Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Kamenný most na Partizánskej ulici

Kamenný most na Partizánskej ulici
Zodpovedaný

Nápad:

Nenápadný klenbový kamenný most, ktorý vedie od námestia na Partizánsku ulicu a je už desiatky rokov schovatý pod hnusnými plechmi, je jednou z najstarších stavieb mesta. Aj malé dediny dnes vedia cez Eurofondy krásne obnoviť svoje pamiatky. Nedal by sa vrátiť aj tento mostík do jeho starobylej podoby, ktorá je schovatá pod plechmi? Určite by bol peknou ozdobou mesta.

Odpoveď:

Ďakujeme za podnet. Klenbový most je skutočne významnou pamiatkou mesta, a preto našiel svoje miesto aj medzi Haikonami - ikonickými stavbami Handlovej. Uvedomujeme si, že súčasný stav mosta neodzrkadľuje jeho historickú hodnotu. Rekonštrukcia mosta je projekt väčšieho rozsahu a most v súčasnosti nie je evidovaný na pamiatkovom úrade ako historická stavba. Komisia kultúry a cestovného ruchu sa ale stavom mosta zaoberá a hľadá riešenia, ktoré by mohli viesť k uskutočneniu obnovy.