Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Obchodná verejná súťaž - Kolkáreň

Obchodná verejná súťaž - Kolkáreň
Mesto Handlová vyhlasuje dňom 29.06.2020 Obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy - Kolkáreň 

Mesto Handlová, Námestie baníkov č. 7, 972 51  Handlová vyhlasuje podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na predaj nehnuteľného majetku, vlastník mesto Handlová, katastrálne územie Handlová, LV č. 1.

Termín predkladania súťažných návrhov 29.06.2020  - 20.07.2020 (15,00 hod.).

Predmet súťaže:

  • Stavba: súp. č. 1652 – Kolkáreň - postavená na parcele C-KN č. 10/1 a parcele C-KN č. 25/2
  • Pozemky: parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2

                  parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2

Ťarchy:  Bez zápisu.

Minimálna východisková kúpna cena :  72 000,00

Špecifikáciu predmetu súťaže, ako aj jej podmienky a časový priebeh, nájdete na www.handlova.sk, resp. na MsÚ v Handlovej č. d. 13. Bližšie informácie na tel. čísle: 046 / 519 25 21.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Oznam_OVS_kolkaren 258.1 kB pdf 29.6.2020
OVS_stavba_pozemky_kolkaren_vyhlasenie 29.6 kB odt 29.6.2020
OVS_stavba_pozemky_kolkaren_vyhlasenie 92.5 kB doc 29.6.2020

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.