Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Oznámenie - schvaľovanie predaja pozemku na MsZ

Oznámenie - schvaľovanie predaja pozemku na MsZ
Predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Handlová

Mesto Handlová v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. oznamuje, že predmetom schvaľovania Mestského zastupiteľstva ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na zasadnutí dňa 25.06.2020 bude :

- predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Handlová, a to :

  • parcela C-KN č. 1436/191 – zastavaná plocha o výmere 389 m2

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Oznamenie_pozemok na predaj_MsZ 109.8 kB pdf 8.6.2020

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.