Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Mesto Handlová zverejňuje Návrh Doplnku k VZN a Návrh rozpočtu mesta Handlová na roky 2018 -2020 k pripomienkovaniuVytlačiť
 

Erb mesta Handlová

Oznámenie 

Mesto Handlová zverejňuje v zmysle § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov návrh Doplnku č. 4 k VZN mesta Handlová č. 5/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení, ktorý bude predmetom rokovania MsZ mesta Handlová dňa 7.12.2017.

Svoje pripomienky k návrhu Doplnku č. 4 k VZN č. 5/2012 môžu uplatniť fyzické a právnické osoby najneskôr do 06. decembra 2017 v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Handlovej. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.

Návrh Doplnku č. 4 k VZN mesta Handlová č. 5/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení nájdte po kliknutí sem

Kontakt : Mestský úrad Handlová, ekonomické oddelenie
Námestie baníkov č. 7, 972 51 Handlová
e-mail: skolstvo@handlova.sk

 

NÁVRH ROZPOČTU

mesta Handlová  na roky 2018 -2020 k pripomienkovému konaniu

Mesto Handlová zverejňuje v zmysle § 9 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov návrh ROZPOČTU MESTA HANDLOVÁ na roky 2018, 2019, 2020, ktorý bude predmetom rokovania MsZ mesta Handlová dňa 7.12.2017.

Svoje pripomienky k návrhu rozpočtu môžu uplatniť fyzické a právnické osoby najneskôr do 06. decembra 2017 v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Handlovej. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť zmeny alebo odporučiť úpravy v návrhu rozpočtu príjmov i výdavkov. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Návrh rozpočtu je zverejnený na tejto stránke a z dôvodu jeho rozsiahlosti aj k nahliadnutiu na odd. ekonomickom MsÚ Handlová.

Kontakt : Mestský úrad Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, e-mail : financne@handlova.sk, Zverejnené dňa 22.11.2017

Návrh Rozpočtu mesta Handlová na roky 2018, 2019, 2020 nájdete po kliknutí sem

 


 
 

dnes je: 20.7.2018

meniny má: Iľja, Eliáš

webygroup

English version
Úvodná stránka