Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Do 23. júla prebieha odpočet vodomerov

Do 23. júla prebieha odpočet vodomerov
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť odpisuje stavy vodomerov. 

V stredu 21. júla budú pracovníci spoločnosti realizovať odpočty vodomerov v mestskej časti Morovno. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť žiada občanov, aby pred uvedeným termínom odstránili všetky predmety z poklopov aj zo šácht, ktoré slúžia  k zatepleniu šachty, vyčerpali vodu zo šachty pokiaľ je šachta zaplavená a v dňoch realizácie odpočtov umožnili odčítačovi bezpečný voľný prístup k vodomeru, nechali otvorené brány a uviazali psov.

Ďalej žiada občanov, ktorým vodomer nie je voľne prístupný k odpočtu aby stav vodomeru si odčítali sami a odčítaný stav napísali na papier a umiestnili na viditeľnom mieste.

Na odberných miestach, kde vodomer nebude sprístupnený k vykonaniu odpočtu a odberateľ neodčíta stav vodomeru vopred odčítač zanechá odčítací lístok, na ktorom  budú uvedené telefónne čísla a e-mail adresy kde bude možné nahlásiť stav vodomeru.

 

Aktuálne, v termíne od 15. - 23. júla prebieha odpočet vodomerov v rodinných domoch na uliciach: Gagarina, Hurbanova, Jilemníckeho, Kunešovská, Mlynská, Morovnianska cesta, Mostná, Obrancov mieru, Parková, Partizánska, Pekárska, Pstruhárska, Pionerov, Poštová, Prievidzská, Sadová, Ľudovíta Štúra.