Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Oznámenie o odvolaní - Huličiak SP 2

Oznámenie o odvolaní - Huličiak SP 2
Oznámenie o podaní odvolania vlastníkov nehnuteľnosti bytového domu na ul. Krššákovej 1116/2.

Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad obdržalo dňa 18.05.2021 včas podané odvolanie spoluvlastníkov nehnuteľnosti bytového domu na ul. Krššákovej 1116/2: Mgr. Celestína Černáka, Rosemarie Giláňovej, Miroslava Arendáša a Rosemarie Ondrejkovej, proti stavebnému povoleniu stavby: „Garáž – novostavba“ vydanému dňa 19.04.2021, stavebníkom: Mgr. Miroslav Huličiak a Ľubica Huličiaková, adresa: 972 51 Handlová, ul. M. Vladovej 10.

Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad oboznamuje účastníkov konania a dotknuté orgány s podaním predmetného odvolania a súčasne upúšťa od ústneho pojednávania vo veci. V zmysle ust. § 56 zákona číslo 71/67 Zb. o správnom konaní vyzývame k podaniu vyjadrenia, resp. podľa potreby k podaniu doplňujúcich novo navrhnutých dôkazov. Pre podanie novo navrhnutých dôkazov, podkladov k vydanému rozhodnutiu, resp. podanie vyjadrení k odvolaniu, ktoré je možné predložiť ako listinné, príp. iné podklady k posúdeniu odvolania, určujeme lehotu do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.

Celé znenie verejnej vyhlášky nájdete na stiahnutie nižšie. 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Handlová - Oznámenie o odvolaní Huličiak SP 2 211 kB pdf 9.6.2021

Budte prvý a pridajte inzerát

Pridanie inzerátu

Facebook

Odber noviniek