Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Oznámenie o podaní žiadosti na výrub drevín

Oznámenie o podaní žiadosti na výrub drevín
Lipa v Novej Lehote.

Mesto Handlová zastúpené oddelením výstavby, ÚP, dopravy a OŽP oznamuje, že dňa 12.03.2021 podala Galina Kamenická žiadosť na výrub drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v úplnom znení – 1 ks lipa na pozemku parcelné číslo KN C 368/2 , katastrálne územie Nová Lehota vo vlastníctve žiadateľa.

Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s § 82 ods.6 citovaného zákona. Tieto sa môžu v súlade s ustanoveniami § 82 ods.7 citovaného zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.handlova.sk, písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Žiadosť na výrub drevín_Kamenická 201.3 kB pdf 18.3.2021

Budte prvý a pridajte inzerát

Pridanie inzerátu

Facebook

Odber noviniek