Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Poslanci zvolili zástupcov do orgánov samosprávy

Dátum: 27.01.2023
Počet videní: 1894
Poslanci zvolili zástupcov do orgánov samosprávy

Komisie mestského zastupiteľstva a rady mestských organizácií majú nových členov.  

Mestské zastupiteľstvo mesta Handlová na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 28. 11. 2022 zriadilo šesť stálych komisií Mestského zastupiteľstva a v tajných voľbách zvolilo ich predsedov.

Výnimkou je Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta, ktorá sa zriaďuje na základe Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Členov a predsedu zvolili poslanci už na ustanovujúcom zasadnutí. Predsedom komisie sa stal Dušan Klas, za členov komisie boli zvolení Mgr. Branislav Ondruška a Milan Sýkora ml.

Podľa Volebného poriadku pre voľby orgánov samosprávy mesta Handlová návrh na zloženie stálych komisií predkladá primátor mesta z radov poslancov a z ďalších osôb na základe návrhov na obsadenie komisií, ktoré môžu predkladať fyzické osoby, politické strany a hnutia, občianske združenia a iné subjekty, o ktorých to ustanovuje zákon. Poslanci majú právo predkladať pozmeňovacie a doplňovacie návrhy.

 

Členov stálych komisií mestského zastupiteľstva zvolilo mestské zastupiteľstvo nasledovne:

Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov

Predseda Ing. Vladimír Buzalka (zvolený MsZ 28. 11. 2022)

Členovia:

 1. Danica Baranovičová
 2. Mgr. Ladislav Hozlár
 3. Mgr. Ivana Hromádková
 4. Ing. Iveta Jurkovičová
 5. Bc. Stanislav Sklenka
 6. Ing. Gabriel Bartko
 7. Mgr. Branislav Kaniansky
 8. Monika Holeinová

Zapisovateľka Bc. Petra Golhová

 

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy

Predseda Arpád Koszta (zvolený MsZ 28. 11. 2022)

Členovia:

 1. Milan Sýkora ml.
 2. Ing. Anna Tóthová
 3. Ing. Ladislav Važan
 4. Ing. Marcel Neuschl
 5. Radoslav Marget
 6. Ing. Kristián Riška
 7. Mgr. Miroslav Huličiak
 8. Ing. arch. Patrik Juríček
 9. Bc. Deana Štupáková
 10. Ingrid Kmeťová
 11. Ing. Ivan Makovinský

Zapisovateľ Ing. Rastislav Daubner

 

Komisia sociálna, zdravotná a ochrany verejného poriadku

Predseda JUDr. Ing. Jozef Stopka, PhD. (zvolený MsZ 28. 11. 2022)

Členovia:

 1. Ing. Anna Tóthová
 2. Mgr. Lucia Jonásová
 3. Janka Volfová
 4. Milan Sýkora st.
 5. Jozef Šafárik
 6. Bc. Janka Holčeková
 7. Nataša Ertlová

Zapisovateľka Mgr. Andrea Koželuhová

 

Komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou

Predsedníčka Danica Baranovičová (zvolená MsZ 28. 11. 2022)

Členovia:

 1. Mgr. Branislav Botka
 2. Mgr. Petra Rozenbergová
 3. Ing. Jana Kubáleková
 4. PaedDr. Anna Neubauerová
 5. Mgr. Tatiana Ondrušková
 6. Ingrida Janáková
 7. Mgr. Janka Valúchová
 8. Mgr. Katarína Oboňová

Zapisovateľka Marta Kollárová

 

Komisia kultúry a cestovného ruchu

Predseda Mgr. Branislav Ondruška (zvolený MsZ 28. 11. 2022)

Členovia:

 1. Mgr. Tomáš Arvay
 2. Akad. arch. Rastislav Nemec
 3. Mgr. Ing. Jana Oswaldová
 4. Branislav Marget
 5. Ľuboš Vičík
 6. Kristína Chovancová
 7. Vladimír Podoba
 8. Mgr. Branislav Čukan

Zapisovateľka Mgr. Zuzana Pogádlová

 

Komisia športu

Predseda Martin Uríček (zvolený MsZ 28. 11. 2022)

Členovia:

 1. Danica Baranovičová
 2. Jaroslav Daubner
 3. Robert Šuník
 4. Andrej Gáfrik
 5. Jozef Prokein
 6. Zuzana Pukačová Šálová
 7. Andrej Harak

Zapisovateľka Paulína Deliová

 

Mestské zastupiteľstvo zriaďuje, zrušuje a kontroluje rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh primátora vymenúva a odvoláva ich riaditeľov, zakladá a zrušuje obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľuje zástupcov samosprávy do ich štatutárnych a kontrolných orgánov.

Handlovské lesy, n. o.:

Správna rada:

 1. Arpád Koszta
 2. Ing. Radoslav Iždinský
 3. Ľuboš Oswald
 4. Lina Gregor
 5. Blažej Litva

Dozorná rada:

 1. Ing. Vladimír Buzalka
 2. Mgr. Silvia Grúberová
 3. Marcela Šimonová

 

Jazmín, n. o.:

Správna rada:

 1. Dušan Klas
 2. Mgr. Silvia Grúberová
 3. Mgr. Branislav Ondruška

Dozorná rada:

 1. Ing. Radoslav Iždinský
 2. Marcela Šimonová
 3. Ing. Peter Mendel

 

Senior centrum Handlová, n. o.:

Správna rada:

 1. Ing. Vladimír Buzalka
 2. Mgr. Silvia Grúberová
 3. PhDr. Veronika Cagáňová

Dozorná rada:

 1. Ing. Radoslav Iždinský
 2. Mgr. Branislav Botka
 3. Ing. Peter Mendel

 

Dozorná rada HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o.:

 1. Arpád Koszta
 2. Mgr. Branislav Ondruška
 3. Ing. Ladislav Važan
 4. Ing. Radoslav Iždinský
 5. Ing. Peter Mendel

 

Dozorná rada MsBP Handlová s. r. o. :

 1. Ing. Radoslav Iždinský
 2. Milan Sýkora ml.
 3. Dušan Klas
 4. Mgr. Branislav Botka
 5. Ing. Peter Mendel

 

Zástupcovia mesta v Obecnej školskej rade:

 1. Ing. Radoslav Iždinský
 2. Mgr. Branislav Botka

 

Regionálna televízia Prievidza, s. r. o.:

Správna rada:

 1. JUDr. Zuzana Hujsiová
 2. Mgr. Silver Jurtinus

Dozorná rada:

 1. Ing. Radoslav Iždinský

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.