Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Plaváreň a kúpalisko v Handlovej sa dočkajú obnovyVytlačiť
 

Plaváreň mesta HandlováV Plavárni mesta Handlová si môžete zaplávať naposledy v tomto roku v sobotu 23. decembra 2017. Po tomto termíne bude plaváreň mesta uzavretá a odovzdaná koncesionárovi, ktorý sa stal víťazom verejného obstarávania na projekt „Rekonštrukcia, modernizácia a prevádzka mestskej plavárne Handlová“. Po viac ako 20 rokoch sa v Handlovej začína s investíciou za viac ako 5 mil. Eur.

V pondelok 13. novembra 2017 sa otvárali v zmysle platných postupov obálky od dvoch záujemcov. Mesto Handlová obdržalo 30. novembra 2017 informáciu od externého verejného obstarávateľa (CENTRUM VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA CVO, s. r. o., Banská Bystrica) o skončení šestnásťdňovej ochrannej doby na ukončenie verejného obstarávania (VO) na podlimitnú koncesiu pre zákazku „Rekonštrukcia, modernizácia a prevádzka mestskej plavárne Handlová“ s tým, že mesto Handlová neporušilo žiadne ustanovenie zákona o VO. Na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 30.11.2017 poslanci schválili výsledky verejného obstarávania. Zároveň poverili primátora mesta Ing. Rudolfa Podobu podpisom Koncesnej  zmluvy s víťazom verejného obstarávania t.j. spoločnosťou BTI, s.r.o.  Banská Bystrica, ktorá splnila všetky kritériá verejného obstarávania a ponúkla cenu 5 184 000 Eur s DPH. (Druhá ponuka bola vo výške 7 320 000 Eur s DPH).

Na základe pracovného stretnutia primátora mesta s víťazom verejného obstarávania bude Koncesná zmluva na predmet zákazky „Mestská plaváreň a kúpalisko“ podpísaná v piatok 22. decembra 2017. V sobotu 23. decembra 2017 si v Plavárni mesta Handlová môžu všetci návštevníci zaplávať pred jej uzatvorením so zvýhodneným vstupným. (deti do 15 rokov 0,5 Eur /h a 1 Eur /2 h, dospelí 1 Eur /h a 1,50 €/2h). Do piatich dní mesto odovzdá príslušnú stavebnú časť koncesionárovi, t.j. 27. decembra 2017 bude prevzaté a odovzdané stavenisko a podľa predbežného plánu by mali začať búracie práce na plavárni mesta Handlová 15. januára 2018. Mesto začne splácať koncesiu o rok t.j. od januára 2019. Všetok majetok zostáva aj naďalej mestský, nový objekt bude prevádzkovať mestská spoločnosť Plaváreň mesta Handlová a mesto bude náklady, spojené s rekonštrukciou, splácať na základe koncesnej zmluvy po dobu 15 rokov.

Kúpalisko mesta Handlová

Mesto koncesionárovi umožní zrealizovať investičný zámer v súlade s projektovou dokumentáciou „Kúpalisko Handlová“  z jeho zdrojov, pričom koncesionár na odplatu získa právo užívať predmet koncesie na určenú dobu a požívať z neho všetky výhody ako napr. ponechať si zisk. Na druhej strane je však podnikateľským rizikom koncesionára, či sa mu po realizácii investičného zámeru investované finančné prostriedky vrátia, alebo sa svojou činnosťou dostane do finančnej straty. Za finančnú stratu koncesionára mesto nezodpovedá a je vecou koncesionára v celom rozsahu. Mesto koncesionárovi musí uhrádzať doterajšie prevádzkové náklady, tak ako ich pred zadaním koncesie uhrádzal, zvýšené o nutné plánované investičné výdavky, ktoré sú potrebné pre riadny a bezpečný chod plavárne. Možnosť navýšenia platieb je iba vo výške ročnej inflácie.

Verejné obstarávanie na služby robili v Handlovej dvakrát

V júli 2017 handlovskí mestskí poslanci rokovali o koncesnej zmluve, ktorej  znenie bolo dôležitým podkladom na začiatok verejného obstarávania na služby týkajúce sa prevádzkovania plavárne mesta Handlová a priľahlého kúpaliska. Mesto v súťaži hľadalo firmu, ktorá na základe koncesnej zmluvy privedie do objektu kúpaliska termálnu vodu z vrtu Jozef a následne zrekonštruuje krytú plaváreň aj letné kúpalisko. V polovici augusta sa začalo verejné obstarávanie. Keďže sa  prihlásil len jeden záujemca, mesto žiadalo stanovisko od úradu pre verejné obstarávanie, ktorý odporučil mestu súťaž zopakovať z dôvodu transparentného nakladania s verejnými prostriedkami. Mesto prostredníctvom externého obstarávateľa vyhlásilo druhé verejné obstarávanie, ktoré bolo úspešne ukončené dňa 30.11.2017.

Pozn.: Letné kúpalisko v Handlovej bolo postavené v päťdesiatych rokoch minulého storočia a 23. augusta 1997 sa obyvatelia kúpali na kúpalisku poslednýkrát. Bolo uzavreté z hygienických dôvodov, nakoľko nespĺňalo vtedajšiu vyhlášku o Zásadách bezpečnej prevádzky a zdravého prostredia v letných kúpaliskách. 


 
 

dnes je: 15.11.2018

meniny má: Leopold

webygroup

English version
Úvodná stránka