Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Kto bude môcť dostať dotáciu na stravu v škol.roku 2021/2022?

Kto bude môcť dostať dotáciu na stravu v škol.roku 2021/2022?
Nárok na dotáciu už nemajú všeti rodičia. 

V školskom roku 2021/2022 nebude plošne poskytovaná dotácia na stravu pre všetky deti. Od 01.09.2021 dotácia na jeden obed vo výške 1,30 € bude poskytovaná len deťom:

  • ktoré žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • ktoré žijú v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
  • ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a v ich rodine si ani jeden člen neuplatnil na dané dieťa nárok na DAŇOVÝ BONUS (deti vo veku 6 – 15 rokov)

Mesto žiada rodičov, náhradných rodičov a starých rodičov, ktorým boli vnúčatá zverené súdom do starostlivosti, ak sa ich jedna z troch  možností dotýka,  aby sa do

31. JÚLA 2021

dostavili na sociálne oddelenie MsÚdetašované pracovisko na Základnej škole Morovnianska cesta v Handlovej (info: 0917616391).

 

Čo si treba so sebou priniesť?

- potvrdenie z úradu práce o poberaní pomoci v hmotnej núdzi (ÚPSVaR Handlová)

- právoplatné rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do Vašej starostlivosti (na sociálnom oddelení podpíšete čestné vyhlásenie, že si nikto z rodiny neuplatňuje daňový bonus na dieťa)

- rodičia, ktorí nepoberajú pomoc v hmotnej núdzi, prídu podpísať len vyhlásenie a obdržia žiadosť o zaradenie detí do zoznamu nízkopríjmových rodín a následne pôjdu na ÚPSVaR do Prievidze, kde obdržia potvrdenie

VO VAŠOM ZÁUJME PROSÍME O DODRŽANIE TERMÍNU