Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Prednosta MsÚ

Ing.  Tibor Kolorédy

Ing. Tibor Kolorédy

Adresa: Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová

Tel. kontakt: 046/519 25 32

E-mail: tibor.koloredy@handlova.sk, prednosta@handlova.sk,

- na post prednostu nastúpil 9.1.2019

- je zamestnancom mesta, ktorý za svoju činnosť zodpovedá primátorke. Vedie a organizuje prácu mestského úradu (MsÚ). Do tejto funkcie ho vymenúva i odvoláva primátorka mesta.

Stránkové hodiny - kliknite sem

Agenda

Prednosta MsÚ plní najmä nasledovné úlohy: (§23 Štatút Mesta Handlová)

  • organizuje prácu mestského úradu, navrhuje účelnú a racionálnu štruktúru MsÚ - zabezpečuje hospodársky a správny chod úradu
  • dbá o zachovanie zákonnosti v práci MsÚ a aplikáciu legislatívnych opatrení
  • zostavuje návrh rozpočtu úradu a zabezpečuje jeho plnenie
  • podpisuje spolu s primátorom zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva
  • zúčastňuje sa na zasadnutí mestského zastupiteľstva s hlasom poradným
  • zúčastňuje sa zasadnutí mestskej rady s hlasom poradným
  • plní ďalšie úlohy, ktoré mu uloží mestské zastupiteľstvo a primátor v rozsahu kompetencií samosprávy.

Prednosta MsÚ plní najmä tieto úlohy v súlade s platným organizačným poriadkom v súlade so zákonom o obecnej samospráve č. 369/90 Zb.

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.