Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Oznámenie o správe mestského majetku

Oznámenie o správe mestského majetku
Mesto Handlová v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. oznamuje, že predmetom schvaľovania Mestského zastupiteľstva ako dôvod hodný osobitného zreteľa, bude majetok v...

- predaj nehnuteľností – stavby a pozemkov v k.ú. Handlová zapísaných na LV č. 1, a to :

 • stavba súp. č. 673 postavená na parcele C-KN č. 1589/1 a parcele C-KN č. 1589/2
 • parcela C-KN č. 1589/1 – zastavaná plocha o výmere 71 m2
 • parcela C-KN č. 1589/2 – zastavaná plocha o výmere 71 m2
 • parcela C-KN č. 1436/191 – zastavaná plocha o výmere 389 m2
 • parcela C-KN č. 2974/8 – záhrada o výmere 179 m2
 • parcela C-KN č. 2974/9 – zastavaná plocha o výmere 32 m2

 

- predaj nehnuteľností – stavby a pozemkov v k.ú. Nová Lehota zapísaných na LV č. 1, a to :

 • stavba súp. č. 3 postavená na parcele C-KN č. 182/6
 • parcela C-KN č. 182/6 – zastavaná plocha o výmere 194 m2
 • parcela C-KN č. 182/2 – zastavaná plocha o výmere 280 m2
 • parcela C-KN č. 182/3 – trvalý trávny porast o výmere 323 m2

 

- predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Handlová podľa geometrického plánu, a to :

 • z parcely E-KN č. 17055/1 – ostatná plocha o výmere 1247 m2 diel 1) o výmere 23 m2

 

- predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Nová Lehota vytvorených geometrickým plánom, a to :

 • parcela C-KN č. 272/3 – zastavaná plocha o výmere 2 m2
 • parcela C-KN č. 493/4 – zastavaná plocha o výmere 1 m2
 • parcela C-KN č. 272/4 – zastavaná plocha o výmere 1 m2
 • parcela C-KN č. 272/5 – zastavaná plocha o výmere 2 m2
 • parcela C-KN č. 272/7 – zastavaná plocha o výmere 4 m2

Celé znenie oznámenie si môžete prečítať po kliknutí na tento link.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Oznamenie_správa majetku mesta - MsZ 117.4 kB pdf 1.7.2020

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.