Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Snežné správy z Handlovej a horúco-ľadová linka pre obyvateľov! 17.1.2019 sa zváža sneh z krajníc. Prosíme preparkujte!Vytlačiť
 

ZU handlovaparkovanie počas ZU - prosíme nie

Snežné správy Handlová z 17.1.2019  V piatok 18.1.2019 sa bude opäť zvážať sneh z krajníc mestských komunikácií. Prosíme preparkujte svoje motorové vozidlá.

Mesto Handlová žiada obyvateľov, majiteľov motorových vozidiel o spoluprácu. V piatok 18.1.2019 od 6.30 h do 15.00 h bude spoločnosť HATER-HANDLOVÁ spol. s r.o. odvážať sneh z krajníc Ul. Parková a Ul. Cintorínska. Prosíme o trpezlivosť pri výkone prác a preparkovaní vozidiel na nevyhnutnú dobu. Ďakujeme.

Snežné správy Handlová z 16.1.2019  Vo štvrtok 17.1.2019 sa bude zvážať sneh z krajníc mestských komunikácií. Prosíme preparkujte svoje motorové vozidlá.

Mesto Handlová žiada obyvateľov, majiteľov motorových vozidiel o spoluprácu. Vo štvrtok 17.1. od 6.30 h do 15.00 h začne spoločnosť HATER-HANDLOVÁ spol. s r.o. odvážať sneh z krajníc mestských komunikácií. Práce začnú na Ul. 1. mája smer Ul. Parková. Prosíme o trpezlivosť pri výkone prác a preparkovaní vozidiel na nevyhnutnú dobu. Ďakujeme.

pracovné strtenutie 9.1.2019Snežné správy z Handlovej z 9.1.2019  Všetky handlovské cesty sú zjazdné, ak nie sú, má to háčik

V stredu ráno 9.1.2019 sa zišli všetci, ktorí majú čo povedať do zimnej údržby mestských komunikácií v Handlovej. Na odd. výstavby Mestského úradu Handlová(MsÚ) sa stretli Ing. Tibor Kolorédy, prednosta MsÚ, Ing. Jozef Čaplár, vedúci odd. výstavby MsÚ, Ing. Rastislav  Daubner – ref. dopravy MsÚ, Ing. Milan Pepich, náčelník MsP Handlová, Miloslav Budovič za správcu HATER- HANDLOVÁ spol. s r.o. a Karol Kučera, koordinátor aktivačných prác. Na zimnú údržbu 40 km mestských komunikácií a 30 km chodníkov je v Handlovej  vyčlenených v rozpočte mesta takmer 100 tis. Eur, pričom zimná údržba z konca minulého roka vyšla samosprávu mesta na 17 tis. Eur.

Predmetom stretnutia bolo vyhodnotiť, ako sa mesto vie popasovať s nádielkou snehovej prikrývky, ktoré sa nazhromaždila počas 8. a 9. januára tohto roka, ktoré miesta a prečo sú kritické. Postupy a spôsoby ako efektívnejšie vykonávať zimnú údržbu sú rôzne. Od inštalácie a neustáleho premiestňovania prenosného dopraveného značenia so zákazom státia, cez trvalé zjednosmernenie niektorých ulíc v meste až po prísnejšie udeľovanie sankcií za nedodržovanie všeobecne platného cestného zákona týkajúceho státia na chodníkoch, dodržovanie povinnosti majiteľov rodinných domov parkovať na svojich pozemkoch (za bránami oplotenia) až po potrebu orezávania konárov drevín presahujúcich zo súkromných pozemkov na verejné chodníky a pod.

Nevieme rozšíriť ulice, ale ohľaduplní byť môžeme

Tak ako po iné roky, problematický je výkon zimnej údržby v lokalitách mesta s individuálnou bytovou výstavbou (napríklad ulice Sadová, Mládežnícka, Kunešovská, Štefánikova, M. Vladovej, 1. mája, Parková). Autá stoja na oboch stranách cesty a mechanizmy nemajú šancu prejsť. Zrejme by tadiaľ neprešla ani sanitka, či iné záchranné zložky. Podľa slov prednostu MsÚ Ing. Tibora Kolorédyho: „Predpokladaná predpoveď počasia prinesie čas na to, aby bol sneh z niektorých lokalít mesta odvezený a nezužoval tak priechodnosť ciest a chodníkov. V tejto chvíli žiadame všetkých, ktorí majú možnosť, aby nám vyšli v ústrety a parkovali autá pokiaľ je to možné tak, aby nebránili výkonu zimnej údržby a ostali všetky cesty priechodné. Dávame si väčší pozor na detaily pri výkone zimnej údržby, bez spolupráce s obyvateľmi to nie je možné“, uviedol. Odporúčaním mesta je  aktívnejšie sledovanie predpovede počasia obyvateľmi, ako aj zvoliť dobrú obuv do snehu. Na stránke mesta je na úvodnej stránke zverejnený odklik na SHMÚ pod oznamom Snehové správy z Handlovej.

Podľa slov Miloslava Budoviča, z HATER-HANDLOVÁ spol. s r.o. je výkon zimnej údržby na dobrej úrovni, nakoľko zriadená horúca-ľadová linka na všetky podnety týkajúce sa zimnej údržby zvonila zatiaľ do päťkrát. Funguje NONSTOP na tel. čísle  0918 471 852. Keď husto sneží, správca volí taký postup údržby, ktorý korešponduje s predpoveďou počasia, aktuálnym stavom a s prihliadnutím na efektívnosť výkonu zimnej údržby, čo je aj záujmom mesta. Preto sa niekde zhŕňa sneh, niekde sa vykonáva iba posyp a podobne.

Počas dvoch dní štyridsiatka ľudí vykonávajúca aktivačné práce od skorých ranných hodín opätovne čistila a dočisťovala štyridsiatku lokalít (hlavne úzke chodníky, schody a lávky), kde sa mechanizmy nemôžu pre svoju veľkosť dostať. Miesta výkonu aktivačných prác bol prekonzultovaný so správcom komunikácií ešte koncom minulého roka. V pracovné dni ich môžete stretnúť v centre mesta, na sídliskách a v okrajových častiach mesta. V utorok 8.1.2019 správca zimnej údržby HATER-HANDLOVÁ spol. r. o. mal v teréne všetky mechanizmy a všetkých dostupných vodičov, boli doplnené zásoby posypovej soli.

Samospráva sa obracia so žiadosťou o spoluprácu pre motoristov, aby parkovali svoje motorové vozidlá, v prípade individuálnej bytovej výstavby vo svojich dvoroch a v prípade zmiešaných zastavaných území s maximálnou dávkou ohľaduplnosti, aj keby to stálo pár krokov naviac k domom a bytom, za čo mesto vopred ďakuje. V prípade, že bude dochádzať k extrémnym situáciám, budú hliadky MsP pristupovať prísnejšie a budú nútení udeľovať za nedodržovanie zákona o cestnej premávke blokové pokuty, ktoré môžu byť udelené na mieste do výšky 50 Eur.

20171129_094809.jpg

Snežné správy z Handlovej zo 4.1.2019

Zimná údržba v Handlovej sa začala o 4.00 h ráno, aktivační pracovníci nastúpili od 7.00 h. Prvú väčšiu tohtoročnú nádielku snehu v Handlovej sa podarilo zvládnuť v dňoch 3 a 4. januára 2019 vďaka nasadeniu 8 mechanizmov, ktoré prešli dvadsiatku lokalít podľa priorít (MHD a pod.) vrátane 10 chodníkov. Za dva dni spolu 40 aktivačných pracovníkov očistilo 12 schodísk, všetky lávky cez Handlovku a dvadsiatku chodníkov. Mechanizmy neočistili niektoré lokality kvôli odstaveným autám (Ul. Vladova), podarilo sa im za jazdy odstrániť poruchy mechanizmov.

Horúca-ľadová linka, kde môžete nahlasovať svoje pripomienky, potreby a odporúčania týkajúce sa zimnej údržby takmer 40 kilometrov handlovských mestských komunikácii a 30 kilometrov chodníkov funguje NONSTOP: 0918 471 852

PS: Dobrá obuv do snehu, zaručí vám zdravie a pohodu. Pozreli ste si predpoveď počasia? Ak nie, kliknite na stránku SHMÚ práve teraz.

Zimná údržba mestských komunikácií - zapojili sme novú techniku

Cieľom zimnej údržby je, aby sa v maximálne krátkom čase, s prihliadnutím na poveternostné podmienky a priority, zaistila bezpečná zjazdnosť mestských komunikácií.

Spoločnosť HATER-HANDLOVÁ spol. s r.o. do zimnej údržby 2018/19 zaradí nové vozidlo a to UNIMOG 400. Vozidlo je vybavené sýpacou nadstavbou s objemom 4 m3  posypového materiálu a nastaviteľnou 2,4 m širokou radlicou. Vozidlo bude zaradené na trasy I. priority t.j. cesty pre MHD, cesty k zdravotníckym zariadenia a do užších zastavaných lokalít mesta a prímestských častí.

Po dohode s renomovanou  stavebnou spoločnosťou budú do zimnej údržby začlenené dva stavebné stroje vhodné na odhŕňanie a nakladanie snehu v užších rodinných zástavbách mesta. Konkrétne v lokalite Štefánikovej štvrte a lokalite ulíc Sadová a Kunešovská. Mechanizmy budú poskytnuté vrátane strojníkov pre dve zmeny.

Cieľom rozšírenia strojového  parku pre ZÚ je výkon v lokalitách, ktoré pôvodne prišli na radu o niečo neskôr, no ich dôležitosť si zaslúži promptnejší výkon zimnej údržby.

Rozsah činností je rozdelený do troch stupňov dôležitosti:

  1. stupeň – komunikácie, zaisťujúce hromadnú autobusovú prepravu, príjazdy k zdravotníckym zariadeniam, školám a dopravno-nebezpečné miesta (výjazdy z trasy MHD na MK, resp. štátnu cestu I/9)
  2. stupeň - ostatné komunikácie, nezaradené do 3. stupňa dôležitosti
  3. stupeň - medziblokové komunikácie, menej frekventované chodníky, odstavné plochy, parkoviská, účelové komunikácie. Do tejto kategórie sú zaradené chodníky a ich údržba je rozdelená tiež do troch kategórií podľa dôležitosti a počtu chodcov využívajúcich chodník. Zimná údržba 2018/2019 vykonávaná aktivačnými pracovníkmi podľa stanoveného harmonogramu prioritne na chodníkoch, schodoch, mostoch a v okolí zastávok. Súčasťou práce aktivačnými pracovníkmi  je nielen odpratanie snehu, ale podľa poveternostných podmienok použitie vhodného posypového materiálu.

Komunikácia medzi dispečerom a vodičmi zabezpečujúcimi ZÚMK je zabezpečená prostredníctvom mobilných telefónov. Okrem toho je zabezpečené telefonické spojenie občanov na dispečera na t.č.: 0918 471 852 – NONSTOP.

Občania môžu pripomienky k výkonu ZÚMK zasielať aj mailom na: hater@nextra.sk. Spoločnosť HATER - HANDLOVÁ, s.r.o. sa snaží zmierňovať následky zimy, nedajú sa však úplne odstrániť. Pri kalamitných stavoch nie je možné udržiavať všetky mestské komunikácie  v ideálnom stave, preto sa v týchto prípadoch venuje zvýšená pozornosť hlavným trasám a nebezpečným úsekom a až potom ostatným oblastiam mesta a mestským častiam.

Operačný plán pre výkon zimnej údržby mestských komunikácií v meste Handlová a mestských častiach v zimnom období 2018/2019 schválený na MsZ dňa 25.10.2018 nájdete po kliknutí sem


 
 

dnes je: 21.1.2019

meniny má: Vincent

webygroup

English version
Úvodná stránka