Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Oznámenie o podaní žiadosti na výrub drevín

Oznámenie o podaní žiadosti na výrub drevín
9 smrekov na ul. M. R. Štefánika.

Mesto Handlová zastúpené oddelením výstavby, ÚP, dopravy a OŽP oznamuje, že dňa 16. 3. 2021 podala Miriama Bederková žiadosť na výrub drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v úplnom znení – 9 ks smrek na pozemku parcelné číslo KN C 1424/1 , katastrálne územie Handlová vo vlastníctve žiadateľa.

Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s § 82 ods. 6 citovaného zákona. Tieto sa môžu v súlade s ustanoveniami § 82 ods.7 citovaného zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.handlova.sk, písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Žiadosť na výrub drevín Bederková 201.2 kB pdf 18.3.2021

Budte prvý a pridajte inzerát

Pridanie inzerátu

Facebook

Odber noviniek