Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Smútočné oznámenia

Už privial osud opäť čas, pre ktorý srdce puká zas.

i_5768313 

Zverejnené 12. 4. 2021

 

František Uhrovčík, 73 rokov,

naposledy bytom Údernícka 6/2.

Posledná rozlúčka bude v úzkom kruhu rodiny.

 

Alexander Čiba, 59 rokov,

naposledy bytom Mostná 13/8.

Posledná rozlúčka bude v úzkom kruhu rodiny.

 

Margita Koháryová, rod. Nikmonová, 59 rokov,

naposledy bytom Okružná 35/10.

Posledná rozlúčka bude v utorok 13. apríla 2021 o 13.00 h

v Dome smútku na cintoríne v Handlovej. 

Rozlúčka sa bude konať pri dodržaní prísnych hygienických opatrení (COVID-19)

 

Zverejnené 7. 4. 2021

 

Mária Šadonová, rod. Čmaradová, 66 rokov,

naposledy bytom Partizánska 37/1.

Posledná rozlúčka bude v piatok 9. apríla 2021 o 14.00 h

v Dome smútku na cintoríne v Handlovej. 

Rozlúčka sa bude konať pri dodržaní prísnych hygienických opatrení (COVID-19)

 

Zverejnené 6. 4. 2021

 

Mária Francová, rod. Suchá, 60 rokov, 

naposledy bytom Údernícka 49.

Posledná rozlúčka bude v úzkom kruhu rodiny.

 

Júlia Hollanová, rod. Kováčiková, 82 rokov, 

naposledy bytom Poštová 50/4.

Posledná rozlúčka bude v pondelok 12. apríla 2021 o 13.00 h

v Dome smútku na cintoríne v Handlovej. 

Rozlúčka sa bude konať pri dodržaní prísnych hygienických opatrení (COVID-19)

 

Stanislav Majtán, 67 rokov,

naposledy bytom 1. mája 21.

Posledná rozlúčka bude vo štvrtok 8. apríla 2021 o 13.00 h

v Dome smútku na cintoríne v Handlovej. 

Rozlúčka sa bude konať pri dodržaní prísnych hygienických opatrení (COVID-19)

 

Zverejnené 1. 4. 2021

 

Žofia Chvojková, rod. Kovalčíková, 64 rokov,

pôvodne bytom v Handlovej, Mostná 29,

naposledy sociálne zariadenie Nitrianske Pravno.

Posledná rozlúčka bude v piatok 9. apríla 2021 o 13.00 h

v Dome smútku na cintoríne v Handlovej. 

Rozlúčka sa bude konať pri dodržaní prísnych hygienických opatrení (COVID-19)

 

 

 

 

 

 

Staršie oznamy za jednotlivé mesiace nájdete 

v súboroch na stiahnutie nižšie.

Mesto Handlová, aj na základe podnetov od občanov, zverejňuje od 3. januára 2011 smútočné oznámenia aj na internetovej stránke mesta v podobe stručných textových správ. Oznámenia sú zverejňované aktuálne. Smútočné oznámenie bude zverejňované len vtedy, ak rodina zosnulého vydá súhlas s jeho uverejnením, resp. ho nahlási na MsÚ. Smútočné oznámenia sú zverejňované aj na budove Domu služieb v Handlovej na mestskom cintoríne a na miestnom farskom úrade. 
Správu mestského cintorína Handlová zabezpečuje:
PARTE, s. r. o. - región Prievidza, Bojnice, Handlová
e-mail: mico.kamen@mail.t-com.sk
Hviezdoslavova 9 , Prievidza 971 01
Telefonický kontakt: 0907/552200