Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Deň otvorených dverí v samospráve sa konal po 19. krát s podtitulom Učiaca sa Handlová

GALÉRIA
Dátum: 08.03.2024
Autor: Jana Paulínyová
Počet videní: 1014
12 min. čítania
Deň otvorených dverí v samospráve sa konal po 19. krát s podtitulom Učiaca sa Handlová

Prečítajte si o vašom meste a do polnoci súťažte o pekné ceny

Takmer tisícka detí dnes prekročila prah mestského úradu a mestských organizácií, aby si prezreli priestory, kde rokujú poslanci, konajú sa obrady alebo pracujú zamestnanci mesta. Vo veľkej zasadacej miestnosti sa konali rokovania, ktoré viedla primátorka mesta a poslanecký zbor zložený z detí handlovských škôl predniesol diskusné príspevky na témy plaváreň, nákupné centrum, čokoládová fontána na námestí alebo ich zaujímal počet starostov a primátorov od vzniku mesta. Napočítali sme ich takmer 140.

Primátorka mesta Silvia Grúberová, zástupca primátorky mesta Radoslav Iždinský, handlovskí poslanci Marcela Šimonová a Arpád Koszta a prednostka mestského úradu, Iveta Jurkovičová, celé dopoludnie odpovedali trpezlivo na otázky detí a vysvetľovali, ako funguje samospráva. Zamestnanci mestského úradu privítali skupiny detí vo svojich kanceláriách a všetci seniori, ktorí prišli v piatok 8. marca na mestský úrad odchádzali s malou knižkou – Tréning pamäte. Verejnosť sa môže zapojiť do polnoci 8. marca do kvízu a vyhrať pekné ceny. Predstavili sme novú výzvu na interaktívne spoznávanie  mesta, Zaži Handlovú 2024, tentokrát s podtitulom So Zaži, zmyslami si uži!

Úvodné otvorenie Dňa otvorených dverí vo veľkej zasadacej miestnosti mestského úradu spestrilo hudobné vystúpenie ZUŠ Handlová, ktorá si v tomto roku pripomína 70. výročie svojho založenia a pozýva na koncert do Domu kultúry 20. marca. V dvoch hudobných vstupoch si mohli žiaci vypočuť Dychový súbor z dychovej triedy.  

Metodička školského úradu pripravila pre deti mnoho zaujímavých informácií o fungovaní škôl i povinnostiach detí a rodičov, zaplnila sa kancelária hlavného ekonóma mesta, sociálneho oddelenia, kde sa deti streli so psíkom, oddelenia výstavby, mestských projektov a komunikácie a marketingu. Deťom sa predstavili mestské organizácie HATER-HANDLOVÁ  spol. s.r.o. s prezentáciou vozidiel na Námestí baníkov, Dom kultúry Handlová predstavil svoje zákulisie, plno bolo počas celého dňa na Mestskej polícia Handlová, Mestská knižnica Handlová previedla záujemcov knižničnou činnosťou a pripomenula si vlaňajšie 100. výročie svojho založenia i retro zariadenia. Návštevníkom sa venovali zamestnanci Kontaktného centra v Handlovej, ktoré sídli v Podnikateľskom inkubátore a keďže mesto sa stalo väčšinovým vlastníkom Regionálnej televízie Prievidza, ktorá už sídli v Handlovej, zaujímavé bolo pre deti televízne štúdio.

Tento rok bol Deň otvorených dverí obohatený o sprievodný program venovaný zdraviu. Nemocnica AGEL Handlová pripravila program pre deti materských škôl a prvého stupňa základných škôl zameraný na hygienu rúk a ochranu zdravia pred infekciami. Stredná zdravotnícka škola naučila návštevníkov ako podať prvú pomoc a Slovenský červený kríž predstavil vybavenie novej sanitky pre poskytnutie prvej pomoci.

Poďakovanie mesta Handlová patrí celému pedagogickému zboru handlovských škôl, ktorí sa deťom venujú a mnohé ich o meste naučili. Všetci návštevníci DOD obdržali malú pozornosť od mesta v podobe záložky do knihy s farebným motívom častí banského triediča od akademického architekta Rastislava Nemca.

8. marec je i dňom 1. písomnej zmienky o meste. Pripravili sme pre vás stručné informácie  o Handlovej na časovej priamke, ktorú sme našli v útlej knižke od Jozefa Ondriša – Prechádzky Handlovou - a doplnili sme ju o niektoré míľniky mesta.

Handlová na časovej priamke

 • 750 – 450 p. n. l. (nálezy – dôkazy osídlenia regiónu už v praveku)  Unikátny nález medených nástrojov z neskorej doby kamennej, bronzové nálezy s miskou(unikát v Karpatskej kotline), pohrebisko ľudu lužickej kultúry – dôkaz osídlenia Handlovej a okolia už v praveku.
 • 1376- právne založenie mesta Handlová, 8. marec. Ľudovít 1. Veľký vydal zakladajúcu listinu pre šoltýsa Henricha, nazývaného Chricker (Kricker), ktorý sem priviedol iných kolonistov z okolia Kremnice a na mieste Krásny les (Seperdeo) založil osadu. Obec patrila k bojnickému panstvu. Bola výrazne poľnohospodárska.
 • 1599- osada spustošená vpádmi Turkov. Počas vpádu Turkov do Uhorska bola Handlová spustošená a vypálená. Z pôvodného kostola zostali len múry. Tých, ktorí nestihli alebo nevládali ujsť do hôr, povraždili. Situácia sa zopakovala v r. 1680. Turecké vojská rozbúrali kostol; škoda dosiahla 9000 zlatých. V roku 1682 odviedli Turci 120 ľudí do zajatia, v roku 1684 vypálili 44 domov.
 • 1696 – zariadenie majera. Vlastníctvo prešlo z formy dedičných richtárov – Goldbergerovcov (v inom prameni podoba priezviska Golerger) na formu majera – najmä v okrajových častiach obce. V areáli majera boi napr. sýpka s tromi podlažiami (16 000 meríc obilia) a panský pivovar.
 • 1831 – vypukla cholera. Epidémia cholery zasiahla celé Uhorsko. V obci v tomto roku na choleru zomrelo 203 osôb (1/12 obyvateľstva).
 • 19. storočie. Výrazná rekonštrukcia Handlovej. Osídľujú sa spustošené usadlosti, začína sa intenzívny rozvoj remesiel.
 • 27.3. 1839 – udelenie jarmočných práv a titul mestečka (oppidum). Obec získala od kráľa Ferdinanda 1. titul mestečko (oppidum) a s ním i možnosť usporiadať 4 jarmoky do roka
 • 1871 – gróf Pálfi získava kutacie právo. Gróf Pálfi získal kutacie právo pod celým handlovským chotárom. V ,,priateľskej dohode“ z roku 1874 si Handlovčania neuvedomili význam uhlia. Spor o kutacie právo Pálfi v roku 1907 vyhral.
 • 1909 – začiatok priemyselnej ťažby uhlia. 27. 5. 1909 sa konalo ustanovujúce zhromaždenie Západouhorskej kamennouhoľnej účastinnej spoločnosti a tým začala priemyselná ťažba uhlia.
 • 1914 – 1918 – 1. svetová vojna (102 obetí z Handlovej) 1. svetová vojna priniesla obete obyvateľov Handlovej (102 mŕtvych, 23 zajatcov – z nich 3 zomreli v zajatí a 2 nezvestní)
 • 1918- štrajk baníkov s tragickými následkami. V čase 1. svetovej vojny sa diali veľké sociálne nepokoje. 22. júla 1918 boli smrteľne zranení Mária Vladová, Mária Krššaková, Anton Oswald a Ondrej Majerník (ženy baníkov a baníci).
 • 1945 – oslobodenie Handlovej spod fašizmu. 3. apríla 1945. 764. strelecký pluk 133. sovietskej divízie s veliteľom Andrejom Vladimirovičom Kozľakovským a jeho zástupcom a majorom Konstanitinom Ivanovičom Savinom oslobodil mesto (zahynulo 8 sovietskych, 6 rumunských vojakov a 17 Handlovčanov).
 • 50-te roky – výstavba sídlisk Juh a Sever Výstavba sídlisk na Ul. 29. augusta, na Mierovom námestí, na Prievidzskej ulici a neskôr na Partizánskej ul. V súvislosti s prílevom zamestnancov bane, nárastom počtu obyvateľov, potreby bytov.
 • 1960 – Handlová mestom. Handlová nadobudla štatút mesta.
 • 1960 – Zosuv pôdy. Handlovú postihla prírodná pohroma. Podľa odborníkov sa zosunulo 19 miliónov m³ zeminy. Následky boli obrovské. Zničených bolo 182 domov, poškodilo sa elektrické vedenie, telefónna sieť, prívod vody z novej lehoty. Štátna cesta č. 50 bola posunutá o 18 metrov.
 • 70-te roky – výstavba sídliska Morovnianska cesta Nový projekt sídliska Morovnianska cesta pre novú generáciu Handlovej s komplexnou vybavenosťou (obchodná sieť, zdravotnícke zariadenia, mestská hromadná doprava, sociálna vybavenosť, materská škola, pobočka knižnice, garáže).
 • 1976 – pričlenenie prímestských častí Novej Lehoty a Morovna  Pôvodne samostatné obce sa pričleňujú k mestu 1. 1. 1976.
 • 80-te roky – výstavba sídliska Mostná. Zatiaľ ostatná komplexná bytová výstavba formou sídliska (panelová zástavba)
 • 90-te roky – vznik samosprávy mesta. Realizácia územného plánu rozvoja mesta, vznik súkromných podnikov. Po roku 1989 nastávajú celospoločenské zmeny. V roku 1993 vzniká samostatná Slovenská republika.
 • 2009  Banské nešťastie. V pondelok 10. augusta 2009 pri výkone svojho povolania zahynuli  jedenásti banskí záchranári a deviati baníci po výbuchu v bani na Východnej šachte. Na Námestie baníkov v Handlovej sa na verejnej rozlúčke 20.8.2009 prišlo s nimi rozlúčiť viac ako 6000 ľudí. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 26. 10.2010 schválili návrh zákona, ktorým sa zmenil zákon o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch a vyhlásili 10. august za Deň obetí banských nešťastí.
 • 2010  Tisícročná voda.  15. augusta 2010 bola v Handlovej vyhlásená mimoriadna situácia a bola odvolaná po takmer troch mesiacoch 3.11.2010. V dôsledku prudkých dažďov sa zvýšili hladiny rieky Handlovky, Račieho potoka, Pstruhárskeho potoka, potoka Čižmár a Mlynského potoka, následkom čoho boli spôsobené škody na majetku občanov. Boli zaplavené pivnice domov, komunikácie, vzniklo nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia občanov. Povodne v meste priniesli jednu obeť. Spolu bolo v rôznom rozsahu zasiahnutých viac ako 200 rodinných domov, desiatky obytných domov, viac ako 30 km miestnych komunikácii zo spravovaných 44 km a majetok mesta (škôlky, školy a pod.)
 • 2021  Ukončenie ťažby hnedého uhlia. V septembri 2021 bola ukončená ťažba hnedého uhlia, ktorého sa z handlovského podzemia vyťažilo viac ako 82 mil. ton.

Reportáž z 19. ročníka DOD si už čoskoro môžete pozrieť v RTV PD a fotogalériu nájdete nižšie.

FOTO: JP, EP, MsP Handlová