Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Oznámenie o podaní žiadosti na výrub - Wagner

Oznámenie o podaní žiadosti na výrub - Wagner
1ks orech

Mesto Handlová zastúpené oddelením výstavby, ÚP, dopravy a OŽP oznamuje, že dňa 23.02.2021 podal Štefan Wágner žiadosť na výrub drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v úplnom znení – 1 ks orech na pozemku parcelné číslo KN E 90161/1, katastrálne územie Nová Lehota vo vlastníctve mesta Handlová.

Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s § 82 ods.6 citovaného zákona. Tieto sa môžu v súlade s ustanoveniami § 82 ods.7 citovaného zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.handlova.sk , písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
p.Wagner 201.7 kB pdf 2.3.2021

Budte prvý a pridajte inzerát

Pridanie inzerátu

Facebook

Odber noviniek