Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Handlovské momenty - november 2020

„Jesenný výhľad z okna“

 

Súťaž Handlovské momenty je realizovaná mestom Handlová v období od 1.11.2020 do 1.12.2020 do 12.00 h (ďalej len „súťaž“).

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

 

 1. Vyhlasovateľ súťaže

Vyhlasovateľom súťaže je Mesto Handlová, so sídlom Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, IČO: 318094, DIČ: 2021162660 (ďalej len „vyhlasovateľ”).

 

 1. Účastníci súťaže

Súťaž je určená pre všetkých, ktorí v určenom termíne nahrajú do komentára pod status s vyhlásením súťaže na facebookovej stránke mesta Handlová fotografiu na zadanú tému.

Účastníkom súťaže môže byť jednotlivec alebo skupina (napr. školská trieda, klub). V prípade prihlasovateľa mladšieho ako 18 rokov sa na odovzdanie výhry vyžaduje účasť alebo konanie jeho zákonných zástupcov.

 

 1. Miesto a trvanie súťaže

Súťaž bude prebiehať od 1.11.2020 do 1.12.2020 do 12.00 h na facebookovej stránke mesta Handlová: https://www.facebook.com/MestoHandlova

 

 1. Podmienky súťaže

Podmienkou zaradenia do súťaže je, že účastník v čase trvania súťaže nahrá fotografiu do komentára pod status s vyhlásením súťaže na facebookovej stránke mesta Handlová fotografiu na zadanú tému „Jesenný výhľad z okna".

Súťažný príspevok súťaží pod menom jednotlivca, alebo organizácie. Do súťaže nebudú zaradené príspevky nesúvisiace s témou a s násilným alebo inak nevhodným obsahom.

Víťazné fotografie budú spolu s menami súťažiacich zverejnené na webstránke mesta Handlová www.handlova.sk, môžu byť použité ako Cover Photo na facebookovej stránke mesta https://www.facebook.com/MestoHandlova a budú uverejnené s menami súťažiacich v tlačených novinách Handlovský Hlas.

 

 1. Hlasovanie

Verejnosť

Hlasovanie o najlepšiu fotografiu bude prebiehať v období od 1.11.2020 do 1.12.2020 do 12.00 h, pridávaním „like“ k súťažným fotografiám v komentároch pod vyhlásením súťaže. Jeden z víťazných príspevkov bude ten, ktorý získa najviac „like“.

Porota

Druhého víťaza súťaže určuje porota v zložení:

 • Zástupca Oddelenia komunikácie a marketingu mesta Handlová
 • Fotograf Ľuboslav Kurinec – fotoštúdio Spiritualphoto

 

 1. Oznámenie výsledkov súťaže

Výhercov zverejní vyhlasovateľ na facebookovej stránke https://www.facebook.com/MestoHandlova, na webovom sídle mesta Handlová www.handlova.sk a v tlačených novinách Handlovský Hlas, do jedného týždňa po skončení hlasovania.

 

 1. Výhry

Výhercovia môžu po splnení súťažných podmienok získať ceny od mesta Handlová.  Autor súťažného príspevku, ktorý získa najviac „like“na facebookovej stránke, aj autor príspevku, ktorého vyberie porota, dostanú každý vecné ceny: kniha Monografia mesta Handlová I – od praveku po súčasnosť.

 

 1. Odovzdanie výhier

Výhry si môžu víťazi prevziať po vyhlásení výsledkov na Oddelení komunikácie a marketingu mesta Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, v čase úradných hodín.

 

 1. Súhlas so zverejnením osobných údajov

Účasťou v súťaži a zaslaním súťažného príspevku vyjadruje účastník súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže. Zároveň vyjadruje svoj súhlas podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, so spracovaním osobných údajov, ktoré budú použité výlučne pre potreby vyhlasovateľa, pričom správcom v zmysle zákona o osobných údajov je vyhlasovateľ. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov nájdete tu: https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/318094/sk/zakladne-informacie

 

 1. Umiestnenie súťažných podmienok

Tieto súťažné podmienky sú účastníkom k dispozícií na webovom sídle mesta handlová https://www.handlova.sk/…/pravidla-sutaze-handlovske-momenty

 

V Handlovej, 30.10.2020 

 

V prípade ďalších otázok sa obráťte na kontaktnú osobu:

tomas.griger@handlova.sk, 0918 678 147