Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Informácia o podaní žiadosti - výrub

Informácia o podaní žiadosti - výrub
1ks smrek, 1ks smrekovec

Mesto Handlová zastúpené oddelením výstavby, ÚP, dopravy a OŽP oznamuje, že dňa 14.12.2020 podal Miroslav Jakubík žiadosť na výrub drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v úplnom znení – 1 ks smrek a 1 ks smrekovec na pozemku parcelné číslo KN C 1357/1, katastrálne územie Handlová vo vlastníctve žiadateľa.


Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s § 82 ods.6 citovaného zákona. Tieto sa môžu v súlade s ustanoveniami § 82 ods.7 citovaného zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.handlova.sk , písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
1_informácia o podaní_Jakubík 200.9 kB pdf 17.12.2020

Facebook

Odber noviniek