Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oddelenie daní radí

Dátum: 21.09.2022
Počet videní: 1101
Oddelenie daní radí

Ako uspieť so žiadosťou o zníženie poplatku za komunálny odpad a čo robiť po zdedení alebo vydražení nehnuteľnosti?

Mesto Handlová dáva do pozornosti občanom, ktorí si podávajú žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálne odpady na rok 2022, že v súlade so všeobecne záväzným nariadením mesta o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, mesto odpustí alebo zníži poplatok iba v prípade zaplatenia miestnych daní a poplatku z minulých zdaňovacích období. Tlačivo žiadosti je zverejnené na webovej stránke mesta alebo v papierovej podobe je občanom k dispozícii na Informáciách MsÚ a Oddelení daní a podnikateľskej činnosti.

Správca dane pripomína, že ak v priebehu zdaňovacieho obdobia roku 2022 daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Ing. Mária Lenková, vedúca oddelenia daní a podnikateľskej činnosti

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.