Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Oznámenie - predaj nehnuteľnosti - pozemkov

Oznámenie - predaj nehnuteľnosti - pozemkov
Predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Nová Lehota

Mesto Handlová v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. oznamuje, že predmetom schvaľovania Mestského zastupiteľstva ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na zasadnutí dňa 27.05.2021 bude:

predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Nová Lehota podľa geometrického plánu, a to:

  • parcela C-KN č. 445/3 – zastavaná plocha o výmere 18 m2
  • parcela C-KN č. 446/3 – záhrada o výmere 27 m2
  • parcela C-KN č. 445/4 – zastavaná plocha o výmere 121 m2
  • parcela C-KN č. 446/4 – záhrada o výmere 7 m2
  • parcela C-KN č. 25/3 – záhrada o výmere 1352 m2

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Oznamenie_predaj nehnuteľnosti - pozemkov Nová Lehota 205.5 kB pdf 30.3.2021

Budte prvý a pridajte inzerát

Pridanie inzerátu

Facebook

Odber noviniek