Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Predaj pozemkov

Predaj pozemkov
Mestské zastupiteľstvo bude o pozemkoch rozhodovať na zasadnutí 24. septembra.

Mesto Handlová v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. oznamuje, že predmetom schvaľovania Mestského zastupiteľstva ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na zasadnutí dňa 24. 9. 2020 bude predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Handlová podľa geometrických plánov, a to :

  • parcela C-KN č. 4827/34 – zastavaná plocha o výmere 98 m2
  • parcela C-KN č. 4827/41 – zastavaná plocha o výmere 97 m2
  • parcela C-KN č. 4827/39 – zastavaná plocha o výmere 97 m2
  • parcela C-KN č. 2624/6 – zastavaná plocha o výmere 12 m2
  • parcela C-KN č. 3177/3 – zastavaná plocha o výmere 458 m2

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Oznamenie_MsZ_vyveska 206 kB pdf 27.8.2020

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.