Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Návrh doplnku VZN o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty

Návrh doplnku VZN o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty
Svoje pripomienky k návrhu môžu uplatniť fyzické a právnické osoby najneskôr do 24. septembra 2020.

Mesto Handlová zverejňuje Doplnok č. 2  k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Handlová č. 6/2010 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty v meste Handlová v znení Doplnku č.1, ktorý bude predmetom rokovania MsZ mesta Handlová dňa 24. 9. 2020.

Svoje pripomienky k návrhu môžu uplatniť fyzické a právnické osoby najneskôr do 24. septembra 2020 v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade Námestie baníkov 7, Handlová.  Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.   

Kontakt pre podávanie pripomienok: Mestský úrad, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, e-mail: pravne@handlova.sk

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Návrh Doplnku č. 2  k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 6/2010 919.4 kB pdf 10.9.2020

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.