Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Bio odpad

Prečo triediť bioodpad?

Výrazne sa znižuje množstvo odpadu uloženého na skládku. Bioodpady sú váhovo najväčšou zložkou komunálneho odpadu. Pri skládkovaní má bioodpad nedostatok kyslíka na rozklad, čím vznikajú plyny, ktoré zapáchajú a poškodzujú zdravie ľudí a ozónovú vrstvu Zeme.

ÁNO     

Čo patrí do hnedej nádoby: 

pokosená tráva, seno, kvety, drevná štiepka, piliny, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia a zeleniny, burina.(Nie v igelitových vreckách)

NIE     

Čo nepatrí do hnedej nádoby: 

odpad živočíšneho pôvodu a kosti (mäso, mliečne výrobky, ryby), tekuté zvyšky jedál, koláče, pečivo, šupky z citrusových plodov, chemikálie, lieky, farby, oleje, batérie, plasty,konzervy, kartóny, textil, sklo, jedlé tuky, oleje, noviny a letáky, plienky, stavebný odpad, uhynuté zvieratá, exkrementy

 

UPOZORNENIE!!! Odpad mimo nádob sa nebude odoberať, BIO odpad zo záhrad môžu občania mesta odovzdávať na vlastné náklady (po preukázaní OP) aj v areáli zberného dvora Na Scheiblingu (Skládka odpadov Handlová). Prinesený bioodpad sa odváži pri odobratí v zbernom dvore.

Vyrábame kompost – organické hnojivo. Pri kompostovaní premeníme kontrolovanými a riadenými postupmi bioodpad na hodnotné organické hnojivo – kompost, ktorý vrátime späť do pôdy.

Zásady pre správne nakladanie s nádobou na bioodpad: Veko nádoby nechávajme zatvorené, zabráni sa tak prístupu hmyzu. Okraj nádoby udržujme v čistote. Najmä v lete je vhodné očistiť okraj nádoby octom, čím sa zabráni vzniku zápachu a nádoba je tiež nezaujímavá pre hmyz. Suchšie bioodpady prevrstvujme s vlhkejšími. Bioodpady v žiadnom prípade nestláčajme, ale snažme sa ich uchovávať nakyprené. Ak sa nám zdá, že odpad začína zapáchať, môžeme ho zasypať vápnom prípadne zeminou premiešať s lístím.

Zložené hnedé zberné nádoby na biologicky rozložiteľný odpad BRO 240 majú nasledovnú špecifikáciu:  Objem(l) 240, rozmery: šírka (mm) 582, výška (mm) 1 075, hĺbka (mm) 728, výška v mieste hrebeňovej lišty (mm) 997, hmotnosť: prázdna hmotnosť (kg) 14, max. plniace hmotnosť (kg) 96, prípustná celková hmotnosť (kg) 110, materiál - HDPE .

Projekt Kompostáreň Handlová je spolufinancovaný Európskou úniou z európskeho kohézneho fondu cez Operačný program Kvalita životného prostredia. Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
bio 2021 1.49 MB pdf 3.1.2021