Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Oznámenie stavebného úradu pre dotknutú verejnosť

Oznámenie stavebného úradu pre dotknutú verejnosť
podľa § 3 ods.5 zákona o správnom konaní .

Vec
HUTIRA Slovakia, s.r.o., ul. 29.augusta 92, 972 51 Handlová, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení zmeny stavby: Termochemické spracovanie pneumatík ", na pozemkoch parcelné číslo reg. C KN 4885/6, 4885/4, 4885/3, 4885/2, 4885/19, 4885/20, 4885/21, 4885/26, 4885/27, v katastrálnom území Handlová
- zastavenie územného konania.

Navrhovateľ: HUTIRA Slovakia, s.r.o., adresa: 972 51 Handlová, ul.29.augusta 92, podal dňa: 03.08.2016, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení zmeny stavby: " Termochemické spracovanie pneumatík ", na pozemkoch parcelné číslo reg. C KN 4885/6, 4885/4, 4885/3, 4885/2, 4885/19, 4885/20, 4885/21, 4885/26, 4885/27, v katastrálnom území Handlová

Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov územné konanie o umiestnení stavby „Termochemické spracovanie pneumatík“ navrhovateľa: HUTIRA Slovakia, s.r.o., adresa: 972 51 Handlová, ul.29.augusta 92 zastavuje.

Celé znenie oznámenia vrátane odôvodnenia nájdete na stiahnutie nižšie. 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Handlová - zast. kon. HUTIRA 288.2 kB pdf 4.6.2021

Budte prvý a pridajte inzerát

Pridanie inzerátu

Facebook

Odber noviniek