Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Prijímcie skúšky Základnej umeleckej školy

Prijímcie skúšky Základnej umeleckej školy
Základná umelecká škola v Handlovej poskytuje umelecké vzdelávanie pre širokú skupinu záujemcov.

Základná umelecká škola v Handlovej srdečne pozýva záujemcov o umelecké vzdelávanie na prijímacie skúšky do všetkých umeleckých odborov školy dňa 24. augusta 2020 až 10. septembra 2020 v čase od 13:00 do 17:00 h.

Základná umelecká škola v Handlovej poskytuje umelecké vzdelávanie pre širokú skupinu záujemcov – od detí v predškolskom veku až po dospelých uchádzačov. Najväčšiu skupinu tvoria deti navštevujúce základnú a strednú školu. Nechýbajú však ani dospelí, ktorí si v tomto veku našli čas venovať sa tomu, čo ich baví a napĺňa.

V hudobnom odbore môžu študovať hru na rôzne hudobné nástroje ako i sólový a zborový spev pod odborným vedením erudovaných pedagógov. Napríklad vo výtvarnom odbore je to práca s netradičnými materiálmi a technikami ( práca s keramickou hlinou na hrnčiarskom kruhu). V tanečnom odbore sa stretnú so všetkými druhmi tanca ( klasický, ľudový, moderný, spoločenský). V literárno-dramatickom odbore majú možnosť naučiť sa samostatnej kreatívnej práci so slovom, s verbálnym a neverbálnym prejavom.

Zus2020