Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Predstavujeme novú rubriku Handlovského hlasu na rok 2022

Dátum: 12.02.2022
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 1567
Predstavujeme novú rubriku Handlovského hlasu na rok 2022

Rubrikou Verejné priestory budú sprevádzať handlovskí architekti a dokumentátorka múzea Bojnice. 

Vážení čitatelia, milí Handlovčania. Pripravili sme pre vás seriál článkov, v ktorých vás zoznámime s jednotlivými dôležitými historickými stavbami mesta a postupne budeme odkrývať tajomstvá a príbehy jednotlivých architektonických skvostov Handlovej. Toto poznanie nám umožní ľahšie rozoznať jedinečnosť architektúry mesta, jej skutočné hodnoty a kvality. Môže byť tiež motiváciou a inšpiráciou napríklad pre školy, či ako orientačný manuál pre lokálnych staviteľov. Našimi sprievodcami budú handlovskí architekti Rastislav Nemec, Patrik Juríček a dokumentátorka SNM – Múzea Bojnice, Diana Kmeťová Miškovičová, ktorá pre túto rubriku spracuje jednotlivé architektonické skvosty nášho mesta. Veríme však, že naše pozvanie prijmú aj ďalší zaujímaví hostia.

V súčasnosti Handlová prechádza priam historickými zmenami, ktoré sú spôsobené ukončením 100 ročnej ťažby uhlia. Rieši sa transformácia regiónu, hľadajú sa nové východiská, vízie, stratégie i smerovanie ďalšieho rozvoja. Podľa Rastislava Nemca by transformácia mala byť aj o hľadaní nového života, novej identity, ktorá si vyžaduje aj zmenu myslenia, vnímania a citlivosti k prostrediu, či verejnému priestoru. „Je to o tvorení nového uvedomelejšieho postoja, prístupu a vzťahu k spoločnému, verejnému. Je to o poznaní a spoznávaní vlastnej identity. Potrebujeme si vytvoriť nový názor na naše mesto, nový mestonázor, ktorým budeme spoluvytvárať zdravé povedomie, hrdosť, spolupatričnosť v spojení s úctou a spoluzodpovednosťou.“ Rastislav Nemec je autorom tvorivého programu „Vráťme sa dopredu“, ktorého súčasťou je aj dlhodobý projekt „Haikony“ - kolekcie dvanástich ikonických architektonických pamiatok mesta Handlová graficky spracovaných do polohy loga. Kolekcia tvorí popularizačný vizuálny program mesta Handlová. „Cieľom iniciatívy je dostať do všeobecného povedomia širokej laickej i odbornej verejnosti významné architektonické pamiatky mesta. Vzbudiť tak záujem o hodnotné skutočnosti. Pestovať zdravé sebavedomie a hrdosť, úctu k prostrediu, v ktorom žijeme. Prebúdzať v ľuďoch záujem o poznanie hlbšej minulosti a vývoj násilne prerušený po 2. svetovej vojne minulým režimom. Pokúsiť sa nadviazať na to čo tu bolo dávnejšie a skôr ako bane,“ povedal.

Články, ktoré v novej rubrike nájdete, sa pokúsia vzbudiť v nás zodpovednejší prístup k minulosti, k udržaniu a zachovaniu kultúrneho dedičstva. Budú vyjadrením úcty k práci našich predkov, aktom zodpovednosti k budúcim generáciám, ale rovnako aj varovným signálom, nakoľko sme v poslednej dobe svedkami rôzneho nebezpečného deštruktívneho balastu a ľahostajnosti vo verejnom priestore. „Dobrá znalosť prostredia, kde žijeme, by mala patriť k základnej intelektuálnej výbave kultivovaného a zodpovedného obyvateľa mesta. Architektúra by mala odrážať svoju dobu vzniku a zachovať tak jednotlivé etapy ľudskej kultúry, lebo tá rozhoduje o kvalite tej ktorej spoločnosti a kvalite dejín. A tiež kvalite, hodnote a intelektuálnej úrovni vášho života. Keď budeme dobre poznať miesto kde žijeme, vtedy si môžeme vytvoriť určitý vzťah, postoj k miestu pre dobrý život. Nadobudnúť a pestovať pocit domova. A práve ten motivuje ľudí k tomu, aby ho rozvíjali, starali sa oň, vážili, chránili a boli zaň spoluzodpovední,“ povedal Rastislav Nemec. Najvýraznejším prvkom každého osídlenia je podľa Nemca architektúra. Tá najviac spoluvytvára vizuálnu identitu mesta, jeho charakter, duch mesta. Stimuluje správanie sa a život ľudí. „Poznáme ich, chodíme okolo nich každodenne, takže nám už zovšedneli. Až tak, že si ich už ani veľmi nevšímame. Nehovorím len o haikonách, jedinečných architektonických pamiatkach, ktoré sú pre naše mesto ikonické. Aj mnohé iné stavby a verejné priestory sú významné, hodné našej pozornosti, starostlivosti, záujmu, ochrany, úcty a poznania, lebo tvoria jedinečný neopakovateľný imidž Handlovej.“

Podľa Diany Kmeťovej Miškovičovej je to práve pocit domova, ktorý motivuje ľudí, aby ho vylepšovali, rozvíjali, starali sa oň a chránili ho. „Ak tento pocit neexistuje, je prerušený alebo umelo prenesený, napríklad na myšlienku baníctva, ako môžeme očakávať, že budú ľudia takéto miesto považovať za domov a nielen za prechodné bydlisko? Ako môžeme očakávať, že budú ochotní vynaložiť úsilie na jeho rozvoj? Z tohto dôvodu je veľmi dôležité budovať nové a hlbšie väzby, ktoré už nebudú jednostranné – banícke, ale budú sa viazať k samotnému mestu, jeho architektúre, prírode, histórii a kultúrnej rozmanitosti,“ napísala Diana Kmeťová Miškovičová, Silver Jurtinus

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.