Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Verejná vyhláška - zmena stavebného povolenia, Prievidzská 1-3

Verejná vyhláška - zmena stavebného povolenia, Prievidzská 1-3
Stavebné úpravy a zateplenie bytového domu, ul. Prievidzská 1-3

Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku posúdil v konaní žiadosť vlastníkov bytového domu ul. Prievidzská 1-3, 972 51 Handlová v zastúpení Ing. Rudolfom Vlkom, konateľom MsBP Handlová, s.r.o., adresa: 972 51 Handlová, Pekárska 16 o zmenu stavby pred jej dokončením na zmenu stavby „Stavebné úpravy a zateplenie bytového domu, ul. Prievidzská 1-3, 972 51 Handlová“ bytového domu č. súp. 43 na pozemku parc. č. 1112 v k.ú. Handlová 

V stavebnom povolení vydanom mestom Handlová dňa 26.05.2020 pod č.j. SÚ 2020/1036/1718-3, ktoré nadobudlo  právoplatnosť dňa 29.06.2020 na zmenu stavby : Stavebné úpravy a zateplenie bytového domu, ul. Prievidzská 1-3, 972 51 Handlová“  bytového domu č. súp. 43 na pozemku parc.č. 1112 v k.ú. Handlová povoľuje zmenu stavby. 

      

Celé znenie vyhlášky nájdete na stiahnutie nižšie. 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Handlová - zmena SP Prievidzská 1-3 188.1 kB pdf 30.4.2021

Budte prvý a pridajte inzerát

Pridanie inzerátu

Facebook

Odber noviniek