunitu a uskutočnilo sa v období od 1. septembra minulého roka do 31. augusta tohto roka. Návrhy na ocenenie sa podávajú buď písomne, alebo elektronickou formou a to do 15. októbra tohto roka a podávať ich môžu tak organizácie ako sú školy, školské zariadenia, občianske združenia detí a mládeže, ako aj neziskové organizácie, či neformálne skupiny minimálne piatich fyzických osôb, ktoré sú reprezentované svojim zástupcom. Máte aj vy tip na akciu, ktorá by mala ocenenie získať? Sem s ním!

dobry napad PLAGAT-page-001.jpg

Formulár vo formáte open document nájdete po kliknutí sem.

Formulár vo formáte .doc nájdete po kliknutí sem

 


 
 

Celomestské oslavy mesiaca úcty k staršímVytlačiť
 

seniori_2019.jpg

Mesto Handlová a Dom kultúry mesta Handlová Vás pozývajú na CELOMESTSKÉ OSLAVY MESIACA ÚCTY K STARŠÍM, ktoré sa budú konať v  piatok, 18. októbra 2019 o 16,00 hod.v kinosále DK Handlová

V programe sa predstavia:

Silvia a Peter KLIMENTOVCI

Peter PAULÍK

Po programe Vás srdečne pozývame na čašu vína, ktorú si vychutnáte spolu s Ľudovou hudbou Jána STRMENSKÉHO.

vstup voľný

 


 
 
Položky 1-10 z 23

Všeobecné

Pýtate sa na správnej adrese? Vytlačiť
 

Pracovníci oddelenia komunikácie a marketingu odpovedajú na otázky a podnety podané cez oficiálne komunikačné kanály mesta a vylepšujú ich.

V ostatnom čase sa viacerí Handlovčania obrátili na mestský úrad so sťažnosťou, že mesto nereagovalo na ich podnety, ktoré podali prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Ukázalo sa však, že namiesto oficiálneho profilu „Mesto Handlová“ písali do skupiny „Spolu za Handlovú“. Tá vznikla v roku 2017 premenovaním skupiny „Chceme Žihadielko v Handlovej.“ Oficiálnym profilom mesta nie je ani facebooková stránka primátorky Silvie Grúberovej, alebo občianskej platformy zoskupenia Lepšia Handlová. „Mesto spravuje oficiálny profil na sociálnej sieti Facebook s názvom Mesto Handlová a zamestnanci oddelenia komunikácie odpovedajú aj na podnety podané cez portál Odkaz pre starostu. V iných diskusných skupinách, ktoré síce majú v názve mesto Handlová, ale nijako s mestom v skutočnosti nesúvisia, na podnety reagovať nebudeme. Reagovať na všetky podnety na neoficiálnych profiloch je z časového hľadiska nevykonateľné,“ vysvetlila vedúca kancelárie primátorky mesta Jana Paulínyová.

Kam sa obrátiť s podnetom?

Oficiálny profil „Mesto Handlová“ na sociálnej sieti Facebook bol vytvorený v júni 2012. V súčasnosti sa páči 1977 ľuďom a má 2089 sledovateľov. Na tomto profile mesto vyhlasuje súťaže, informuje o voľných pracovných miestach, zverejňuje relácie odvysielané z mesta prostredníctvom RTV Prievidza a zdieľa fotogalérie z podujatí mesta. Odkaz pre starostu je nezávislá aplikácia, ktorú spravuje nezisková mimovládna organizácia Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť - SGI. Zamestnanci mesta prostredníctvomaplikácie odpovedajú na podnety ľudí, nemajú však možnosť riešenie podnetov vyhodnocovať. Od roku 2015 pracovníci mesta vyriešili už 210 podnetov Handlovčanov. Odklik na portál Odkaz pre starostu je zverejnený na hlavnej stránke webového sídla www.handlova.sk. Web bude prehľadnejší. Podľa Paulínyovej radnica pripravuje aj zmenu webového sídla www.handlova.sk. „V spolupráci s členmi Komisie kultúry a rozvoja cestovného ruchu, zamestnancami Oddelenia komunikácie a marketingu ako i odbornými poradcami pracujeme na analýze najnavštevovanejších podstránok. Našim cieľom je vytvoriť novú a prehľadnú štruktúru stránky. Verím, že tento cieľ sa nám podarí
naplniť v prvom štvrťroku 2020,“ uzavrela Paulínyová.

pc.png


 
 

Informácia o podaní žiadostiVytlačiť
 

Mesto Handlová zastúpené oddelením výstavby, ÚP, dopravy a OŽP oznamuje, že dňa 08.10.2019 podal Jozef Nagy žiadosť na výrub drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v úplnom znení – 1 ks hruška na pozemku parcelné číslo KN C 3715, katastrálne územie Handlová vo vlastníctve mesta Handlová.

 

Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne  požiadali v súlade s § 82 ods.6 citovaného zákona. Tieto sa môžu v súlade s ustanoveniami § 82 ods.7 citovaného zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.handlova.sk , písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.


 
 

Kultúrne dedičstvo Handlovej spoznali stovky ľudíVytlačiť
 

Súťaž s handlovskými ikonami, ktorá prebieha v rámci medzinárodného podujatia, je
predĺžená.

Handlová sa aj tento september zapojila do Dní európskeho kultúrneho dedičstva, ktorých cieľom je prehĺbiť záujem ľudí o kultúrne dedičstvo a jeho ochranu. Do aktivít na posilnenie povedomia o kultúrnom dedičstve Handlovej sa okrem samosprávy zapojili aj Slovenské banské múzeum v Handlovej, Súkromné múzeum Jána Procnera, farnosť Handlová, Handlovský banícky spolok a Karpatskonemecký spolok.

Ján Procner vo svojom múzeu počas septembra zaznamenal väčší záujem o svoje múzeum. „Po celý čas som musel byť v expozícii, lebo mnoho návštevníkov sa vopred neohlásilo, ale nechcel som ich sklamať, lebo viacerí prišli aj zo širšieho okolia,“ povedal umelecký rezbár.

Veľký počet návštevníkov na Dni otvorených dverí si pochvaľovala Hildegarda Radovská z Karpatskonemeckého spolku. „Aj tento ročník splnil všetky naše plány. Všetky stretnutia so školákmi i dospelými boli zamerané na históriu mesta, spôsob života našich predkov a na spomienky, ktoré nám zanechali,“ povedala predsedníčka spolku.

Ako informovala Oľga Mihoková, prezentáciu obrázkov od autora Igora Lackoviča za dva mesiace navštívilo vyše tristopäťdesiat ľudí. Výstavu súčasného sakrálneho umenia regionálnych umelcov kostole sv. Kataríny si prezrelo stošesťdesiat návštevníkov.

Súťaž mesta Handlová „HAIKONY“, zameraná na poznanie mesta a jeho ikonických stavieb, je predĺžená o dva týždne, do 16. októbra. Grafiky architektonických skvostov Handlovej vytvoril akademický architekt Rastislav Nemec. Súťaž je určená pre škôlkarov, žiakov všetkých základných a stredných škôl na území mesta Handlová a tiež verejnosti. Podrobnosti súťaže sú zverejnené na
www.handlova.sk. Email pre zasielanie fotografií a informovanie o „HAIKONY“ pre všetkých: haikony@handlova.sk.

Kulturne dedicstvo.png


 
 

InformáciaVytlačiť
 

Mesto Handlová zastúpené oddelením výstavby, ÚP, dopravy a OŽP oznamuje, že dňa 03.10.2019 podal Ján Ulbrik žiadosť na výrub drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v úplnom znení – 2 ks smrek na pozemku parcelné číslo KN C 2338, katastrálne územie Handlová vo vlastníctve žiadateľa.

 

Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne  požiadali v súlade s § 82 ods.6 citovaného zákona. Tieto sa môžu v súlade s ustanoveniami § 82 ods.7 citovaného zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.handlova.sk , písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

 

 

Ing. Jozef Čaplár

vedúci oddelenia


 
 

InformáciaVytlačiť
 

Mesto Handlová zastúpené oddelením výstavby, ÚP, dopravy a OŽP oznamuje, že dňa 03.10.2019 podala Rímskokatolícka cirkev, farnosť Handlová žiadosť na výrub drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v úplnom znení – 27 ks drevín na pozemku parcelné číslo KN C 1331/1; KN E18009/1, 18010, 18015, 18036/1, katastrálne územie Handlová vo vlastníctve žiadateľa.

 

Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne  požiadali v súlade s § 82 ods.6 citovaného zákona. Tieto sa môžu v súlade s ustanoveniami § 82 ods.7 citovaného zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.handlova.sk , písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

 

Ing. Jozef Čaplár

vedúci oddelenia


 
 

Hasiči Vám skontrolujú stav komínaVytlačiť
 

Preventívne protipožiarne kontroly v objektoch sa vykonávajú najmenej raz za päť rokov.

Počas víkendov od 11. do 20. októbra budú v meste prebiehať preventívne protipožiarne kontroly. Zabezpečovať ich bude Dobrovoľný hasičský zbor Handlová časť Morovno. Členovia kontrolnej skupiny Michal Dobiš, Juraj Vavrík, Štefan Greguš a Dávid Bátora spolu skontrolujú štyristo domov na uliciach: M. Krššákovej, Kvetná, M. Vladovej, Štefánikova, Odbojárov, Hlboká, J.L.Bellu, I. Olbrachta, Hviezdoslavova, Hečková, Brigánická, Novomestského, Kpt. Nálepku, Robotnícka, Ligetská, Jánošíkova, Náhradné pole, Liptovská, SNP, Námestie baníkov, Obrancov miestu a Žiarska.

Súčasťou preventívnych protipožiarnych kontrol je tiež oboznamovanie vlastníkov objektov s požiadavkami na ochranu pred požiarmi a poskytovanie odbornej pomoci. „Ak pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol vzniknú pochybnosti o bezchybnom stave komínov, rozvodov elektrickej energie a plynu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, kontrolná skupina navrhne, aby mesto požiadalo príslušné orgány o preverenie ich stavu,“ doplnila Jana Grenčíková, referentka požiarnej ochrany na Mestskom úrade v Handlovej.

komin.jpeg


 
 

REGISTRUJTE SA na basketbalovú školu ŠBK!Vytlačiť
 

Prinášame Vám už 3.diel jedinečnej dvojdňovej basketbalovej školy ŠBK Handlová, ktorá je určená mladým ľuďom vo veku od 7 – 15 rokov. Basketbalová škola ŠBK Handlová sa uskutoční počas prázdnin v dňoch 30. - 31.10.2019 ! POZOR KAPACITA 40 MIEST !

Odkaz a info tu http://www.sbkha.sk/clanok/basketball-school-3---registracia-327.html

output-onlinepngtools.png


 
 
Položky 1-10 z 23

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka