Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Návrh VZN o úhrade za poskytovanie vybraných druhov sociálnych služieb na území mesta

Návrh VZN o úhrade za poskytovanie vybraných druhov sociálnych služieb na území mesta
Návrh bude predmetom rokovania MsZ dňa 27. 5. 2021

Mesto Handlová zverejňuje Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia mesta  Handlová o úhrade za poskytovanie vybraných druhov sociálnych služieb na území mesta Handlová, ktorý bude predmetom rokovania MsZ mesta Handlová dňa 27. 05. 2021.

Svoje pripomienky k návrhu môžu uplatniť fyzické a právnické osoby najneskôr do 20. mája 2021 v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade Námestie baníkov 7, Handlová.  Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.  

Kontakt pre podávanie pripomienok: Mestský úrad, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, e-mail: pravne@handlova.sk

Spolu s návrhom na VZN mesto Handlová zverejňuje Návrh  Zásad poskytovania vybraných druhov sociálnych služieb  na území mesta Handlová, ktorý bude predmetom rokovania MsZ mesta Handlová dňa 27. 05. 2021.

Svoje pripomienky k návrhu môžu uplatniť fyzické a právnické osoby najneskôr do 20. mája 2021 v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade Námestie baníkov 7, Handlová.  Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.  

Kontakt pre podávanie pripomienok: Mestský úrad, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, e-mail: pravne@handlova.sk

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Návrh Zásad poskytovania sociálnych služieb 226.6 kB pdf 12.5.2021
Návrh VZN o úhrade za poskytovanie sociálnych služieb 226.5 kB pdf 12.5.2021

Budte prvý a pridajte inzerát

Pridanie inzerátu

Facebook

Odber noviniek