Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zmena organizácia práce na MsÚ a konanie obradov

Dátum: 16.10.2020
Autor: Vanda Matiašková
Počet videní: 1689
Zmena organizácia práce na MsÚ  a konanie obradov

Príkaz primátorky mesta číslo 15/2020 platí od 19. 10. 2020 do odvolania.

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie vládou Slovenskej republiky uznesením č.111 zo dňa 11. 3. 2020 a vyhlásením núdzového stavu vládou Slovenskej republiky uznesením č. 587 zo dňa 30. 9. 2020 na obdobie 45 dní v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR), ako aj rozhodnutí Ústredného krízového štábu SR
vydáva tento Príkaz primátorky mesta číslo 15/2020

Opatrenia na vybavenie stránok Mestského úradu Handlová, organizáciu obradov a schôdzí, prevádzka mimoriadnych telefonických liniek, organizácia podujatí a vysielanie v mestskom rozhlase počas obdobia šírenia COVID-19

1. Organizácia práce na Mestskom úrade Handlová (MsÚ)

Od pondelka 19. 10. 2020 až do odvolania je MsÚ pre verejnosť fyzicky uzavretý. Zamestnanci MsÚ budú naďalej pracovať v normálnom pracovnom režime a služby obyvateľom budú prednostne poskytovať prostredníctvom telefonickej a e-mailovej komunikácie. Občania pri vybavovaní neodkladných záležitostí môžu kontaktovať oddelenia počas bežnej pracovnej doby, t.j.: Pondelok 8.00 - 16.00 h, Utorok 7.00 - 15.00 h, Streda 8.00 - 17.00 h, Piatok 7.00 - 14.00 h a dohodnúť si vopred osobnú návštevu. Zamestnanec posúdi formu a čas vybavenia úradnej záležitosti. Všetky telefonické kontakty na zamestnancov MsÚ budú zverejnené na webovom sídle mesta www.handlova.sk, na úradnej tabuli mesta a na vstupných dverách MsÚ. Prvý kontakt – informátor: tel: +421 (0) 46 / 519 25 11, email: info@handlova.sk.

Primátorka mesta určuje spôsob vybavovania stránok na MsÚ a hygienické opatrenia:
a) Informátor na mieste prvého kontaktu MsÚ má právo v rámci opatrení proti šíreniu COVID-19:
1. regulovať počet osôb v budove MsÚ, pričom počet osôb v jednom čase na jednotlivých podlažiach MsÚ nesmie presiahnuť 10 osôb,
2. povoliť vstup na jednotlivé oddelenia MsÚ v jednom čase iba jednému občanovi,
3. zmerať osobe bezdotykovo telesnú teplotu a do interiéru MsÚ nevpustiť osobu s telesnou teplotou nad 37°C
4. požiadať o vyplnenie prehlásenia o dezinfekčnosti a formulára o ochrane osobných údajov tie osoby, ktoré sa zúčastnia nevyhnutných pracovných rokovaní v interiéri MsÚ,
b) pri osobnej návšteve si občania musia dezinfikovať ruky, mať prekryté horné dýchacie cesty, okrem výnimiek určených ÚVZ SR,
c) všetky kontaktné plochy na MsÚ sú dezinfikované denne počas pracovných dní, priestory rokovacích miestností sú vetrané denne počas pracovných dní. V prípade využívania rokovacích a obradných miestností mimo pracovných dní, je za dezinfekciu zodpovedný zamestnanec mesta vykonávajúci obrady a je potrebné ju vykonať po každom obrade,
d) uzatvára sa zadný, bezbariérový vchod na MsÚ. V prípade návštevy občana so zdravotným znevýhodnením mu bude zadný vchod sprístupnený. Je potrebné sa ohlásiť telefonicky na tel: +421 (0) 46 / 519 25 11,
e) ruší sa prevádzka verejných toaliet dočasne zriadených pre verejnosť na prízemí MsÚ.

2. Organizácia obradov a rokovaní

2. 1 Organizácia sobášov, smútočných obradov a iných slávnostných obradov sa vykonáva v zmysle platných opatrení vydaných ÚVZ SR, pričom vopred dohodnuté obrady na matričnom úrade sa vykonávajú za nasledovných podmienok:
a) sobášne obrady sa vykonajú v sobášnej sieni MsÚ s osobami, ktorých účasť je nutná z dôvodu vykonaniu obradu v zmysle platnej legislatívy, t.j. ženích, nevesta, 2 svedkovia a zamestnanci mesta, pričom v obradnej miestnosti sa môžu nachádzať deti do 14 rokov sprevádzajúce dospelé osoby účastné obradu a osoby vykonávajúce obrad zabezpečia obsadenie miest na sedenie s vytvorením vždy jedného miesta neobsadeného, s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti,
b) slávnostné uvítania detí do života sa nepovoľujú,
c) smútočné obrady sa vykonajú v obradnej sieni na mestskom cintoríne za prítomnosti zamestnancov vykonávajúcich obrad a:
a. pri konaní občianskej rozlúčky maximálne 10 osôb,
b. pri konaní rozlúčky so spoluúčasťou maximálne 8 osôb.

Osoby vykonávajúce obrad zabezpečia obsadenie miest na sedenie s vytvorením vždy jedného miesta neobsadeného, s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti. Výkon smútočného obradu na mestskom cintoríne, pochovávanie do zeme a kremácia, sa vykoná za platných hygienických opatrení. Za dodržanie platných opatrení ÚVZ SR je zodpovedný správca cintorína.

2. 2 Organizácia rokovaní a schôdzí na MsÚ sa koná v zmysle platných opatrení vydaných ÚVZ SR.

3. Mimoriadne telefonické linky

Primátorka mesta pozastavuje činnosť telefonických liniek pre seniorov v Handlovej, Handlovskú linku podpory a linku pre nákupy základných potravín, liekov a drogérie pre seniorov, ľudí v karanténe a odkázaných obyvateľov .

4. Organizácia podujatí

Všetky fyzické osoby, fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby môžu usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v súlade platnými opatreniami vydanými ÚVZ SR. Ruší sa organizovanie Katarínskeho jarmoku, ktorý sa mal konať 27. a 28. 11. 2020.

5. Vysielanie v mestskom rozhlase

Primátorka mesta počas vyhlásenia núdzového stavu vládou Slovenskej republiky udeľuje 100 % zľavu z ceny na vyhlasovanie oznamov týkajúcich sa pracovných príležitostí v regióne horná Nitra pre všetky subjekty ponúkajúce prácu v regióne horná Nitra s nasledovnou špecifikáciou: oznam o pracovnej ponuke v rozsahu max. 50 slov s počtom 5 opakovaní. Ostatné ustanovenia Cenníka za odvysielania oznamov a spotov v mestskom rozhlase, ktorý je súčasťou Smernice primátorky mesta č.3/2020 o používaní mestského rozhlasu, ostávajú v platnosti.

 

Príkaz primátorky mesta číslo 15/2020 - Opatrenia na vybavenie stránok Mestského úradu Handlová, organizáciu obradov a schôdzí, prevádzka mimoriadnych telefonických liniek, organizácia podujatí a vysielanie v mestskom rozhlase počas obdobia šírenia COVID-19, ruší príkaz primátorky mesta číslo 14/2020 zo dňa 18. 9. 2020
Príkaz primátorky mesta číslo 15/2020 - Opatrenia na vybavenie stránok Mestského úradu Handlová, organizáciu obradov a schôdzí, prevádzka mimoriadnych telefonických liniek, organizácia podujatí a vysielanie v mestskom rozhlase počas obdobia šírenia COVID-19 platí od 19. 10. 2020, do odvolania.

V Handlovej 16. 10. 2020
Mgr. Silvia Grúberová, v.r.
primátorka mesta

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.