Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Handlová obnovila partnerstvo s obcou Šárišáp

GALÉRIA VIDEO
Dátum: 22.08.2022
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 2601
Handlová obnovila partnerstvo s obcou Šárišáp

Prvá dohoda bola uzavretá v roku 1997

Šárišáp a Handlovú k sebe viažu rodinné kontakty. V roku 1946 sa väčšina Slovákov, ktorí opustili Šárišáp, usadila v Handlovej a jej okolí. Preto takmer každá rodina v Šárišápe má rodinu v Handlovej.

Po troch rokoch pandemického ob­dobia sa delegáciám partnerských miest Šárišápu a Handlovej konečne podarilo stretnúť. V sobotu 20. au­gusta prijali pozvanie starostu obce Šárišáp, Kollára Karólyho a spoločne oslávili deň sv. Štefana a 25. výročie priateľstva medzi samosprávami. Delegáciu mesta Handlová tvorili primátorka mesta Silvia Grúberová, prednosta mestského úradu Tibor Kolorédy, poslankyňa mestského za­stupiteľstva Alžbeta Orthová, právnič­ka Zuzana Hujsiová a Alica Buzalková.

Sviatok kráľa sv. Štefana je jedným z najstarších maďarských sviatkov. V tento deň si Maďari každoročne pripomínajú založenie kresťanského uhorského štátu, ako aj tisícročnú existenciu Uhorska. Po celej kraji­ne obce a mestá ponúkajú bohatý program.

Pamätný dom prevádzkuje slovenská samospráva

Medzi cenné pamiatky obce patrí kalvária vybudovaná v štýle ľudové­ho baroka na konci 18. storočia, kto­rú obec zrekonštruovala v roku 2003, barokový rímskokatolícky kostol sv. Imre postavený z roku 1776 a Pamät­ný dom, ktorý bol sprístupnený v roku 2000 a prevádzkuje ho Slovenská sa­mospráva. V ňom sú dnes vystavené etnografické predmety, ktoré v roku 1985 začali zbierať Klára Vihlingné Szabó a Katalin Iluberné Kis-győri. Bohatstvom Šárišápu je však aj bo­haté nehmotné kultúrne dedičstvo - miestne banícke tradície. Sárisáp, kto­rý má v súčasnosti takmer tri tisícky obyvateľov, si zachoval a dodnes ctí ľudové tradície slovenskej národnosti a udržiava sesterské vzťahy so sloven­skou baníckou osadou Handlová.

Starosta obce hostí previedol po obecnom úrade a predstavil plány na jeho rekonštrukciu. Odtiaľ viedli kroky delegácie Handlovej do domu kultúry, kde hrala obecná dychovka. Starosta a riaditeľka domu kultúry sa prihovorili prítomným a obyvateľom obce odovzdali ocenenia.

Následne bola otvorená výstava ume­leckých diel. Svoje práce vystavovali domáci insitní umelci, ktorí sa venujú rôznym výtvarným technikám, výro­be šperkov ale i drevorezbe. V ďalšej miestnosti vystavovali svoje skvosty záhradkári. Na stoloch bola nádherne nainštalovaná zelenina a ovocie. Sto­ly boli plné paradajok, paprík, feferó­niek, hrozna, tekvíc, cibule, cesnakov ale aj sukulentov, či pestrofarebných kvetov.

Výstava Alice Buzalkovej

V tretej miestnosti bola výstava Han­dlovčanky, Alice Buzalkovej, ktorá cit zubnej lekárky využíva aj na ume­leckú tvorbu. Žiadna technika jej nie je cudzia. Pracuje s hlinou, drevom, sklom, kovom, štetcami a má od osudu nadelený aj dar slova, čo doká­zala vydaním svojej básnickej zbierky „Takí sme...“ Pri otvorení výstavy v Šá­rišape jej primátorka Silvia Grúberová pogratulovala k nedávnemu životné­mu jubileu – 70. rokov, ktoré oslávila v máji tohto roku.

Sviatok sv. Štefana je aj sviatkom chleba

Hlavný program v dome kultúry začal maďarskou a slovenskou hymnou. Po príhovoroch a oceňovaní obyvateľov obce nasledoval kultúrny program do ktorého sa zapojili škôlkari, malé mažoretky, či detský folklórny súbor, ktorý predviedol tance a choreografie na viacero slovenských piesní.

Hlavným bodom programu bolo po­tvrdenie našej vzájomnej spolupráce opätovným podpisom partnerskej zmluvy pri príležitosti 25. výročia priateľstva medzi Šárišápom a Hand­lovou. Starosta obce odovzdal primá­torke dar v podobe veľkého taniera od domáceho umelca a primátorka mu odovzdala pamätnú plaketu.

Na konci vystúpilo na pódium päť žien v tradičných krojoch s piatimi bochníkmi chleba. Domáci farár chle­by posvätil a odovzdali ich najvyšším predstaviteľom partnerských miest Šárišáp a Handlovej.

Počas celého dňa slovenskú delegá­ciu sprevádzala predsedníčka slo­venskej samosprávy Katika Huberné. Slovenská samospráva vznikla v roku 1998 a zasadá súbežne s domácim poslaneckým zborom.

Ostatná návšteva zo Šárišápu sa usku­točnila v roku 2019, kedy si mladí futbalisti zmerali sily s rovesníkmi na memoriále Karola Matiaška. Veríme, že predstavitelia partnerského mes­ta príjmu pozvanie primátorky Silvie Grúberovej a čoskoro nás poctia svo­jou návštevou.

Video

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.