Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Oznámenie o začatí povoľovacej činnosti

Oznámenie o začatí povoľovacej činnosti
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: Prízemné veľkoplošné obchodné centrum Handlová. IMMOBILIEN MANAGEMENT, s.r.o.

MESTO  HANDLOVÁ

Spoločný obecný úrad v Handlovej, Námestie baníkov č.7


Oznámenie o začatí povoľovacej činnosti a zverejnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení  stavby: "Prízemné veľkoplošné Obchodné centrum Handlová (OC H)", navrhovateľa:   IMMOBILIEN MANAGEMENT, s.r.o. Veľká Okružná 1309/17, 010 01 Žilina a AMAZING CO., spoločnosť registrovaná pod jurisdikciou Marshall Islands, medzinárodná spoločnosť číslo 93663 so sídlom Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands, MH 96960 konajúca prostredníctvom splnomocnenej osoby Ing. Juraj Chládecký, 010 01 Žilina, Hronská 1410/16, zo  dňa: 17.07.2020, na pozemkoch  parcelné číslo  reg. C KN   1495/46, 1495/236, v  katastrálnom území Handlová, podľa § 35  ods.(2)  zákona č. 50/1976 Zb.  v znení neskorších predpisov. 

Rozhodnutie v zisťovacom konaní podľa zákona NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 10.05.2019 pod číslom OU-PD-OSZP-2019/010035-028.

                                                                                                                                                                                                         Mgr. Mária    DÁNYIOVÁ

vedúca odd. Spoločného obecného úradu

poverená rozhodovaním  dňa 10.06.2010

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Oznam - Obchodné centrum . Handlová 66.9 kB pdf 27.7.2020
Návrh na vydanie územn. rozhodnutia strana 2 971.8 kB jpg 27.7.2020
Návrh na vydanie územn. rozhodnutia strana 1 882.1 kB jpg 27.7.2020
Návrh na vydanie územn. rozhodnutia strana 3 883.5 kB jpg 27.7.2020

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.