Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

ZŠ Školská už 60 rokov deti učí, ako sa učiť

Dátum: 02.02.2021
Počet videní: 2221
ZŠ Školská už 60 rokov deti učí, ako sa učiť

Pred 60 rokmi sa prvý raz v budovách novej školy, ktorá vyrástla na kopci nad sídliskom Juh, rozozvučalo zvonenie školského zvonca. Presne 1. februára 1961 prijala do svojej náruče svojich prvých žiakov súčasná Základná škola Školská, verejnosti známa aj pod názvom Juh.

Počas 60-tich rokov svojej existencie prechádzala naša škola rôznymi zmenami - menili sa názvy školy, zmodernizovalo sa zariadenie, vybavenie a učebné pomôcky. Menili sa zamestnanci, vystriedali sa generácie žiakov. Zmenil sa obsah vzdelávania, učebné osnovy, vyučovacie formy a metódy. No poslanie školy sa za tie desaťročia nezmenilo. Tým poslaním bolo nielen poskytovať žiakom vzdelanie, ale aj budovať ich hodnotový svet. Sprevádzať deti cestou vedomostí a poznania. Pomáhať im postaviť pevné základy, na ktorých budú stavať ďalej. Áno, aj naša škola prešla vývojom. A neustále sa vyvíja, napreduje. Kráča zároveň s rýchlo meniacou sa dobou. Zavádza inovácie, aby mohla sprevádzať žiakov svetom nových informácií a poznatkov, riešením tvorivých úloh a projektov zaujímavejšie a efektívnejšie. Učí ich, ako sa učiť.

Osobnosti detí formovali učitelia

Napriek týmto zmenám v 60-ročnom kabinete spomienok školy stále zostávajú tisíce zážitkov zo školských tried, výletov a exkurzií. Úsmevných príhod spoza školských lavíc, pevných priateľstiev i prvých lások. Nekonečné množstvo zorganizovaných súťaží, školských podujatí, lyžiarskych a plaveckých výcvikov. Za 60 rokov prešlo bránami školy tisícky žiakov a stovky obetavých učiteľov a vychovávateľov, ktorí zasvätili svoj život náročnému, no ušľachtilému povolaniu, keď sa rozhodli vychovávať a vzdelávať naše deti a vnúčatá. Pamäť nám umožňuje listovať v albume spomienok. Vrátiť sa do detstva a školských čias. Preto s úctou a uznaním venujme spomienku a veľké poďakovanie všetkým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom, žiakom i rodičom minulým i súčasným. Všetkým tým, ktorí stáli pri jej zrode, prvých rokoch života. Tým, ktorí ju zveľaďovali a tvorili jej históriu. Aj keď im už čas votkal do vlasov biele nitky, stále o nej hovoria ako o „našej škole“. Nezabúdame ani na tých, ktorí už nie sú medzi nami, no zanechali tu svoj rukopis, kus svojho srdca a života. Svojou každodennou prácou s láskou formovali budúce osobnosti detí.

Počítačová trieda už v roku 1982

Otvorme spolu kroniku života školy a začnime listovať úplne od začiatku. Jej história sa začala písať skoro na deň presne - mesiac pred dovŕšením 585. výročia založenia mesta Handlová. V roku svojho vzniku sa z prvotného názvu Jedenásťročná stredná škola premenovala na Základnú deväťročnú školu Juh. V roku 1967 uviedla do života Handlovské športové hry, ktoré sa stali každoročne sa opakujúcou tradíciou handlovských škôl. A sú ňou dodnes. Významným medzníkom v histórii našej školy bol nepochybne aj rok 1982, keď ako prvá základná škola v meste zriadila počítačovú triedu. Rok 1987 sa vyznačoval zavedením rozširujúceho variantu výučby matematiky a prírodovedných predmetov do vyučovacieho procesu. V nadväznosti na vzrastajúci trend detských samospráv sa naša škola stala aj priekopníkom v oblasti demokratizácie a humanizácie školy, keď v roku 1994 konštituovala ako prvá základná škola v meste Žiacku radu školy. Prvenstvo medzi základnými školami v meste Handlová patrí našej jubilantke aj v zisku certifikátu v národnom projekte „Škola podporujúca zdravie“ z roku 1996. Reagujúc na podporu zdravého životného štýlu a záujem rodičov boli v roku 2008 na škole zriadené športové triedy so zameraním na futbal.

Organizovali sme množstvo podujatí

Škola sa od roku 1998 etablovala ako spoluorganizátor viacerých ročníkov celomestských podujatí, akými sú napríklad Cesta rozprávkovým lesom a Deň Zeme. Od roku 2004 sa škola nielen aktívne, ale aj úspešne zapája do tvorby projektov. Za zmienku určite stoja Infovek, Digitálni štúrovci, Bez rozdielu, S peniazmi sme doma, Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom rozvoja čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov a mnoho ďalších. Nedá sa zabudnúť ani na obrovské množstvo akcií, ktoré neodmysliteľne patria do minulosti i súčasnosti našej školy. Pripomenieme si aspoň Dvere dokorán či Vianočný program. Veď nenadarmo sa pýši ôsmimi titulmi „Dobrý nápad“, ktorý každoročne udeľuje Mesto Handlová. Už 60 rokov kráčame po ceste naplnenej množstvom práce všetkých, ktorým záleží na budúcnosti našich žiakov.

Navždy „moja“ škola

V súčasnosti môžeme s radosťou konštatovať, že škola má aj v dnešných časoch dostatok žiakov. Rodičia nám s dôverou zverujú svoje deti, aby sme ich viedli, vychovávali a učili. Do ďalších rokov želáme našej škole veľa úspechov na ceste jej rozvoja, mnoho tvorivých, inšpiratívnych a empatických učiteľov, pracovitých zamestnancov, usilovných žiakov a spokojných rodičov, ktorí ju budú nazývať „mojou školou“ po celý život.

Mgr. Ľudmila Pogádlová, riaditeľka školy. FOTO: Žiaci sa v roku 2014 pozreli do minulosti na zážitkovej „retrohodine“.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.