Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Môže vás navštíviť zamestnanec Štatistického úradu SR.V Handlovej prebiehajú tri štatistické zisťovania! Vytlačiť
 

LOGO štatistický úrad SR

 

 

Zisťovanie SILC sa uskutoční od 9. apríla do 26. júna 2018

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Svojím obsahom a  zameraním nadväzuje na predchádzajúce zisťovania, ktoré boli uskutočnené v domácnostiach už v rokoch 2005 až 2017 (EU SILC 2005 - 2017). Cieľom tohto projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách Európskej únie. To umožňuje z dlhodobého hľadiska nielen analyzovanie životnej úrovne domácností na Slovensku, ale i  medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2018 vybraných viac ako 320 obcí, medzi nimi aj mesto Handlová. Do zisťovania je zaradených cca 6 700 domácností.

V období od 9. apríla do 26. júna 2018 vybrané domácnosti v Handlovej navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na t. č. 032/ 7460 292 – Ing. Zuzana Kolárovcová.

Zisťovanie IKT od 19. apríla do 31. mája 2018

Štatistický úrad Slovenskej republiky v súlade s projektom Európskej únie realizuje v roku 2018 Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT). Cieľom tohto štatistického zisťovania je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami a zároveň zistiť úroveň znalostí a zručností obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technológií.

Výsledky zo zisťovania IKT budú slúžiť na posúdenie vývoja v oblasti informačných a komunikačných technológií na Slovensku, ale aj pri medzinárodnom porovnávaní.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2018 vybraných viac ako 150 obcí, medzi nimi aj mesto Handlová. Do zisťovania IKT je zaradených takmer 4600 domácností. 

V období od 19. apríla do 31. mája 2018 vybrané domácnosti v Handlovej navštívi pracovník ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na t. č. 032/ 7460 292 –Ing. Zuzana Kolárovcová.

Zisťovanie informácií o štruktúre, výške a vývoji príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností od 1. februára do 31. apríla 2018.

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania informácií o štruktúre, výške a vývoji príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu SR, ministerstiev a štátnych inštitúcií, osobitne na poskytovanie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima. Na Slovensku bolo do tohto zisťovania pre rok 2018 vybraných takmer 150 obcí, medzi nimi aj mesto Handlová. Do zisťovania je zaradených viac ako 2 090 domácností. 

V období od 1. februára do 31. apríla 2018. vybrané domácnosti v Handlovej navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach služobným preukazom.

Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.

Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.susr.sk alebo telefonicky na t. č. 032/7460 292  – Ing. Zuzana Kolárovcová.

Ing. Zlata Jakubovie, CSc., generálna riaditeľka sekcie,Štatistický úrad SR v Banskej Bystrici


 
 

dnes je: 19.6.2018

meniny má: Alfréd

webygroup

English version
Úvodná stránka