Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
mesto Handlová
 
 

Aktuálne z Handlovej

Podujatia

Diela významného slovenského výtvarníka sa budú prezentovať v Handlovej! Fero Lipták - Scriptorium

FeRo LiPtáK - SCRIPTORIUM.jpg


Mesto Handlová a Karpaty Art Gallery srdečne pozýva na vernisáž výstavy významného maliara, ...viac...

Zverejnené 28.6.2017 -JO-


 

Žihadielko v Handlovej sa bude otvárať 15. júla 2017 od 10.00 h na sídlisku Mostná. Príde aj Maja a mesto pridá dve ďalšie ihriská. Tešíme sa na všetkých.

otvorenie žihadlo


Termín odovzdania ihriska Žihadielko je 15. júl 2017 Mesto Handlová informuje, že po doho ...viac...

Zverejnené 16.1.2017
Aktualizované: 28.6.2017 -JP-


 

Juniáles v Novej Lehote

5 Lehotský Juniáles - pozvánka.jpg


Juniáles v Novej Lehote spojený s prezentáciou knihy o čestnom občanovi mesta Handlová,  bis ...viac...

Zverejnené 27.6.2017 -JO-


 

Oznam Mestského úradu Handlová

Erb Handlova_web.png


Oznam o úprave pracovného času
V súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpo ...viac...

Zverejnené 23.6.2017 -JO-


 

Hornonitrianska futbalová 24-ka

HNF24_5 = POSTER_bez orezu.jpg


Hornonitrianska futbalová 24-ka
Príďte si zahrať futbal a povzbudiť hráčov!
H ...viac...

Zverejnené 20.6.2017 -JO-


 

Všeobecné

Môže vás navštíviť zamestnanec Štatistického úradu SR. Zisťovanie o používaní palív v domácnostiach. 1. 7 - 31. 8. 2017

LOGO štatistický úrad SR

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o ...viac...

Zverejnené 9.2.2017
Aktualizované: 26.6.2017 -JP-


 

Stabilizačný násyp Handlová - upozornenie

Územie násypu

Upozorňujeme  všetkých občanov na prísny zákaz ukladania akéhokoľvek odpadu na stavbe  „Stabilizačný ...viac...

Zverejnené 22.6.2017 -rv-


 

Kosenie v Handlovej

Erb Handlova_web.png


 
Začala sa 2. etapa kosenia v Handlovej
v dňoch od 19.6.2017 do  30.6.2017 ...viac...

Zverejnené 21.6.2017 -JO-


 

Informácia o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov v Materskej škole, Ul. SNP 27 v Handlovej.

Informácia o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov v Materskej škole, Ul. SNP 27 v  ...viac...

Zverejnené 20.6.2017 -rv-


 

Rozhodnutie - Vnútroblok

velky-erb-s-nazvom-mesta-farba-handlova.png

Rozhodnutie
Podľa §3 od.5 správneho poriadku mesto Handlová zverejňuje rohodnutie vo veci vyu ...viac...

Zverejnené 16.6.2017 -JP-


 

 

Výberové konanie na dvoch príslušníkov Mestskej polície v HandlovejVytlačiť
 

Mesto Handlová, Námestie baníkov č.7, 972 51 Handlová

vyhlasuje

výberové konanie

na obsadenie 2 pracovných miest - príslušník mestskej polície v Handlovej, ktoré sa

uskutoční dňa 07.03.2017.

Podmienky pre uchádzačov:

 • úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie,
 • vek minimálne 21 rokov,
 • bezúhonnosť,
 • dobrý zdravotný stav, fyzická zdatnosť a duševná spôsobilosť, výkon práce v noci
 • vodičské oprávnenie min. skupiny B,
 • komunikačné zručnosti,
 • osobnostné predpoklady – schopnosť zvládať náročné situácie spojené s výkonom povolania,
 • schopnosť pracovať v tíme, zodpovednosť,
 • práca s PC na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Microsoft Excel, práca s internetom).

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
 • osvedčená fotokópia dokladu o vzdelaní,
 • štruktúrovaný životopis,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre účely výberového konania podľa zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Uchádzači doručia písomnú žiadosť a požadované doklady na adresu:

Mestská polícia Handlová, Námestie baníkov 8, 972 51 Handlová

najneskôr do 28.02.2017 do 15.00 h.

Žiadosť a požadované doklady je potrebné predložiť v zatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – príslušník mestskej polície“ – NEOTVÁRAŤ. Uchádzači, ktorí splnia podmienky a doložia požadované doklady, budú písomne bližšie informovaní o priebehu výberového konania.

Ďalšie informácie na t. č. 5475 007 alebo osobne u náčelníka MsP Handlová.

 

Ing. Rudolf Podoba, v.r.

primátor mesta Handlová


 
 

webygroup

English version
Úvodná stránka