Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Seniori z denného centra si zvolili novú predsedníčku

Dátum: 21.03.2024
Autor: Vanda Matiašková
Počet videní: 1192
4 min. čítania
Seniori z denného centra si zvolili novú predsedníčku

Stala sa ňou Janka Holčeková.

Denné centrum v Handlovej je sociálnou službou mesta Handlová a skôr ho poznáme pod názvom Klub dôchodcov. Členovia sa stretávajú pravidelne na Ul. SNP  č. 14 v Handlovej a organizujú si spoločné stretnutia. Od 7. marca sa stala predsedníčkou Janka Holčeková.

Aktuálne združuje Denné centrum 65 členov, z toho sa 7. marca 2024 na pôde Mestského úradu v Handlovej stretlo 52 členov na členskej schôdzi, kde si volili nového predsedu a tajomníka. Na programe bola i gratulácia všetkým prítomným dámam k Medzinárodnému dňu žien, správa o činnosti za predchádzajúci rok, správa revíznej komisie o hospodárení, plán činnosti na tento rok, rozpočet a schválenie členského príspevku, ktorý bude od budúceho roku vo výške 12 eur na rok.

Stretnutie otvorila vedúca sociálneho oddelenia Mestského úradu Veronika Cagáňová predstavením hostí  a prečítaním básne k MDŽ od nemenovaného autora. Prítomným sa prihovorila prednostka MsÚ Iveta Jurkovičová a dámam poprial k sviatku žien vedúci ekonomického oddelenia MsÚ, Peter Mendel, ktorý dámy obdaroval kvetom.

Vzhľadom na to, že predsedníčka Denného centra Mária Kuruczová sa vzdala svojho predsedníctva, na stretnutí sa konali nové voľby. Predsednícku pozíciu bude zastávať jediná navrhnutá kandidátka Janka Holčeková, ktorá v predchádzajúcom období bola tajomníčkou. Ešte pred voľbou deklarovala, že ak jej členovia prejavia dôveru a zvolia ju, vzdáva sa postu tajomníčky. Následne po jej víťazstve vo voľbách sa s stala zvolenou tajomníčkou Marta Köberlingová. Nová predsedníčka predstavila svoje priority, medzi ktoré patrí nadviazanie spolupráce s inými dennými centrami v okolí, vytvorenie družby s materskými a základnými školami, vytvorenie krúžkov zameraných napríklad na pestovanie liečivých bylín, úpravu záhrady, organizovanie výletov, či udržovanie vysokého záujmu o členstvo v Dennom centre a podobne.

Poskytovanie sociálnej služby v dennom centre patrí medzi podporné služby určené zákonom o sociálnych službách. V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. V dennom centre sa najmä  poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje záujmová činnosť.  Ustanovenia o prevádzke Denného centra v Handlovej sú upravené v Prevádzkovom poriadku Denného centra v Handlovej, ktorý schvaľuje primátor mesta. Forma tejto sociálnej služby je ambulantná a finančne,  prevádzkovo, personálne a organizačne zabezpečuje službu mesto Handlová.

Ak máte záujem stať sa členkou alebo členom, neváhajte kontaktovať sociálne odd. MsÚ, Lucia Ácsová, tel.0908 120 760