Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Verejnosť môže pripomienkovať zámer spoločnosti KMET Handlová na rekonštrukciu rozvodov tepla

Dátum: 04.01.2022
Počet videní: 2850
Verejnosť môže pripomienkovať zámer spoločnosti KMET Handlová na rekonštrukciu rozvodov tepla

Písomné stanovisko k zámeru je potrebné doručiť do 25. januára 2022.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, začal 21. decembra 2021, správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie zámeru spoločnosť KMET Handlová, a.s. „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výroby tepla a rozvodov tepla v meste Handlová, Stavba 2: Vonkajšie rozvody tepla.“

Vonkajšie rozvody tepla sú líniovou stavbou nových podzemných a nadzemných rozvodov tepla budúcej sústavy centrálneho zásobovania tepla spoločnosti KMET Handlová, súčasťou ktorej bude realizácia napojenia rozvodov tepla na existujúci zdroj tepla v areáli HBP Baňa Handlová. Navrhované nové rozvody tepla a nové výmenníkové stanice nahradia súčasný nehospodárny spôsob zásobovania teplom plynovými kotolňami zásobujúcimi určený okruh odberateľov do jednej sústavy centrálneho zásobovania teplom, s napojením na existujúci zdroj tepla v areáli HBP Baňa Handlová, v súčasnosti na báze biomasy a kogeneračných jednotiek.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva na adresu: Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci. Povoľujúcim orgánom je mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová.

Všetky informácie s textom zámeru a mapovými podkladmi sú zverejnené na stránke Enviroportál.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.