Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Mesto praje príjemné prázdniny všetkým školopovinným a pedagógom

GALÉRIA
Dátum: 01.07.2022
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 1045
Mesto praje príjemné prázdniny všetkým školopovinným a pedagógom

Ako sa darilo našim školákom a koľko ich bolo?

Mesto Handlová zriaďuje tri základné školy, Centrum voľného času, Základnú umeleckú školu a Materskú školu so štyrmi elokovanými pracoviskami. Spolu základné školy navštevovalo v školskom roku 2021/2022 1188 žiakov z toho v tomto školskom roku prospelo s vyznamenaním 489 z nich. Riaditeľky škôl ocenili všestrannosť žiakov a udelili 112 pochvál.

Na konci školského roka 2021/2022 Základnú školu na ul. Školská navštevovalo 407 žiakov (180  na 1. st a  227 na 2. st.), z toho 11 žiakov študovalo v zahraničí. Prospelo spolu 376 žiakov, 11 žiaci študujúci v zahraničí a boli neklasifikovaní. 154 žiakov skončilo s vyznamenaním. Riaditeľka školy udelila 64 pochvál. Na škole bude fungovať počas leta Školský klub detí, ktorý mesto v spolupráci zo školou zriadilo na základe požiadaviek pracujúcich rodičov. Na tejto škole bude ŠKD v termíne od 1.7. do 8.7.2022. Počas letných prázdnin má škola v pláne okrem bežnej údržby rekonštruovať kuchyňu a jedny dievčenské a jedny chlapčenské toalety, pred sebou má ešte realizáciu verejného  obstarávania. Škola je zapojená od roku 2019 do projektu Teach for Slovakia, v rámci tohto vzdelávania sú na škole aktuálne 3 učitelia.

Na konci školského roka 2021/2022 Základnú školu na ul. Morovnianska cesta navštevovalo 312 detí  (164 na 1. st. a 148 na  2. st.) z toho prospelo 288 žiakov. S vyznamenaním prospelo 110 žiakov a riaditeľka udelila spolu 26 pochvál. Na škole bude fungovať počas leta Školský klub detí, ktorý mesto v spolupráci zo školou zriadilo na základe požiadaviek pracujúcich rodičov. Na tejto škole bude ŠKD v termíne od 18.7. do 22.7.2022. V škole bude rušno aj počas prázdnin. Organizuje Letnú školu v spolupráci s Detskou organizáciou Fénix od  1. 7 do 8.7.2022. Na škole bude fungovať školská kuchyňa, ktorá bude pripravovať stravu od 1. 7 do 15.7. pre deti elokovaného pracoviska MŠ na ZŠ MC,  a od 18. do 22.7.2022 pre deti v Letnom ŠKD na ZŠ MC. Počas prázdnin škola bude vykonávať bežnú údržbu vrátane maľovania tried pre prváčikov Od septembra nastúpi do školy jeden ukrajinský žiak do prvého ročníka.

Na konci školského roka 2021/2022 Základnú školu na ul. Mierové námestie navštevovalo spolu 469 detí  (174 na 1. st. a 295  na 2. st), z toho prospelo  464. S vyznamenaním prospelo 225 žiakov a riaditeľka udelila spolu 22 pochvál. V škole sa v tomto školskom roku na 1. stupni vzdelávalo 6 ukrajinských žiakov na 1. stupni a 2 ukrajinskí žiaci na 2. stupni. Na škole bude fungovať počas leta Školský klub detí, ktorý mesto v spolupráci zo školou zriadilo na základe požiadaviek pracujúcich rodičov. Na tejto škole bude ŠKD v termíne od 11.7. do 15.7.2022. Počas prázdnin budete v škole prebiehať maľovanie tried, oprava gumolitov v učebniach a schodoch, kontrola technického zariadenia v učebniach, oprava altánku a úprava areálu školy, príprava učebne na výučbu telesnej a športovej prípravy a aerobiku.

V školskom roku 2021/2022 Centrum voľného času v Handlovej zaznamenalo vďaka svojej aktívnej práci nárast počtu detí. V septembri 2021 využívalo služby a krúžky CVČ 168 detí, na konci školského roka 2021/2022 ich už bolo 210. V Detskom a mládežníckom parlamente mesta (DaMP)  pracovalo aktívne 14 detí. V lete bude CVČ realizovať tri turnusy mestského tábora, V zdravom tele zdravý duch. Jeden turnus je venovaný hendikepovaným deťom s názvom Handicamp, ktorý sa bude konať od 4. 7. do 8.7.2022. Tábory majú všeobecné zameranie, prevažne na kultúrno-športovú oblasť. Turnusy sú určené deťom školského veku, orientované hlavne na exteriér. K dispozícii pre najmenšie deti bude Detské centrum Malinkovo – „Leto s Malinkovom“ na Námestí baníkov, ktoré začalo 1.6.2022 a bude pokračovať do 29. 7. 2022. DaMP pripravuje pre svojich členov Seminár na rozvoj kreativity, okrem toho pripravuje denný tábor v auguste. 

Základná umelecká škola v Handlovej poskytovala v školskom roku 2021/2022 umelecké vzdelávanie pre širokú skupinu záujemcov – od detí v predškolskom veku až po dospelých uchádzačov. Ku koncu školského roka ZUŠ navštevovalo 303 žiakov. Najväčšiu skupinu tvorili deti navštevujúce základnú a strednú školu. Nechýbali ani dospelí, ktorí si v tomto veku našli čas venovať sa tomu, čo ich baví a napĺňa. Škola poskytovala vzdelanie v hudobnom, výtvarnom tanečnom a literárno-dramatickom odbore a počas leta bude uzavretá. Pri ZUŠ pracoval detský spevácky ľudový súbor -  Súborček, detský spevácky zbor Barborky, súbor zobcových fláut, súbor populárnej hudby a komorný miešaný spevácky zbor Artanno.

Materská škola na Ul. SNP a jej 4 elokované pracoviská poskytovala služby v šk. roku 2021/2022 pre 402 detí. MŠ a všetky jej pracoviská budú pracovať do 15. júla, kedy služby MŠ využije 183 detí, od 18. 7 do 5. 8. bude  prerušená prevádzka vo všetkých pracoviskách a od 8. augusta do 31. augusta bude opäť MŠ poskytovať služby pre nahlásených 137 detí.

V aktuálnom rozpočtovom roku je na vzdelávanie v meste Handlová plánovaných 5 806 036 Eur, z toho pre základné školy 2 893 590 Eur, pre MŠ 1 117 113 Eur, pre ZUŠ 439 787 Eur, pre Súkromnú umeleckú školu Volcano 86 372 Eur, pre CVČ a školské kluby detí v troch školách 394 953, Eur, na školské jedálne je vyčlenených 815 097 Eur, pre školský úrad 38 427 Eur a mesto počíta tiež s podporou práce s deťmi a mládežou, na granty a podujatia v celkovej výške 20 700 Eur.

Mesto Handlová praje všetkým školákom príjemne strávené prázdniny, ďakuje všetkým pedagógom, ktorí zvládli predchádzajúce náročné obdobia a taktiež rodičom, ktorí sa aktívne zapájali do vzdelávania detí a spolupracovali so školami.

JP,  FOTO: JP a ABN

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.