Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Obnoví sa vyučovanie aj v Základnej umeleckej škole

Obnoví sa vyučovanie aj v Základnej umeleckej škole
ZUŠ zisťovala záujem rodičov a žiakov o individuálne vyučovanie.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu rozhodnutím číslo: 2020/12033:2-A2110 aktualizovaným dňa 28. 05. 2020 rozhodol že s účinnosťou od 1. júna 2020 sa obnovuje školské vyučovanie v prípade, ak tak rozhodne zriaďovateľ.

Vyúčba bude prebiehať len formou individuálneho vyučovania s jedným žiakom.

Z dôvodu zabezpečenia všetkých potrebných nielen hygienických opatrení proti šíreniu COVID-19, ale aj organizačno - technických záležitostí a tiež vzhľadom na šibeničný termín mesto Handlová rozhodlo o obnovení individuálneho vyučovania v Základnej umeleckej škole až od 03. 06. 2020.