Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Riešime havarijný stav verejného osvetlenia na sídlisku Mostná

Riešime havarijný stav verejného osvetlenia na sídlisku Mostná
Dôvodom výpadkov je havária podzemných rozvodov elektrickej energie
V predchádzajúcom a tomto týždni došlo k viacerým výpadkom verejného osvetlenia v lokalite sídliska Mostná v Handlovej.
Aj napriek snahe správcu – Mestského bytového podniku Handlová s.r.o. (MsBP Handlová s.r.o.) a pravidelnému zapínaniu osvetlenia, frekvencia výpadkov enormne narástla.
 
Dôvodom je vzniknutá havária na podzemných elektrických rozvodoch, ktoré z dôvodu ich prestarnutia a zvýšených zrážok, vypínajú ochranu (ističe) a odpoja tak lampy verejného osvetlenia od napájania.
 
Mesto Handlová, správca verejného osvetlenia MsBP Handlová s.r.o. aktuálne situácia riešia, funkčnosť verejného osvetlenia je konzultovaná so spoločnosťou F.I.N.M.O.S, ktorá rekonštruovala niektoré časti verejného osvetlenia v meste.
 
Po dohode všetkých zúčastnených strán mesto plánuje celkový audit elektrických rozvodov verejného osvetlenia na sídlisku Mostná, vyčlenenie finančných prostriedkov a opravu rozvodov.
 
Mesto Handlová ďakuje obyvateľom tejto lokality mesta za trpezlivosť pri riešení havarijného stavu. O postupe opráv bude mesto informovať.