Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Oznámenie - návrh záverečného účtu 2020

Oznámenie - návrh záverečného účtu 2020
Bude predmetom rokovania 29.4.2021

O Z N Á M E N I E

mesto Handlová zverejňuje v zmysle § 9 ods. 2  zákona SNR č. 369/1990 Zb.

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Návrh Záverečného účtu mesta Handlová za rok 2020,

ktorý bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Handlová dňa 29.4.2021

Svoje pripomienky k Záverečnému účtu mesta Handlová môžu uplatniť fyzické a právnické osoby najneskôr do 25.4.2021 v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Handlovej. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.   

Vzhľadom na veľký rozsah dokumentov je Dôvodová správa k Záverečnému účtu mesta Handlová, Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Handlová a Čerpanie rozpočtu mesta Handlová za rok 2020 zverejnené na internetovej stránke mesta Handlová www.handlova.sk.

Kontakt :        Mestský úrad Handlová, ekonomické oddelenie

Námestie baníkov č. 7, 972 51 Handlová 

e-mail: financne@handlova.sk

Zverejnené dňa 14. 4. 2021

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Záverečný účet mesta Handlová za rok 2020 396.2 kB pdf 15.4.2021

Budte prvý a pridajte inzerát

Pridanie inzerátu

Facebook

Odber noviniek