Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Kamienky z ciest preč, upratovanie pokračuje po celom meste a v mestských častiachVytlačiť
 

1.JPGSprávy Handlová 21. marca 2019, Kamienky z ciest preč, upratovanie pokračuje

Na mestských komunikáciách premávajú naďalej dve zametacie vozidlá City Cat. Upratovanie bude prebiehať do 27. marca 2019 v nasledovných lokalitách: križovatka pred OC Billa, križovatka  Ul. SNP a Námestie baníkov, križovatky ul. 29 august a cesta I/9, kruhová križovatka 29. august, výjazd Ul. Kremnická a cesta I/9, výjazd Ul. Cintorínska a cesta I/9, križovatka ulíc Pstruhárska a 1. mája, vstup do areálu ZŠ Školská, Mierové námestie a Morovnianska cesta. Upratovanie kamienkov z ciest v mestských častiach a lokalitách horný koniec, Nová Lehota, dolný koniec a Morovno vozidlom VIAJET bude prebiehať do 30. marca 2019. Ďalší harmonogram budeme postupne zverejňovať.

IMG_2027.JPG

Ešte stále snežné správy Handlová 1.3.2019 Kamienky z ciest preč, začína sa s ich intenzívnym upratovaním z handlovských ciest

Zimná údržba je stále v pohotovosti a i keď sneh a mráz ustali, mechanizmy sú pripravené aj na takúto prípadnú klimatickú zmenu. Do konca januára mesto Handlová vynaložilo na zimnú údržbu približne 70 tis. Eur.

Keďže dlhodobé predpovede počasia zatiaľ nepredpokladajú zvýšený nápor zrážok, iba občasné sneženie s menším počtom snehových zrážok, a v meste stúpa v niektorých lokalitách prašnosť, mesto pristupuje k upratovaniu posypového materiálu z mestských komunkácií.

Od pondelka 4. marca 2019 môžete stretnúť na mestských komunikáciách v lokalitách kde premáva MHD dve zametacie vozidlá a ľudí zamestnaných na aktivačných prácach. Po vyčistení týchto trás sa bude pokračovať začiatkom týždňa v lokalite Malá Hôrka, t.j. ulice L. Novomestského, Hviezdoslavova, kpt. Nálepku, Banícka kolónia, Ligetská, Štrajková a na hlavných smeroch zo sídliska MC do mesta, t.j. ulice Športová a Železničiarska.

Po skončení sa bude systematicky pokračovať na sídlisku Morovnianska cesta a Okružná vrátane medziblokových komunikácií, ďalej sídlisko Mostná, ulice ČSA, Mierové námestie, 1.mája, Parková, Pstruhárska, Údernícka, Lipová, Cintorínska, Duklianská a všetky ulice za budovou spoločnosti GeWiS. Ďalší harmonogram čistenia budeme postupne zverejňovať. JP

Snežné správy Handlová 11.2.2019 Kamienkové

Námestie je bez kamienkov, ale zima ešte nepovedala posledné slovo. Za posledné dva týždne v Handlovej nenapadli snehové zrážky, zimná údržba však pokračuje. Témou dňa sa stali chodníky a cesty, kde sa nachádzajú kamienky po výkone zimnej údržby. V priebehu minulého týždňa aktivační pracovníci začali čistiť od kamienkov a odpadkov chodníky a nevynechali ani dažďové vpuste. Techniku a ľudí na aktivačných prácach ste mohli stretnúť na uliciach Mostná, ČSA, 29.augusta, Partizánska, SNP, Dimitrovova, Údernícka, Železničiarska, Prievidzská, Lipová a 1.mája, v parku pred Billou + stanovištia taxíkov. Taktiež sa čistil odvodňovací rigol na Jánošikovej ulici a odpočívadlá pri hlavnej ceste medzi Novou Lehotou, Žiarom nad Hronom a na dolnom konci. „Kamienkový základ“ v primeranej miere je dobrou prevenciou v prípade opätovného napadnutia snehu. Aj z ekonomického hľadiska  sa nerobí úplné čistenie komunikácií a chodníkov od kamienkov.

Ilustračné foto

Snežné správy Handlová 28.1.2019 Približne o 4.00 h ráno začalo v Handlovej husto snežiť

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vyhlásil výstrahu 1. stupňa na poľadovicu, snehové záveje a sneh. Spolu je od 4.00 h v teréne osem mechanizmov, ktoré hrnuli a sypali posypový materiál na komunikáciách v správe mesta v lokalitách mestských častí Nová Lehota, Morovno. Ďalej môžete mechanizmy stretnúť na hornom konci, Malej Hôrke, a v smere od juhu na sever po mestských komunikáciách. Aj dnes sa začala údržba podľa priorít, t.j. trasy MHD v meste Handlová na Nám. baníkov a Ul. SNP, Štrajková, Ligetská, Novomestského, Hviezdoslavova, Kpt. Nálepku, Švermova, ČSA, MC, Okružná, 1. Mája, Parková, Cintorínska, Duklianska, Kremnická, Sadová, Hurbanova, Partizánska. Technikou boli očistené chodníky na Nám. baníkov a Ul. SNP, Prievidzská, MC, Mostná, ČSA, 1. Mája, 29. august, Partizánska, Železničiarska. Aktivační pracovníci ručne čistia v lokalite Námestie baníkov priechody pre chodcov, autobusové zastávky, lávky z námestia na Ul. Partizánska, schody na Ul. Okružná a Morovnianska cesta, Údernícka, Dimitrovova, od ZŠ Školská, pri MŠ Cintorínska a za ZUŠ k Ul. Parková. Všetky lávky a prechody pre chodcov od obchodného reťazca na Ul. ČSA po Bytový podnik sa čistia od snehovej pokrývky ručne.

Všetky mestské komunikácie sú zjazdné, na niekorých sa vyskytuje snehová kaša, ktorú postupne odstraňujeme.

Komplikácie nastali na Ul. Potočná, kde nebolo možné vykonať zimnú údržbu v požadovanej kvalite z dôvodu odstavených áut. Sledujte aktuálne predpovede počasia a výstrahy na www.shmu.sk. Pre nahlásenie potreby výkonu zimnej údržby využite Horúcu-ľadovú linku NONSTOP 0918 471 852. Ďakujeme, že nám doprajete čas na výkon zimnej údržby a zavoláte nám v prípade, že Vaša lokalita nebola očistená od snehu v primeranom časovom úseku (cca 12 hodín).Lávka Ul. Partizánska na Námestie baníkov

Snežné správy Handlová z 21.1.2019 Samospráva rieši poľadovicu v meste, odporúča vhodnú obuv, zmenila koordináciu ručného výkonu zimnej údržby

V pondelok ráno 21.1.2019 primátorka mesta Handlová Silvia Grúberová zvolala pracovnú poradu k zimnej údržbe (ZÚ) komunikácií a chodníkov. Počas víkendu sa situácia na mestských komunikáciách nezmenila. Silná poľadovica z piatka urobila v niektorých lokalitách mesta šmykľavky podobne ako na celom Slovensku. Všetky mestské komunikácie sú však zjazdné bez problémov. V priebehu tejto zimy sa postupuje v zmysle schváleného plánu výkonu zimnej údržby z októbra minulého roka.

Výsledkom dnešného pracovného stretnutia bola zmena koordinácie riadenia ručného výkonu zimnej údržby. Zamestnanci odd. výstavby MsÚ Handlová počas kritických zmien počasia zhodnotia stav komunikácií v teréne, zamerajú sa hlavne na oblasti ako sú chodníky, miesta vstupov a výstupov na schodiská a lávky, prepojenia komunikácií. Deň vopred budú v spolupráci s koordinátormi aktivačných prác prerozdeľovať výkon zimnej údržby, priority pritom ostávajú v platnosti (väčší pohyb obyvateľov, MHD).

Celkových 30 km mestských chodníkov je plocha 48 tis.m2, z ktorých približne 8000 m2 mesto čistí prostredníctvom ľudí na aktivačných prácach ručne a ostatná údržba je zabezpečená mechanizmami spoločnosti HATER-HANDLOVÁ spol. s.r.o. podľa toho, kde je možné mechanizmy použiť. Konateľ HATER-HANDLOVÁ spol. s r.o. Ing. Blažej Litva objasnil, že je možné začať s bohatším posypom soľou na chodníkoch. S ohľadom na potrebu skladovania posypovej soli, životné prostredie, majetok obyvateľov a enormné navýšenie nákladov na výkon ZÚ v súčasnosti mesto pristúpilo k inej forme koordinácie zimnej údržby. Primátorka mesta poverila odd. výstavby MsÚ vykonaním prieskumu trhu na ekologický a účinný druh posypovej soli, resp. materiálu. 

Dobre sa obujte a dajte nám vedieť

Mesto dáva opätovne do pozornosti Horúco-ľadovú linku, NONSTOP 0918 471 852 alebo facebookovú stránku mesta @MestoHandlova, kde môžete pridávať svoje podnety a postrehy v rámci ZÚ v meste. Opakovane vyvstáva problém s odstavenými autami a úzkym komunikáciami, preto mesto vopred ďakuje, že sú motoristi ohľaduplní. Zároveň žiada vodičov, aby boli opatrní v bežnej doprave, keď chodci vstupujú na komunikácie z dôvodu zľadovatených chodníkov.

Obyvateľom mesto odporúča, aby zvolili vhodnú obuv a intenzívnejšie venovali pozornosť predpovedi počasia. Handlovčania sa zrejme nevyhnú v budúcnosti lokalitám v meste, kde sa z obojsmerných komunikácií stane jednosmerná. V predchádzajúcich dvoch týždňoch začalo mesto pracovať na dopravných projektoch.  

Zaujímavosti: Pre zabezpečenie ideálneho stavu, t.j. odpratanie snehu resp. ľadu na približne 8000 m2 chodníkov v jednom čase, by muselo mesto zabezpečiť 800 ľudí na aktivačných prácach v rámci ich pracovného fondu. Ak napadne v meste 10 cm snehu a všetok sneh z komunikácií a chodníkov v správe mesta by sme dali na jednu kopu, táto by mala objem 40 tis. m3 snehu a bola by to kopa 5,5 krát väčšia ako budova MsÚ v Handlovej.

Ďakujeme, že nám pomáhate.

V niektorých lokalitách Handlovej sa pridali obyvatelia k zimnej údržbe mesta (napr. Parková). Ďakujeme. A nezabudnite sa dobre obuť! Pozreli ste si predpoveď počasia? Ak nie, kliknite na stránku SHMÚ práve teraz.

Porady sa zúčastnili: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky, Ing. Blažej Litva, konateľ  HATER- HANDLOVÁ spol. s r.o.,  Ing. Tibor Kolorédy, prednosta MsÚ, Ing. Jozef Čaplár, vedúci odd. výstavby MsÚ, a Ing. Ľudmila Hégliová, koordinátorka aktivačných prác.

ZU handlovaparkovanie počas ZU - prosíme nie

Snežné správy Handlová z 17.1.2019  V piatok 18.1.2019 sa bude opäť zvážať sneh z krajníc mestských komunikácií. Prosíme preparkujte svoje motorové vozidlá.

Mesto Handlová žiada obyvateľov, majiteľov motorových vozidiel o spoluprácu. V piatok 18.1.2019 od 6.30 h do 15.00 h bude spoločnosť HATER-HANDLOVÁ spol. s r.o. odvážať sneh z krajníc Ul. Parková a Ul. Cintorínska. Prosíme o trpezlivosť pri výkone prác a preparkovaní vozidiel na nevyhnutnú dobu. Ďakujeme.

Snežné správy Handlová z 16.1.2019  Vo štvrtok 17.1.2019 sa bude zvážať sneh z krajníc mestských komunikácií. Prosíme preparkujte svoje motorové vozidlá.

Mesto Handlová žiada obyvateľov, majiteľov motorových vozidiel o spoluprácu. Vo štvrtok 17.1. od 6.30 h do 15.00 h začne spoločnosť HATER-HANDLOVÁ spol. s r.o. odvážať sneh z krajníc mestských komunikácií. Práce začnú na Ul. 1. mája smer Ul. Parková. Prosíme o trpezlivosť pri výkone prác a preparkovaní vozidiel na nevyhnutnú dobu. Ďakujeme.

pracovné strtenutie 9.1.2019Snežné správy z Handlovej z 9.1.2019  Všetky handlovské cesty sú zjazdné, ak nie sú, má to háčik

V stredu ráno 9.1.2019 sa zišli všetci, ktorí majú čo povedať do zimnej údržby mestských komunikácií v Handlovej. Na odd. výstavby Mestského úradu Handlová(MsÚ) sa stretli Ing. Tibor Kolorédy, prednosta MsÚ, Ing. Jozef Čaplár, vedúci odd. výstavby MsÚ, Ing. Rastislav  Daubner – ref. dopravy MsÚ, Ing. Milan Pepich, náčelník MsP Handlová, Miloslav Budovič za správcu HATER- HANDLOVÁ spol. s r.o. a Karol Kučera, koordinátor aktivačných prác. Na zimnú údržbu 40 km mestských komunikácií a 30 km chodníkov je v Handlovej  vyčlenených v rozpočte mesta takmer 100 tis. Eur, pričom zimná údržba z konca minulého roka vyšla samosprávu mesta na 17 tis. Eur.

Predmetom stretnutia bolo vyhodnotiť, ako sa mesto vie popasovať s nádielkou snehovej prikrývky, ktoré sa nazhromaždila počas 8. a 9. januára tohto roka, ktoré miesta a prečo sú kritické. Postupy a spôsoby ako efektívnejšie vykonávať zimnú údržbu sú rôzne. Od inštalácie a neustáleho premiestňovania prenosného dopraveného značenia so zákazom státia, cez trvalé zjednosmernenie niektorých ulíc v meste až po prísnejšie udeľovanie sankcií za nedodržovanie všeobecne platného cestného zákona týkajúceho státia na chodníkoch, dodržovanie povinnosti majiteľov rodinných domov parkovať na svojich pozemkoch (za bránami oplotenia) až po potrebu orezávania konárov drevín presahujúcich zo súkromných pozemkov na verejné chodníky a pod.

Nevieme rozšíriť ulice, ale ohľaduplní byť môžeme

Tak ako po iné roky, problematický je výkon zimnej údržby v lokalitách mesta s individuálnou bytovou výstavbou (napríklad ulice Sadová, Mládežnícka, Kunešovská, Štefánikova, M. Vladovej, 1. mája, Parková). Autá stoja na oboch stranách cesty a mechanizmy nemajú šancu prejsť. Zrejme by tadiaľ neprešla ani sanitka, či iné záchranné zložky. Podľa slov prednostu MsÚ Ing. Tibora Kolorédyho: „Predpokladaná predpoveď počasia prinesie čas na to, aby bol sneh z niektorých lokalít mesta odvezený a nezužoval tak priechodnosť ciest a chodníkov. V tejto chvíli žiadame všetkých, ktorí majú možnosť, aby nám vyšli v ústrety a parkovali autá pokiaľ je to možné tak, aby nebránili výkonu zimnej údržby a ostali všetky cesty priechodné. Dávame si väčší pozor na detaily pri výkone zimnej údržby, bez spolupráce s obyvateľmi to nie je možné“, uviedol. Odporúčaním mesta je  aktívnejšie sledovanie predpovede počasia obyvateľmi, ako aj zvoliť dobrú obuv do snehu. Na stránke mesta je na úvodnej stránke zverejnený odklik na SHMÚ pod oznamom Snehové správy z Handlovej.

Podľa slov Miloslava Budoviča, z HATER-HANDLOVÁ spol. s r.o. je výkon zimnej údržby na dobrej úrovni, nakoľko zriadená horúca-ľadová linka na všetky podnety týkajúce sa zimnej údržby zvonila zatiaľ do päťkrát. Funguje NONSTOP na tel. čísle  0918 471 852. Keď husto sneží, správca volí taký postup údržby, ktorý korešponduje s predpoveďou počasia, aktuálnym stavom a s prihliadnutím na efektívnosť výkonu zimnej údržby, čo je aj záujmom mesta. Preto sa niekde zhŕňa sneh, niekde sa vykonáva iba posyp a podobne.

Počas dvoch dní štyridsiatka ľudí vykonávajúca aktivačné práce od skorých ranných hodín opätovne čistila a dočisťovala štyridsiatku lokalít (hlavne úzke chodníky, schody a lávky), kde sa mechanizmy nemôžu pre svoju veľkosť dostať. Miesta výkonu aktivačných prác bol prekonzultovaný so správcom komunikácií ešte koncom minulého roka. V pracovné dni ich môžete stretnúť v centre mesta, na sídliskách a v okrajových častiach mesta. V utorok 8.1.2019 správca zimnej údržby HATER-HANDLOVÁ spol. r. o. mal v teréne všetky mechanizmy a všetkých dostupných vodičov, boli doplnené zásoby posypovej soli.

Samospráva sa obracia so žiadosťou o spoluprácu pre motoristov, aby parkovali svoje motorové vozidlá, v prípade individuálnej bytovej výstavby vo svojich dvoroch a v prípade zmiešaných zastavaných území s maximálnou dávkou ohľaduplnosti, aj keby to stálo pár krokov naviac k domom a bytom, za čo mesto vopred ďakuje. V prípade, že bude dochádzať k extrémnym situáciám, budú hliadky MsP pristupovať prísnejšie a budú nútení udeľovať za nedodržovanie zákona o cestnej premávke blokové pokuty, ktoré môžu byť udelené na mieste do výšky 50 Eur.

20171129_094809.jpg

Snežné správy z Handlovej zo 4.1.2019

Zimná údržba v Handlovej sa začala o 4.00 h ráno, aktivační pracovníci nastúpili od 7.00 h. Prvú väčšiu tohtoročnú nádielku snehu v Handlovej sa podarilo zvládnuť v dňoch 3 a 4. januára 2019 vďaka nasadeniu 8 mechanizmov, ktoré prešli dvadsiatku lokalít podľa priorít (MHD a pod.) vrátane 10 chodníkov. Za dva dni spolu 40 aktivačných pracovníkov očistilo 12 schodísk, všetky lávky cez Handlovku a dvadsiatku chodníkov. Mechanizmy neočistili niektoré lokality kvôli odstaveným autám (Ul. Vladova), podarilo sa im za jazdy odstrániť poruchy mechanizmov.

Horúca-ľadová linka, kde môžete nahlasovať svoje pripomienky, potreby a odporúčania týkajúce sa zimnej údržby takmer 40 kilometrov handlovských mestských komunikácii a 30 kilometrov chodníkov funguje NONSTOP: 0918 471 852

PS: Dobrá obuv do snehu, zaručí vám zdravie a pohodu. Pozreli ste si predpoveď počasia? Ak nie, kliknite na stránku SHMÚ práve teraz.

Zimná údržba mestských komunikácií - zapojili sme novú techniku

Cieľom zimnej údržby je, aby sa v maximálne krátkom čase, s prihliadnutím na poveternostné podmienky a priority, zaistila bezpečná zjazdnosť mestských komunikácií.

Spoločnosť HATER-HANDLOVÁ spol. s r.o. do zimnej údržby 2018/19 zaradí nové vozidlo a to UNIMOG 400. Vozidlo je vybavené sýpacou nadstavbou s objemom 4 m3  posypového materiálu a nastaviteľnou 2,4 m širokou radlicou. Vozidlo bude zaradené na trasy I. priority t.j. cesty pre MHD, cesty k zdravotníckym zariadenia a do užších zastavaných lokalít mesta a prímestských častí.

Po dohode s renomovanou  stavebnou spoločnosťou budú do zimnej údržby začlenené dva stavebné stroje vhodné na odhŕňanie a nakladanie snehu v užších rodinných zástavbách mesta. Konkrétne v lokalite Štefánikovej štvrte a lokalite ulíc Sadová a Kunešovská. Mechanizmy budú poskytnuté vrátane strojníkov pre dve zmeny.

Cieľom rozšírenia strojového  parku pre ZÚ je výkon v lokalitách, ktoré pôvodne prišli na radu o niečo neskôr, no ich dôležitosť si zaslúži promptnejší výkon zimnej údržby.

Rozsah činností je rozdelený do troch stupňov dôležitosti:

  1. stupeň – komunikácie, zaisťujúce hromadnú autobusovú prepravu, príjazdy k zdravotníckym zariadeniam, školám a dopravno-nebezpečné miesta (výjazdy z trasy MHD na MK, resp. štátnu cestu I/9)
  2. stupeň - ostatné komunikácie, nezaradené do 3. stupňa dôležitosti
  3. stupeň - medziblokové komunikácie, menej frekventované chodníky, odstavné plochy, parkoviská, účelové komunikácie. Do tejto kategórie sú zaradené chodníky a ich údržba je rozdelená tiež do troch kategórií podľa dôležitosti a počtu chodcov využívajúcich chodník. Zimná údržba 2018/2019 vykonávaná aktivačnými pracovníkmi podľa stanoveného harmonogramu prioritne na chodníkoch, schodoch, mostoch a v okolí zastávok. Súčasťou práce aktivačnými pracovníkmi  je nielen odpratanie snehu, ale podľa poveternostných podmienok použitie vhodného posypového materiálu.

Komunikácia medzi dispečerom a vodičmi zabezpečujúcimi ZÚMK je zabezpečená prostredníctvom mobilných telefónov. Okrem toho je zabezpečené telefonické spojenie občanov na dispečera na t.č.: 0918 471 852 – NONSTOP.

Občania môžu pripomienky k výkonu ZÚMK zasielať aj mailom na: hater@nextra.sk. Spoločnosť HATER - HANDLOVÁ, s.r.o. sa snaží zmierňovať následky zimy, nedajú sa však úplne odstrániť. Pri kalamitných stavoch nie je možné udržiavať všetky mestské komunikácie  v ideálnom stave, preto sa v týchto prípadoch venuje zvýšená pozornosť hlavným trasám a nebezpečným úsekom a až potom ostatným oblastiam mesta a mestským častiam.

Operačný plán pre výkon zimnej údržby mestských komunikácií v meste Handlová a mestských častiach v zimnom období 2018/2019 schválený na MsZ dňa 25.10.2018 nájdete po kliknutí sem


 
 

dnes je: 25.5.2019

meniny má: Urban

webygroup

English version
Úvodná stránka