Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
mesto Handlová
 
 

Pozvánka s programom na MsZ mesta Handlová 2.6.2017. Návrh VZN k pripomienkovému konaniuVytlačiť
 

Erb mesta Handlová

PRIMÁTOR  MESTA  HANDLOVÁ
Ing. Rudolf Podoba

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
zvolávam 287. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová,
ktoré sa bude konať vo štvrtok 29. júna 2017 o 14.00 h

vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ Handlová.

Rokovanie poslaneckého zboru je verejné.

Program rokovania nájdete po kliknutí sem

OZNÁMENIE

mesto Handlová zverejňuje v zmysle § 6 ods. 3  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov VZN mesta Handlová č. 2/2017 o vyhradení miest na miestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane, ktoré bude predmetom rokovania MsZ mesta Handlová dňa 29.06.2017.

Svoje pripomienky k návrhu  VZN mesta Handlová č. 2/2017 môžu uplatniť fyzické a právnické osoby najneskôr do 23. júna 2017 v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Handlovej. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ VZN prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.  

Kompletné znenie návrhu VZN nájdete na úradnej tabuli mesta a po kliknutí sem.

Kontakt: Mestský úrad Handlová, právne oddelenie, Nám. baníkov 7, 972 51 Handlová, Tel.: 046 / 519 25 19, e-mail: nikola.pekarova@handlova.sk, Zverejnené 14.06.2017

 

 


 
 

webygroup

English version
Úvodná stránka