Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Referendum 2023 v Handlovej

SÚBOR
Dátum: 20.01.2023
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 2091
Referendum 2023  v Handlovej

Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 h do 22.00 h. V Handlovej je 13 243 oprávnených voličov.

V sobotu 21. januára v čase od 7.00 h do 22.00 h, sa bude konať referendum o zmene Ústavy SR. V Handlovej môže voliť 13 243 oprávnených voličov. Mesto Handlová vydalo k 20. 1.2023,  10.00 h spolu 101 voličských preukazov. V Handlovej si voličský preukaz môže vybaviť volič osobne 20.1.2023 do 14.00 h na MsÚ Handlová, Námestie baníkov 7. Referendum sa bude konať v Handlovej v 18 okrskoch, ktoré sú v tých istých lokalitách ako boli pri ostatných voľbách.

Kto môže požiadať o prenosnú volebnú schránku a kto môže pomáhať zdravotne znevýhodneným

Volič, ktorý chce hlasovať, no nemôže prísť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže žiadať v deň referenda o prenosnú volebnú schránku okrskovú volebnú komisiu. Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, môže vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby musí člen komisie poučiť o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb.

V prípade potreby môže oprávnený volič požiadať o prenosnú volebnú schránku telefonicky v príslušnom okrsku, kde je zapísaný v deň konania referenda. Telefónny zoznam na okrsky je dostupný na tomto odkaze a v súbore na stiahnutie nižšie v deň konania referenda. V Handlovej bude dostupný v čase konania referenda dispečing na tel. čísle 046 519 25 11.

Predchádzajme spolu šíreniu respiračných ochorení

Z dôvodu ochrany zdravia pred respiračnými ochoreniami obyvateľov a členov okrskových komisií mesto Handlová odporúča, aby si všetci, ktorí vstupujú do miestností jednotlivých okrskov, nasadili rúško alebo respirátor resp. dodržovali základné opatrenia proti šíreniu respiračných ochorení (kýchanie do lakťovej jamky, časté umývanie rúk alebo používanie dezinfekčných gélov). Oznamy o preventívnych opatreniach proti šíreniu respiračných ochorení sú umiestené v jednotlivých okrskoch kde voliči nájdu tiež dezinfekčné prostriedky. Prečítajte si odporúčania Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 20.1.2023 v súbore na stiahnutie nižšie a po kliknutí sem.

Referendová otázka a ako správne voliť

Ľudia sa budú môcť vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením NR SR. Má to zabezpečiť zmena ústavy.  Znenie referendovej otázky, kde svoju voľbu volič vyjadrí zakrúžkovaním jednej odpovede (áno/nie):

"Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

  • v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: "ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.";
  • v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie: "b) predčasným skončením volebného obdobia,". Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);
  • v Čl. 82 ods. 5 sa za slová "volebného obdobia" vkladá čiarka a slová "predčasným skončením volebného obdobia";
  • v Čl. 84 ods. 3 sa za slová "s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4" vkladá čiarka a tieto slová: "na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)";
  • v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie: "n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.";
  • v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: "vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.";
  • Čl. 98 odsek 2 znie: "Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon."?"

Podrobné informácie o okrskoch a viac informácií o referende nájdete tiež na na šom webovom sídle po kliknutí sem.  

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
TELEFONNY ZOZNAM NA OKRSKY REFERENDUM HANDLOVA 2023 Veľkosť: 201.3 kB Formát: pdf Dátum: 21.1.2023
UVZ SR _referendum_odporucania_volebne_miestnosti_20230120 Veľkosť: 157.2 kB Formát: pdf Dátum: 21.1.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.