Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

V Handlovej sa začalo kosiť, tento rok aj s novinkou

V Handlovej sa začalo kosiť, tento rok aj s novinkou
Kosenie začalo 13. mája

Ručne vykonávajú kosenie piati kosci a spoločnosť HATER-HANDLOVÁ spol. s r.o., ako správca verejnej zelene, má k dispozícií jednu motorovú kosačku. Kosenie začalo 13. mája a postupuje v smere od severu na juh mesta.

Novinkou tohto roka je, že správca verejnej zelene ponecháva vždy v rôznych častiach mesta kúsok verejnej zelene nepokosenej, čím sa vrátia mestskej zeleni jej prirodzené vodozádržné a protiprachové vlastnosti a schopnosť znižovať okolitú teplotu. Takéto kúsky nepokosenej zelenej plochy sa budú kosiť striedavo, vždy keď dorastú do určitej výšky. Plochy zelene, ktoré nebudú pokosené, sa budú meniť.

V rozpočte handlovská samospráva na údržbu verejnej zelene, vrátane výsadby náhradnej zelene a drevín, odstraňovania inváznych rastlín a kosenia, vyčlenila aktuálne 110 tis. eur.

Kosenie sa bude vykonávať na plochách verejnej zelene nasledovne: Mostná, ČSA, Mierové námestie, Lipová, Prievidzská, MC, Okružná, 29. augusta, Partizánska, Údernícka, Dimitrovová, Handpark.

Na jednu lokalitu potrebujú kosci priemerne, podľa rozsahu kosenej plochy, od 2 do 5 dní.