Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť bude odčítať vodomery

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť bude odčítať vodomery
Odpočet sa bude realizovať u voľne prístupných vodomerov.

vodari

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s  bude od 21.1.2021 realizovať odpočty  vodomerov v nasledovných uliciach:

Banská cesta Mládežnícka Jilemnického Pionierov Sadová
Ciglianska Mlynská Kunešovská Poštová Stará cesta
Gagarina Morovianská cesta Ľudovíta Štúra Pod šachtou ul.SNP
Hurbana Mostná Parková Prievidzká Železničiarska
Ivana Krasku Nám.baníkov Partizánska Pstruhárska Žiarska
Majerníková Obr.Mieru Pekárenska Remata Časť Handlovej - MOROVNO

Z dôvodu znižovania priameho kontaktu odčítačov s odberateľmi v záujme minimalizácie rizika šírenia koronavírusového ochorenia COVID-19, odčítači budú realizovať odpočet len u voľne prístupných vodomerov.

Žiada preto občanov, aby pred uvedeným termínom:

  • odstránili všetky predmety z poklopov aj zo šácht, ktoré v zime slúžili k zatepleniu šachty, vyčerpali vodu zo šachty pokiaľ je šachta zaplavená a v dňoch realizácie odpočtov umožnili odčítačovi bezpečný voľný prístup k vodomeru, nechali otvorené brány a uviazali psov.
  • pri vodomeroch, ktoré nie sú voľne prístupné k odpočtu, aby si stav vodomeru odčítali sami a odčítaný stav napísali na papier a umiestnili na viditeľnom mieste, aby sa zamedzilo priamemu kontaktu medzi odberateľom a odčítačom. Lístok so stavom treba zanechať pokiaľ, odčítač nepoznačí odpísané.
  • na odberných miestach, kde vodomer nebude sprístupnený k vykonaniu odpočtu a odberateľ neodčíta stav vodomeru vopred odčítač zanechá odčítací lístok, na ktorom budú uvedené telefónne čísla a e-mail adresy kde bude možné nahlásiť stav vodomeru alebo odpíšte stav vodomeru k 21. 1. 2021 na lístok a umiestnite ho viditeľne na bránku (vzhľadom na aktuálne počasie, vložte do sáčku alebo euroobalu). Odčítači si ho prevezmú najneskôr do 28. 1.2021.

Tieto opatrenia boli prijaté v záujme odberateľov aj zamestnancov spoločnosti.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
OZNAMENIE STVPS HANDLOVA ODPISY VODOMEROV19012021 854.5 kB pdf 20.1.2021