Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Smútočné oznámenia

Už privial osud opäť čas, pre ktorý srdce puká zas.

i_5768313 

Zverejnené 20. 1. 2021

 

Magdalena Frimmelová,  78 rokov,

naposledy bytom Morovnianska cesta 58/4.

Posledná rozlúčka bude v piatok  22. januára 2021 o 13.00 h

v Dome smútku na cintoríne v Handlovej. 

Rozlúčka sa bude konať pri dodržaní prísnych hygienických opatrení (COVID-19)

 

Zverejnené 19. 1. 2021

 

Ing. Ján Sobota, 79 rokov,

naposledy bytom Prievidzská 33/6.

Posledná rozlúčka bude v úzkom kruhu rodiny.

 

Zverejnené 18. 1. 2021

 

Rudolf Tonhajzer, 68 rokov,

naposledy bytom ČSA 20/10.

Posledná rozlúčka bude v úzkom kruhu rodiny.

 

Anna Bartalská, rod. Polaščínová,  59 rokov,

naposledy bytom Mostná 19/12.

Posledná rozlúčka bude v stredu 20. januára 2021 o 12.00 h

v Dome smútku na cintoríne v Handlovej. 

Rozlúčka sa bude konať pri dodržaní prísnych hygienických opatrení (COVID-19)

 

Ing. Ernest Halmo,  79 rokov,

naposledy bytom Hurbanova 10.

Posledná rozlúčka bude v stredu 20. januára 2021 o 13.00 h

v Dome smútku na cintoríne v Handlovej. 

Rozlúčka sa bude konať pri dodržaní prísnych hygienických opatrení (COVID-19)

 

Jozef König, 81 rokov,

naposledy bytom Okružná 53/3.

Posledná rozlúčka bude v úzkom kruhu rodiny.

 

Zverejnené 13. 1. 2021

 

Anna Palušáková, rod. Astalošová, 72 rokov,

naposledy bytom ČSA 40.

Posledná rozlúčka bude v úzkom kruhu rodiny.

 

Zverejnené 12. 1. 2021

 

Milan Geschwandtner, 68 rokov,

naposledy bytom Morovnianska cesta 3/14.

Posledná rozlúčka bude vo štvrtok 14. januára 2021 o 14.00 h

v Dome smútku na cintoríne v Handlovej. 

Rozlúčka sa bude konať pri dodržaní prísnych hygienických opatrení (COVID-19)

 

Zverejnené 11. 1. 2021

 

Gejza Meszároš, nedožitých 64 rokov,

naposledy bytom Morovnianska cesta 53/12.

Posledná rozlúčka bude v piatok 15. januára 2021 o 13.00 h

v Dome smútku na cintoríne v Handlovej. 

Rozlúčka sa bude konať pri dodržaní prísnych hygienických opatrení (COVID-19)

 

Milan Cingel, 82 rokov,

naposledy bytom Partizánska 4.

Posledná rozlúčka bude v úzkom kruhu rodiny.

 

Juraj Ďurjak, 57 rokov.

naposledy bytom Mierové námestie 25/9.

Posledná rozlúčka bude vo štvrtok 14. januára 2021 o 13.00 h

v Dome smútku na cintoríne v Handlovej. 

Rozlúčka sa bude konať pri dodržaní prísnych hygienických opatrení (COVID-19)

 

Zverejnené 7. 1. 2021

 

Miroslav Mikula, 61 rokov,

naposledy bytom Okružná 53.

Posledná rozlúčka bude v úzkom kruhu rodiny.

 

Mária Boboková, rod Žigová, 83 rokov,

naposledy bytom 29. augusta 3.

Posledná rozlúčka bude v pondelok 11. januára 2021 o 14.00 h

v Dome smútku na cintoríne v Handlovej. 

Rozlúčka sa bude konať pri dodržaní prísnych hygienických opatrení (COVID-19)

 

Walerián Šarlej, 82 rokov,

naposledy bytom I. Olbrachta 5.

Posledná rozlúčka bude v utorok 12. januára 2021 o 13.00 h

v Dome smútku na cintoríne v Handlovej. 

Rozlúčka sa bude konať pri dodržaní prísnych hygienických opatrení (COVID-19)

 

Milan Kružliak, 89 rokov,

naposledy bytom Partizánska 4.

Posledná rozlúčka bude v piatok 8. januára 2021 o 13.00 h

v Dome smútku na cintoríne v Handlovej. 

Rozlúčka sa bude konať pri dodržaní prísnych hygienických opatrení (COVID-19)

 

Jozef Šály, 75 rokov,

naposledy bytom Údernícka 47/36.

Posledná rozlúčka bude v pondelok 11. januára 2021 o 13.00 h

v Dome smútku na cintoríne v Handlovej. 

Rozlúčka sa bude konať pri dodržaní prísnych hygienických opatrení (COVID-19)

 

Zverejnené 5. 1. 2021

 

Emília Astalošová, rod. Štiriová, 94 rokov,

naposledy bytom 29. augusta 49/1.

Posledná rozlúčka bude v piatok 8. januára 2021 o 14.00 h

v Dome smútku na cintoríne v Handlovej. 

Rozlúčka sa bude konať pri dodržaní prísnych hygienických opatrení (COVID-19)

 

Erika Michale, rod. Schwartzová, 80 rokov,

naposledy bytom Robotnícka 24.

Posledná rozlúčka bude vo štvrtok 7. januára 2021 o 14.00 h

v Dome smútku na cintoríne v Handlovej. 

Rozlúčka sa bude konať pri dodržaní prísnych hygienických opatrení (COVID-19)

 

Zverejnené 4. 1. 2021

 

Karol Gálik, 68 rokov,

naposledy bytom Železničiarska 11.

Posledná rozlúčka bude v utorok 5. januára 2021 o 13.00 h

v Dome smútku na cintoríne v Handlovej. 

Rozlúčka sa bude konať pri dodržaní prísnych hygienických opatrení (COVID-19)

 

Magda Gürtlerová, rod. Moravčíková, 67 rokov,

naposledy bytom Morovnianska cesta 10.

Posledná rozlúčka bude v utorok 5. januára 2021 o 14.00 h

v Dome smútku na cintoríne v Handlovej. 

Rozlúčka sa bude konať pri dodržaní prísnych hygienických opatrení (COVID-19)

 

Jozef Madola, 73 rokov,

naposledy bytom SNP 19.

Posledná rozlúčka bude vo štvrtok 7. januára 2021 o 13.00 h

v Dome smútku na cintoríne v Handlovej. 

Rozlúčka sa bude konať pri dodržaní prísnych hygienických opatrení (COVID-19)

 

 

 

Staršie oznamy za jednotlivé mesiace nájdete 

v súboroch na stiahnutie nižšie.

Mesto Handlová, aj na základe podnetov od občanov, zverejňuje od 3. januára 2011 smútočné oznámenia aj na internetovej stránke mesta v podobe stručných textových správ. Oznámenia sú zverejňované aktuálne. Smútočné oznámenie bude zverejňované len vtedy, ak rodina zosnulého vydá súhlas s jeho uverejnením, resp. ho nahlási na MsÚ. Smútočné oznámenia sú zverejňované aj na budove Domu služieb v Handlovej na mestskom cintoríne a na miestnom farskom úrade. 
Správu mestského cintorína Handlová zabezpečuje:
PARTE, s. r. o. - región Prievidza, Bojnice, Handlová
e-mail: mico.kamen@mail.t-com.sk
Hviezdoslavova 9 , Prievidza 971 01
Telefonický kontakt: 0907/552200

Súbory na stiahnutie